ДК 021:2015 – (63710000-9 – Послуги з обслуговування наземних видів транспорту ) Послуги з експлуатаційного утримання - нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Донецькій області

Вопросы к закупке

Відомість обсягів послуг

13 янв. 15:33 Есть ответ
Добрий день!!! У Відомості обсягів послуг, прописано, що «НОРМА ВИТРАТ СТРУКТОРОВАНОГО ПЛАСТИКУ ХОЛОДНОГО НАНЕСЕННЯ ВРАХОВУВАТИ З РОЗРАХУНКУ В МЕЖАХ 3,24 КГ/М2.» Дайте будь-ласка прозору та обґрунтовану відповідь з чітким посиланням на ДІЮЧІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ (ДБН, ДСТУ, СОУ тощо), де вказано, прописано, рекомендовано «НОРМА ВИТРАТ для СТРУКТОРОВАНОГО ПЛАСТИКУ ХОЛОДНОГО НАНЕСЕННЯВ В МЕЖАХ – 3,24 КГ/М2???»

Ответ:

14 янв. 16:43

Шановний Учасник! Службою автомобільних доріг у Донецькій області при складанні інвесторської кошторисної документації використовувалась індивідуальна кошторисна норма, яка пройшла експертизу, затверджена Державним агентством автомобільних доріг України та погоджена для використання при наданні послуг на об’єктах Служби, а саме при складанні інвесторської кошторисної документації, розрахунках договірної ціни та при проведенні взаєморозрахунків за надані послуги. Служба автомобільних доріг у Донецькій області не заперечує використанню індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм, які були розроблені згідно ДСТУ –Н Б Д.1.1-6:2013, з посиланням на норму витрат пластику холодного нанесення, для машин яки плануються використати для надання послуг. Відповідні зміни будуть внесені у тендерну документацію. Відповідь на запитання затверджена протоколом засідання тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Донецькій області від 14.01.2020р. №22 .

Забезпечення тендерної пропозиції

16 янв. 15:55 Есть ответ
Тендерна документація (надалі Документація), перший, другий абзац, п. 2 Забезпечення тендерної пропозиції, відповідно до розділу 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, «Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі гарантії (електронний документ з електронно-цифровим підписом відповідно до вимог діючого законодавства) у розмірі 670 000,00 грн. (Шістсот сімдесят тисяч грн. 00 коп.). Гарантія повинна бути забезпечена грошовим покриттям. Для документального підтвердження надається довідка від установи-гаранта про наявність грошового покриття на надану гарантію у повному обсязі на строк дії тендерної пропозиції.» та перший, другий абзац, п. 6 Забезпечення виконання договору про закупівлю, відповідно до розділу 6 Результати торгів та укладення договору про закупівлю, «Під час укладення Договору Учасник-Переможець вносить забезпечення виконання Договору у формі гарантії (електронний документ з електронно-цифровим підписом відповідно до вимог діючого законодавства) у розмірі 5% від ціни договору. Гарантія повинна бути забезпечена грошовим покриттям. Для документального підтвердження надається довідка від установи-гаранта про наявність грошового покриття на надану гарантію на строк ії дії у повному обсязі.» Дані вимоги є повністю дискримінаційними та такими, що створюють перешкоду для участі в даній закупівлі багатьох учасників, які планують брати участь в даній закупівлі, з огляду на наступне: По-перше. Відповідно до абзаців першого та другого, частини першої, статті 24 Закону України «Про публічні закупівлі» у редакції зі змінами від 01.12.2019 № 922-VIII (надалі Закон), «Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в тендерній документації вимоги щодо надання ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ. У разі якщо надання ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ вимагається замовником, в тендерній документації повинні бути зазначені умови його надання, зокрема вид, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ УЧАСНИКУ. У такому разі учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції.» По-друге. Відповідно до частини першої, статті 26 Закону «Замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 цього Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.» По-третє. Частиною третьою статті 5 Закону передбачено, що «Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.» По-четверте. Відповідно до частини четвертої статті 22 Закону «Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.» Крім цього, відповідно до статті 560 та статті 561 Цивільного кодексу України за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов’язку; гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником. Гарантією визнається письмове зобов’язання банку, іншої фінансової установи, страхової організації (гаранта) яке видається за клопотанням іншої особи (принципала), за якими гарант зобов’язується сплатити кредиторові принципала (бенефіціарові) відповідно до умов гарантійного зобов’язання грошову суму після подання бенефіціаром письмової вимоги про її сплату. Також, пунктом 6 розділу І Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах від 15.12.2004р. №639 встановлено, що операції за гарантіями/контргарантіями здійснюються банками за дорученням принципала або іншого банку-контргаранта в порядку, визначеному цим Положенням, у разі надання останніми відповідного належного забезпечення або без нього. Тобто, в Законі не передбачено та не прописано жодного слова та посилання з встановлення у тендерній документації вимог, щодо забезпечення тендерної пропозиції у вигляді гарантії, яка повинна бути забезпечена ГРОШОВИМ ПОКРИТТЯМ та надання «Довідки для документального підтвердження від установи-гаранта про наявність грошового покриття на надану гарантію у повному обсязі на строк дії тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору про закупівлю у вигляді гарантії, яка повинна бути забезпечена ГРОШОВИМ ПОКРИТТЯМ та надання «Довідки для документального підтвердження від установи-гаранта про наявність грошового покриття на надану гарантію на строк ії дії у повному обсязі. В межах правового поля Законодавства України щодо проведення публічних закупівель, можна вбачати наступне: Ви, як Замовник, при підготовці та опублікуванні даної тендерної документації в системі PROZZORO, прямо порушуєте Закон щодо частини третьої, статті 5 та частини четвертої, статті 22 Закону, що в подальшому призведе до неможливості проведення ефективних торгів з максимальною економією державних коштів. Дані вимоги наштовхують на думку, що ви, як Замовник розраховуєте на участь в даній закупівлі тільки на певне (звужене) коло Учасників. Враховуючи вищенаведені факти, просимо Вас, як Замовника прийняти міри по недопущенню дискримінації учасників, спотворенню даної закупівлі та подальших звернень потенційних Учасників до Антимонопольного комітету України для надання правової оцінки щодо дій з Вашого боку стосовно даної закупівлі.

Ответ:

21 янв. 13:38

Шановний Учасник! Ураховуючи вимоги п. 29 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), тендерна документація розробляється та затверджується замовником і повинна містити перелік складових, визначених ч. 2 ст. 22 Закону. Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону забезпечення тендерної пропозиції – це надання забезпечення виконання зобов’язань учасника перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія. Згідно ч. 1 ст. 24 Закону Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в тендерній документації вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції. При цьому, Закон не містить обмежень/заборон щодо встановлення замовником виду гарантії, як забезпечення пропозиції. У разі якщо надання забезпечення тендерної пропозиції вимагається замовником, в тендерній документації повинні бути зазначені умови його надання, зокрема вид, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику. У такому разі учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції. Згідно із Законом замовник має право вимагати від усіх учасників без виключення у складі тендерних пропозицій внесення забезпечення пропозиції. Метою такого забезпечення є гарантування замовнику прийнятного захисту від недобросовісних та безвідповідальних учасників та інструментом, що гарантує повне виконання зобов'язань. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону забезпечення виконання договору про закупівлю – це надання забезпечення виконання зобов'язань учасника перед замовником за договором про закупівлю. Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору. Згідно пункту 6 розділу 6 Документації під час укладення Договору Учасник-Переможець вносить забезпечення виконання Договору у формі гарантії (електронний документ з електронно-цифровим підписом відповідно до вимог діючого законодавства) у розмірі 5% від ціни договору. Гарантія повинна бути забезпечена грошовим покриттям. Для документального підтвердження надається довідка від установи-гаранта про наявність грошового покриття на надану гарантію на строк ії дії у повному обсязі. Обґрунтування необхідності наявності забезпечення виконання договору з грошовим покриттям є аналогічним першому питанню, тобто є свого роду захистом замовника від недобросовісних та безвідповідальних учасників та інструментом, що гарантує своєчасне та повне виконання договірних забов’язань. Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону тендерна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити. Тобто, конкретні умови надання забезпечення тендерної пропозиції та виконання договору Замовник вже самостійно конкретизує та встановлює в тендерній документації. Таким чином, вважаємо, що тендерна документація не містить дискримінаційних вимог і, тим паче, ніяк не сприяє спотворенню результатів закупівлі, а навпаки встановлює критерії до учасників, які чітко дають зрозуміти його наміри якісно і своєчасно виконати роботи, та сприяє захисту прав Замовника від невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань учасником. Відповідь на запитання затверджена протоколом засідання тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Донецькій області від 21.01.2020р. №25.

Норма витрат структорованого пластику холодного нанесення 3,24 кг/м2.

17 янв. 16:49 Есть ответ
Шановний Замовнику!!! З ваших слів, ви, як Замовник при складанні інвесторської кошторисної документації використовували індивідуальну кошторисну норму, яка пройшла експертизу, затверджена Державним агентством автомобільних доріг України та погоджена для використання при наданні послуг на об’єктах служби, а саме при складанні інвесторської кошторисної документації розрахунках договірної ціни та при проведенні взаєморозрахунків за надані послуги. Індивідуальну(і) кошторисну(і) норму(и) мають право розробляти безпосередньо тільки Підрядні організації для машин, механізмів тощо, які планують використовувати при наданні відповідних послуг. Перше. Просимо надати пояснення з яких підстав ви, як Замовник використали при складанні інвесторської кошторисної документації індивідуальну кошторисну норму? Друге. Чому саме, при розрахунку інвесторської кошторисної документації використовувалася норма витрат структорованого пластику холодного нанесення у кількості 3,24 кг/м2? Третє. Оскільки в жодному нормативному документі не вказана норма витрат матеріалів СТРУКТОРОВАНОГО пластику холодного нанесення 3,24 кг/м2. Надайте будь-ласка скановану копію відповідних документів, де вказана відповідна норма витрат структорованого пластику холодного нанесення, для ознайомлення потенційних Учасників даної закупівлі.

Ответ:

22 янв. 10:06

Шановний Учасник! 1. Згідно п.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми розробляються у складі інвесторської кошторисної документації на окремі конструкції та роботи. Розроблення кошторисних норм здійснюється на підставі ДСТУ –Н Б Д.1.1-6:2013. Згідно першої відповіді ще раз зазначаємо що ця норма пройшла експертизу і була затверджені Державним агентством автомобільних доріг України. Укравтодором ця норма погоджена для використання при складанні інвесторської кошторисної документації, договірної ціни та при проведенні взаєморозрахунків за надані послуги на об’єктах Служби автомобільних доріг у Донецькій області. 2. В індивідуальній ресурсній елементній кошторисній нормі була вказана норма витрат пластику холодного нанесення з розрахунку 3,24 кг/м2. Служба автомобільних доріг у Донецькій області не заперечує використанню Вашим підприємством індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм, які були розроблені згідно ДСТУ –Н Б Д.1.1-6:2013, з посиланням на норму витрат структурованого пластику холодного нанесення для машин, які планується використати для надання послуг. 3. Згідно абзацу 4 пункту 2 «Інша інформація» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції», стосовно питань, пов’язаних із підготовкою розрахунків договірної ціни відповідно до відомостей обсягів послуг, Ви можете звернутися до відділу інвестиційно-кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту Служби автомобільних доріг у Донецькій області за телефоном (050)326-70-18; e-mail: iso@dn.ukravtodor.gov.ua, chynnyk.oa@ukravtodor.gov.ua. Начальник відділу – Чинник Олександр Анатолійович. Відповідь на запитання затверджена протоколом засідання тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Донецькій області від 22.01.2020р. №26 .

Информация о заказчике

Наименование:
Служба автомобільних доріг у Донецькій області
Код ЕГРПОУ:
25946285
Веб сайт:
Адрес:
Україна, 84333, Донецька область, Краматорськ, вулиця Уральська, будинок 12