Государственная закупка открытые торги с публикацией на английском языке
с ЭЦП/КЭП

Послуги з підтримання режиму перебування в морському порту

1. Найменування замовника: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі Південної філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту Південний). 2. Місцезнаходження замовника: вул. Берегова, буд. 11, м. Южне, Одеська обл., 65481. 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: ДП «АМПУ» - 38727770, Південна філія ДП «АМПУ» - 38728549 4. Категорія замовника: згідно пункту 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» - юридична особа та/або суб’єкт господарювання, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання. 5. Вид закупівлі: послуги. 6. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Охоронні послуги за кодом ДК021:2015 - 79710000-4. Послуги з підтримання режиму перебування в морському порту. 7. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг: відповідно до технічних вимог. 8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 11 та м. Южне, вул. Приморська, 1, ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний). 9. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2020 року. 10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 475 712,00 грн. без ПДВ /1 770 854,40 грн. з ПДВ. 11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07.08.2020 о 15:30 год. 12. Умови оплати: за фактично надані Послуги протягом 20 банківських днів з дати підписання акту здавання-приймання наданих послуг на підставі виставленого виконавцем рахунку. 13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі повинні бути складені українською мовою. Документи або копії документів, що надаються учасниками процедури закупівлі у складі їх тендерних пропозицій, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову, у відповідності до вимог Тендерної документації. При цьому, проектна, технічна документація, документи, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, а також установчі та правовстановлюючі документи, які викладені в оригіналі російською мовою, не потребують перекладу українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов'язана з товарами (послугами, роботами) що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. 14. Розмір, забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 15. Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: 07.08.2020 о 15:30. 17. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 0,5%. 18. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується.

Seaport regime maintenance services

1. Name of the Customer: State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” acting through Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority). 2. Location of the Customer: 11 Berehova Str., Yuzhne, Odesa Region, 65481. 3. Identification code of the Customer in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations: 38727770/38728549. 4. Category of the Customer: According to Paragraph 4 of the First Part of Article 2 of the Law of Ukraine «On Public Procurement» - legal entity and/or business entity, that operates in one or several separate spheres of management 5. Type of procurement: Services. 6. Name of procurement item with the code under Unified Procurement Dictionary (in the case of division into lots, such information shall be specified for each lot) and names of the corresponding classifier of procurement item, and parts of procurement item (lots) (if available): Security services under code DK021:2015 - 79710000-4. Seaport regime maintenance services 7. Quantity of Goods, scope of Works performed or Services rendered: in accordance with technical requirements. 8. Place of supplying Goods, performing Works or rendering Services: 11 Berehova Str., Yuzhne, 1 Primorska Str. Yuzhne, Odesa Region, 65481, Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority). 9. Term of supplying Goods, performing Works or rendering Services: to 31/12/2020. 10. Expected cost of the procurement item: UAH 1 475 712,00 excluding VAT/UAH 1 770 854,40 including VAT. 11. Deadline for submission of tender bids: 07.08.2020 at 3:30 p.m. 12. Payment term: for the actually rendered Services within 20 banking days of the signature date of Certificate of Delivery and Acceptance of Rendered Services on the basis of the invoice issued by the Contractor. 13. The language (s) to be used for preparing tender bids: During procurement procedures, all documents prepared by the customer shall be set forth in Ukrainian. Tender bids of participants in the procurement procedure should be made in Ukrainian. Documents or copies of documents provided by participants in the procurement procedure as part of their tender bids, set out forth in other languages, should be provided together with their authentic translation into Ukrainian, in accordance with the requirements of the Tender documentation. At the same time, project, technical documentation, documents confirming the compliance of the participant in the procurement procedure with the qualification criteria, as well as constituent and entitling documents, set fort in the original in Russian, should not require translation into Ukrainian. The determining factor is the text set forth in Ukrainian. Standard characteristics, requirements, abbreviations and terminology related to the goods (services, works) that are procured, stipulated by existing international or national standards, norms and rules, are set out in the language of their generally accepted application. 14. Amount of tender security (if required by the Customer): not required. 15. Type and terms for providing tender security (if required by the Customer): not required. 16. Date and time of disclosure of tender bids, if the announcement on conducting open bidding is made public in accordance with Article 10 (3) of the Law of Ukraine “On Public Procurement”: 07.08.2020 at 3:30 p.m. 17. Amount of minimum step of price reduction during an electronic auction within the range of 0.5 percent to 3 percent of the expected purchase price or in monetary units: 0.5%. 18. Mathematical formula to calculate the present price (in case of application): not applicable.

Прием предложений
31 день
с 7 июл. 11:45
до 7 авг. 15:30
Преквалификация
проводится
с 7 авг. 15:34
Аукцион
ожидается
с 14 сент. 13:49
Квалификация
ожидается
Предложения рассмотрены
ожидается
Информация о заказчике
Наименование:
ПІВДЕННА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" (АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКОГО ПОРТУ ПІВДЕННИЙ)
Код ЕГРПОУ:
38728549
Веб сайт:
Адрес:
Україна, 65481, Одеська область, Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 11
О закупке
Ожидаемая стоимость:
1 475 712,00 грн. без НДС
Размер минимального шага понижения цены:
7 378,56 грн.
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является любой предмет закупки, кроме товаров и работ, в том числе транспортные услуги, освоение технологий, научные исследования, научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки, медицинское и бытовое обслуживание, лизинг, аренду (аренда), а также финансовые и консультационные услуги, текущий ремонт.
Идентификатор закупки:
UA-2020-07-07-001534-b
Важные даты
Период уточнений:
7 июл. 11:45 – 28 июл. 15:30
Подача предложений:
7 июл. 11:45 – 7 авг. 15:30
Начало аукциона:
14 сент. 13:49
Ответы на вопросы до:
1 авг. 00:00
Обжалование условий тендера:
7 июл. 11:45 – 3 авг. 00:00
Дата последних изменений условий тендера:
30 июл. 16:17
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

Послуги з підтримання режиму перебування в морському порту (код ДК 021:2015 - 79713000-5)

Seaport regime maintenance services (code DK 021:2015 - 79713000-5)

Код ДК 021:2015: 79710000-4 Охоронні послуги

Количество:

1 посл.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, вул. Берегова, 1 та вул. Приморська, 1, ПФ ДП "АМПУ" (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Условия оплаты
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
другое событие
Тип оплаты:
послеоплата
Размер оплаты:
100%
Период (дней):
20 ( банковские )
Описание:
за фактично надані Послуги протягом 20 банківських днів з дати підписання акту здавання-приймання наданих послуг на підставі виставленого виконавцем рахунку.
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 июл. 16:17
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 июл. 11:44
docx
Проект договору (Редакція 2).docx

Тип документа:

Проект договора

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 июл. 16:16
docx
Проект договору.docx

Тип документа:

Проект договора

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 июл. 11:42
doc
ТД Послуги з підтримання режиму перебування в морському порту (Редакція 2).doc

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 июл. 16:16
doc
ТД Послуги з підтримання режиму перебування в морському порту.doc

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 июл. 11:42
docx
Перелік змін від 30.07.2020.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 июл. 16:16
docx
ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритії торгів з публік.англ.мовою (зі змінами).docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 июл. 16:16
docx
ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритії торгів з публік.англ.мовою 111.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 июл. 11:42
docx
announcement оголошення про проведення відкритії торгів з публік.англ.мо... (wit.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 июл. 16:16
docx
announcement оголошення про проведення відкритії торгів з публік.англ.мо....docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 июл. 11:42
Преквалификация участников
Участник Статус

№:

1

Участник:

Имя:
ПП "БЮРО ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ"
E-mail:
bureau.sec@ukr.net
Телефон:
+380633962389
ЕДРПОУ:
42466045

Статус:

ожидает решения

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Пропозиція ч 2.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 авг. 15:55
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 авг. 15:59
pdf
Пропозиція ч 7.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 авг. 15:55
pdf
Пропозиція ч 6.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 авг. 15:55
pdf
Пропозиція ч 10.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 авг. 15:55
pdf
Пропозиція ч 3.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 авг. 15:55
pdf
Пропозиція ч 1.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 авг. 15:55
pdf
Пропозиція ч 4.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 авг. 15:55
pdf
Пропозиція ч 9.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 авг. 15:55
pdf
Пропозиція ч 8.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 авг. 15:55
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 авг. 15:59
pdf
Пропозиція ч 5.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 авг. 15:55

Протокол доступа к торгам

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
yaml
edr_identification.yaml

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 авг. 15:35

№:

2

Участник:

Имя:
Віктор
E-mail:
43089794@ukr.net
Телефон:
+380631049166
ЕДРПОУ:
43089794

Статус:

ожидает решения

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Підтвердження огляду нарколог психіатр.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 авг. 10:48
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 авг. 10:59
pdf
Підтвердження несудимоситі охоронників.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 авг. 10:48
pdf
Підтвердження кваліфікації охоронника.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 авг. 10:48
pdf
Підтвердження медичного огляду охоронників.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 авг. 10:48
pdf
Підтвердження трекерів фото.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 авг. 10:48
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 авг. 10:59
pdf
Підтвердження технічні специфікації.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 авг. 10:48
pdf
Підтвердження захисту персональних даних.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 авг. 10:48
pdf
Підтвердження кваліфікації.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 авг. 10:48
pdf
Підтвердження відповідності.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 авг. 10:48
pdf
Підтвердження ст 17.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 авг. 10:48

Протокол доступа к торгам

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
yaml
edr_identification.yaml

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 авг. 15:35
Основной контакт
Имя:
Тинкован Тетяна Вікторівна (Moshun Natalia Volodymyrivna)
Владение языком:
українська
Телефон:
048-752-61-75
E-mail:
Fax:
Дополнительные контакты
Имя:
Cушко Руслан Валентинович (Sushko Ruslan Valentinovich)
Владение языком:
українська
Телефон:
(048)750-79-90
E-mail:
Fax:
Имя:
Тинкован Тетяна Вікторівна (Tynkovan Tetiana Viktorivna)
Владение языком:
українська
Телефон:
(048)752-61-75
E-mail:
Fax:
Имя:
Мошун Наталія Володимирівна (Moshun Nataliya Vladimirovna)
Владение языком:
українська
Телефон:
(048)750-73-86
E-mail:
Fax:

Вас может заинтересовать

Охоронні послуги (Охорона об'єктів магістрального трубопровідного транспорту Пролетарського ВУПЗГ АТ "Укртрансгаз" (ПСГ "Кегичівське"))

Охоронні послуги (Охорона об'єктів магістрального трубопровідного транспорту Пролетарського ВУПЗГ АТ "Укртрансгаз" (ПСГ "Кегичівське"))
Имя:
Федоров Дмитро Володимирович
E-mail:
fedorov-dv@utg.ua
Телефон:
(044) 461-22-84
Веб сайт: ЕДРПОУ:
30019801
Все тендеры компании

1 123 988,92 грн. без НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться
Имя:
Дмитро Купрійчук Васильович
E-mail:
sddi1@ukr.net
Телефон:
380444509271, 380444509257,
Факс:
0444509257
ЕДРПОУ:
03188760
Все тендеры компании

800 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

Охоронні послуги (Охорона особливо важливого об'єкту (Адмінбудинок ТОВ "Оператор ГТС України"))

Охоронні послуги (Охорона особливо важливого об'єкту (Адмінбудинок ТОВ "Оператор ГТС України"))
Имя:
Канівець Світлана Георгіївна
E-mail:
KANIVETS-SG@TSOUA.COM
Телефон:
+38044-298-69-26
Веб сайт: ЕДРПОУ:
42795490
Все тендеры компании

1 896 516,67 грн. без НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться