Не состоялась
591 612,00 грн. c НДС
Просмотреть

Заказчик: Запорізький державний медичний університет

Государственная закупка открытые торги с публикацией на английском языке
Внимание, пометка "КЭП" не определяет тип примененной подписи! Если применен устаревший тип ЭЦП, все равно в названии будет указано "КЭП"

Хімічна продукція різна

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів 1. Найменування замовника: Запорізький державний медичний університет. 2. Місцезнаходження замовника: 69035, Україна , Запорізька область обл., ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд. 26 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02010741. 4. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». 5. Назва предмета закупівлі: Хімічна продукція різна (код CPV ДК 021:2015 –24320000-3 Основні органічні хімічні речовини) Chemical products are different (СPV DK 021:2015 - 24320000-3 Basic organic chemicals) 5.1.Назва предмету закупівлі (товару) за номенклатурою: Аміногуанідин гідрохлорид (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Акролеїн (код ДК 021:2015 - 24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри), Ацетонітрил (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), 1,4-діоксан (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Тіонілхлориду (код ДК 021:2015 -24325000-8 Сіркоорганічні сполуки), Ефір петролейний (код ДК 021:2015 - 24326320-4 Ефіри), Стандартная суміш для калібрування ESI-L(код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Диметил-2-бутанон (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні). Aminoguanidine hydrochloride (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), Acrolein (DK 021:2015 - 24326000-5 Aldehyde, ketone, organic peroxides and ethers) , Acetonitrile (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), 1,4-dioxane (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), Thionyl chloride(DK 021:2015 -24325000-8 Organo-sulphur compounds), Petroleum ether (DK 021:2015 - 24326320-4 Ethers), Standard mixture for ESI-L calibration (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), Dimethyl-2-butanone (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals) 6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Основні органічні хімічні речовини – за кодом CPV ДК 021:2015 - 24320000-3 7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 148,6 одиниць 8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: пр. Маяковського, буд.26, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Вознесенівський р-н, 69035 9. Очікувана вартість предмета закупівлі: 591 612,00 грн. з ПДВ. 10. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 18.12.2020 року. 11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19.10.2020 р. 09-00 12. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): оплата Покупцем Продавцеві вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, відповідно рахунку та видатковій накладній Продавця, за цінами, вказаними у специфікації (Додаток 1 до Договору), на поточний рахунок Продавця, протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних. 13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні мати автентичний переклад на українську мову (крім документів, які необхідно надати згідно Додатку 4 та документів, що були складені на російській мові за допомогою інших осіб (договора, інше). 14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається. 15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається. 16. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не передбачено, оскільки забезпечення тендерних пропозиції не вимагається. 17. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: визначаються електронною системою закупівель автоматично. 18. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 0,5% від очікуваної вартості предмета закупівлі. 19. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Критерії оцінки тендерних пропозицій: ціна (питома вага цінового критерію – 100 %). 20. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за наявності): відсутні. 21. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету. 22. Вид закупівлі – Відкриті торги з публікацією англійською мовою. 23. Застосовані критерії оцінки – ціна 100% 22. Строк дії договору про закупівлю: Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін та діє до 31 грудня 2020р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

Chemical products are different

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів 1. Найменування замовника: Запорізький державний медичний університет. 2. Місцезнаходження замовника: 69035, Україна , Запорізька область обл., ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд. 26 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02010741. 4. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». 5. Назва предмета закупівлі: Хімічна продукція різна (код CPV ДК 021:2015 –24320000-3 Основні органічні хімічні речовини) Chemical products are different (СPV DK 021:2015 - 24320000-3 Basic organic chemicals) 5.1.Назва предмету закупівлі (товару) за номенклатурою: Аміногуанідин гідрохлорид (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Акролеїн (код ДК 021:2015 - 24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри), Ацетонітрил (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), 1,4-діоксан (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Тіонілхлориду (код ДК 021:2015 -24325000-8 Сіркоорганічні сполуки), Ефір петролейний (код ДК 021:2015 - 24326320-4 Ефіри), Стандартная суміш для калібрування ESI-L(код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Диметил-2-бутанон (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні). Aminoguanidine hydrochloride (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), Acrolein (DK 021:2015 - 24326000-5 Aldehyde, ketone, organic peroxides and ethers) , Acetonitrile (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), 1,4-dioxane (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), Thionyl chloride(DK 021:2015 -24325000-8 Organo-sulphur compounds), Petroleum ether (DK 021:2015 - 24326320-4 Ethers), Standard mixture for ESI-L calibration (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), Dimethyl-2-butanone (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals) 6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Основні органічні хімічні речовини – за кодом CPV ДК 021:2015 - 24320000-3 7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 148,6 одиниць 8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: пр. Маяковського, буд.26, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Вознесенівський р-н, 69035 9. Очікувана вартість предмета закупівлі: 591 612,00 грн. з ПДВ. 10. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 18.12.2020 року. 11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19.10.2020 р. 09-00 12. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): оплата Покупцем Продавцеві вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, відповідно рахунку та видатковій накладній Продавця, за цінами, вказаними у специфікації (Додаток 1 до Договору), на поточний рахунок Продавця, протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних. 13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні мати автентичний переклад на українську мову (крім документів, які необхідно надати згідно Додатку 4 та документів, що були складені на російській мові за допомогою інших осіб (договора, інше). 14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається. 15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається. 16. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не передбачено, оскільки забезпечення тендерних пропозиції не вимагається. 17. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: визначаються електронною системою закупівель автоматично. 18. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 0,5% від очікуваної вартості предмета закупівлі. 19. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Критерії оцінки тендерних пропозицій: ціна (питома вага цінового критерію – 100 %). 20. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за наявності): відсутні. 21. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету. 22. Вид закупівлі – Відкриті торги з публікацією англійською мовою. 23. Застосовані критерії оцінки – ціна 100% 22. Строк дії договору про закупівлю: Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін та діє до 31 грудня 2020р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

Прием предложений
32 дня
с 16 сент. 15:30
до 19 окт. 09:00
Преквалификация
не было
с 19 окт. 09:04
до 23 нояб. 00:00
Аукцион
не было
Квалификация
не было
Предложения рассмотрены
не было
Информация о заказчике
Наименование:
Запорізький державний медичний університет
Код ЕГРПОУ:
02010741
Веб сайт:
Адрес:
Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд. 26
О закупке
Ожидаемая стоимость:
591 612,00 грн. c НДС
Размер минимального шага понижения цены:
2 958,06 грн.
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является продукция, объекты любого вида и назначения, в том числе сырье, изделия, оборудование, технологии, предметы в твердом, жидком и газообразном состоянии, а также услуги, связанные с поставкой таких товаров, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих товаров.
Идентификатор закупки:
UA-2020-09-16-002031-c
Важные даты
Период уточнений:
16 сент. 15:30 – 9 окт. 00:00
Подача предложений:
16 сент. 15:30 – 19 окт. 09:00
Ответы на вопросы до:
14 окт. 00:00
Обжалование условий тендера:
16 сент. 15:30 – 15 окт. 00:00
Дата последних изменений условий тендера:
16 сент. 15:28
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

Аміногуанідин гідрохлорид

Aminoguanidine hydrochloride

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Количество:

6 упак.

Период доставки:

до 18 дек.

Место доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

акролеїн

Acrolein

Код ДК 021:2015: 24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 18 дек.

Место доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

ацетонітрил

Acetonitrile

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Количество:

24 упак.

Период доставки:

до 18 дек.

Место доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

1,4-діоксан

1,4-dioxane

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Количество:

15 упак.

Период доставки:

до 18 дек.

Место доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

тіонілхлориду

Thionyl chloride

Код ДК 021:2015: 24325000-8 Сіркоорганічні сполуки

Количество:

1 упак.

Период доставки:

до 18 дек.

Место доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

ефір петролійний

Petroleum ether

Код ДК 021:2015: 24326320-4 Ефіри

Количество:

0,6 кг.

Период доставки:

до 18 дек.

Место доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Стандартна суміш для калібрування ESI-L

Standard mixture for ESI-L calibration

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Количество:

1 упак.

Период доставки:

до 18 дек.

Место доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Диметил-2-бутанон

Dimethyl-2-butanone

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Количество:

1 упак.

Период доставки:

до 18 дек.

Место доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Условия оплаты
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
поставка товара
Тип оплаты:
послеоплата
Размер оплаты:
100%
Период (дней):
30 ( банковские )
Описание:
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
docx
Додаток 6.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 сент. 15:27
docx
Додаток 2.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 сент. 15:27
docx
Додаток 1.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 сент. 15:27
docx
Додаток 4.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 сент. 15:27
doc
ТД.doc

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 сент. 15:28
doc
Додаток 5.doc

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 сент. 15:27
docx
Додаток 3.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 сент. 15:27
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 сент. 15:28
Преквалификация участников
Участник Статус

№:

1

Участник:

Имя:
С Пивовар
E-mail:
pivovar@hlr.ua
Телефон:
+380672453364
ЕДРПОУ:
23522853

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет
згідно протоколу №368 від 16.11.2020р. При перевірці документів робочою групою встановлено недоліки: 1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, Учасник повинен надати у складі пропозиції оригінали або копії Сертифікатів якості або аналізу заводу-виробника. На запропонований учасником товар - С3 Акролеїн для ХГ сертифікату якості або аналізу заводу-виробника не надано; 2. Посвідчення про реєстрацію Учасника в Державній службі експортного контролю України, як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів подвійного використання надано без висновків експертизи щодо ідентифікації товарів, міжнародні передачі яких має намір здійснювати ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ».

Статус:

дисквалифицировано

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Кваліфікаційна частина.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

15 окт. 13:14
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

15 окт. 13:15
pdf
Технічна частина.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

15 окт. 13:14

Протокол доступа к торгам

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
yaml
edr_identification.yaml

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

19 окт. 09:05

№:

2

Участник:

Имя:
Юлія Литвиненко
E-mail:
tender@llg-ukraine.com
Телефон:
+380675803948
ЕДРПОУ:
38576300

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет
згідно протоколу №368/1 від 16.11.2020р. При перевірці документів робочою групою встановлено недоліки: 1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, Учасник повинен надати у складі пропозиції оригінали або копії Сертифікатів якості або аналізу заводу-виробника. На запропонований учасником товар - С3 Акролеїн для ХГ сертифікату якості або аналізу заводу-виробника не надано; 2. Посвідчення про реєстрацію Учасника в Державній службі експортного контролю України, як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів подвійного використання надано без висновків експертизи щодо ідентифікації товарів, міжнародні передачі яких має намір здійснювати ТОВ «ЛОГІКЛАБГРУПА».

Статус:

дисквалифицировано

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
5. Інша інформація передбачена тендерною документацією.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 окт. 14:59
pdf
2. Кваліфікаційна частина.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 окт. 14:59
pdf
3. Інформація про відсутність підстав для відмови в участі.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 окт. 14:59
pdf
1. Тендерна пропозиція.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 окт. 14:59
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 окт. 15:06
pdf
4. Технічна частина.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 окт. 14:59

Протокол доступа к торгам

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
yaml
edr_identification.yaml

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

19 окт. 09:05
Протокол квалификации сформирован 17 нояб. 2020 г.
Участники аукциона
Участник Предложение Статус
Основной контакт
Имя:
Сігідова Тетяна (Sihidova Tetyana )
Владение языком:
українська
Телефон:
+380612362293
E-mail:
Fax:

Вас может заинтересовать

Имя:
Шершень Юлія
E-mail:
SHEYN@RNPP.ATOM.GOV.UA
Телефон:
+380363664873
ЕДРПОУ:
05425046
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

998 889,60 грн. без НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться