Государственная закупка упрощенная закупка
с ЭЦП/КЭП

Капітальний ремонт приміщення з установкою пожежної сигналізації на об’єкті: «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу "Ромашка"», що знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул.Зелена, 18

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі 1. Найменування: : Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу «Ромашка» ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1.1. Код за ЄДРПОУ: 05495242 1.2. Місцезнаходження: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Зелена, 18 Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: З питань оформлення тендерних пропозицій (далі – пропозиція) звертатися до Торбенко Маргарита Олексіївна – уповноважена особа; 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Зелена, 18, Тел. +380969715292, romashka_1970@bigmir.net 1.3. Очікувана вартість предмета закупівлі: 158965,29 грн (сто п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот шістдесят п’ять гривень грн. 29 коп.) з урахуванням ПДВ. 2. Інформація про предмет закупівлі: 2.1. Найменування предмета закупівлі: Капітальний ремонт приміщення з установкою пожежної сигналізації на об’єкті: «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу "Ромашка"», що знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул.Зелена, 18 (Код за ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи», ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013). 2.2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: 1 робота, згідно Технічного завдання (додаток 1 до цього оголошення) 3. Місце поставки товару/послуг, виконання робіт: вул. Вітчизняна в с. Рогозів Бориспільського р-ну Київської обл. 4. Строк виконання робіт: до 25.12.2020 р. 5. Умови оплати: Оплата Робіт здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання акта прийманні-передачі виконаних робіт 6. Основні умови договору: 6.1. Учасник процедури закупівлі у складі своєї пропозиції надає гарантійний Лист щодо погодження з проектом Договору і умовами оголошення визначеними в додатках. 7. Відхилення пропозицій: Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; 4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 8. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів): до 30.09.2020 року 9. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж п’ять робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель): 08.10.2020 10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна з ПДВ. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель шляхом застосування електронного аукціону. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає 1 % від очікуваної вартості закупівлі. Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною. 11. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається 12. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати): Переможець надає не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання договору. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю складає 5 % від ціни договору. Вид забезпечення виконання договору – банківська гарантія. Забезпечення виконання договору надається Учасниками торгів у вигляді оригіналу гарантії: – гарантії виконання зобов’язань Учасника по сплаті забезпечення виконання договору, гарантом за якою виступає банківська установа. Банківська гарантія має бути безвідкличною та безумовною. Банківська гарантія має відповідати нормам статті 200 Господарського кодексу України, статті 560 Цивільного кодексу України, вимогам постанови Правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Банківська гарантія повинна діяти протягом всього строку дії договору про закупівлю. 1. Забезпечення виконання договору надається учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю та має термін дії на весь строк дії договору, до повного виконання договору в частині поставки продукції. 2. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію повинні бути документально підтверджені (установчими документами банку, ліцензіями, протоколом правління, довіреністю, тощо); 3. Забезпечення виконання договору про закупівлю повинно містити такі суттєві умови: • Назву документа – «Гарантія»; • Номер, дату та місце складання; • Термін дії банківської гарантії повинен бути на весь строк дії договору (з дати підписання), до повного виконання договору в частині поставки продукції; • Повну або скорочену назву Банка-Гаранта; • Повну або скорочену назву Учасника (Принципала), що збігається з назвою, яка зазначена ним в тендерній пропозиції; • Повну або скорочену назву Бенефіціара; Платіжні реквізити Бенефіціара: назва: назва: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу «Ромашка» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05495242; юридична адреса: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Зелена, 18 банківські реквізити: р/р № UA048201720344211001199024269 в Державній казначейській службі України, м. Київ. МФО 820172 • Посилання на номер оголошення про проведення процедури закупівлі; • Суму гарантії цифрами та словами і валюту платежу ; • Умови, за яких можна вносити зміни до тексту гарантії принципалом, Бенефіціаром, Банком-Гарантом: за письмовою згодою із Бенефіціаром. Примітка: без згоди Бенефіціара, допускається вносити зміни щодо збільшення суми банківської гарантії та продовження терміну дії цієї гарантії. - Обов’язок банка сплатити повну суму договірного забезпечення (гарантована сума) за першою письмовою вимогою Замовника (Бенефіціара), в якій буде посилання на невиконання або неналежне виконання Принципалом взятих на себе зобов’язань за договором закупівлі. • Термін сплати грошових коштів Банком-Гарантом: протягом 5 робочих днів з моменту отримання письмової вимоги від Бенефіціара; • Інші умови. 4. Текст банківської гарантії не може містити: • умов про зменшення відповідальності Гаранта в будь якому випадку (окрім випадку прострочення подання вимоги); • умов про обов’язкове надання Принципалом письмового підтвердження про настання гарантійного випадку і причин його настання; Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 43 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. Учасники-нерезиденти, у разі якщо будуть визнані переможцями торгів, можуть надавати забезпечення виконання договору в іноземній валюті в розмірі 5 % від ціни договору, що перераховується Учасником-нерезидентом за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, у якій надається забезпечення, встановленим Національним банком України на дату видачі банківської гарантії. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення виконання договору, здійснюються за рахунок коштів учасника. 13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає 1 % від очікуваної вартості закупівлі Додатки до оголошення: Додаток 1. Технічне завдання Додаток 2. Пропозиція учасника спрощеної закупівлі Додаток 3. Проект договору Додаток 4. Інші вимоги до учасника та перелік скан-копій документів, що надаються учасником у складі цінової пропозиції на електронні торги

Уточнения
5 дней
с 24 сент. 23:58
до 30 сент. 00:00
Прием предложений
8 дней
с 30 сент. 00:00
до 8 окт. 00:00
Аукцион
не проводился
Квалификация
1 день
с 8 окт. 00:00
до 9 окт. 23:53
Предложения рассмотрены
11 дней
с 9 окт. 23:53
до 21 окт. 11:48
Информация о заказчике
Наименование:
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу "Ромашка" Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області
Код ЕГРПОУ:
05495242
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 08132, Київська область, Вишневе, Зелена, 18
О закупке
Ожидаемая стоимость:
158 965,29 грн. c НДС
Размер минимального шага понижения цены:
1 589,65 грн.
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является проектирование, строительство новых, расширение, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения, работы по нормированию в строительстве, геологоразведочные работы, техническое переоснащение действующих предприятий и сопроводительные работам услуги, в том числе геодезические работы, бурение, сейсмические исследования, аэро- и спутниковая фотосъемка и другие услуги, включаемые в сметную стоимость работ, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих работ.
Идентификатор закупки:
UA-2020-09-24-015307-a
Важные даты
Период уточнений:
24 сент. 23:58 – 30 сент. 00:00
Подача предложений:
30 сент. 00:00 – 8 окт. 00:00
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

Капітальний ремонт приміщення з установкою пожежної сигналізації на об’єкті: «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу "Ромашка"», що знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул.Зелена, 18

Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Количество:

1 роботи

Период доставки:

до 25 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Условия оплаты
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
выполнение работ
Тип оплаты:
послеоплата
Размер оплаты:
100%
Период (дней):
3 ( рабочие )
Описание:
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
ksh
Специфікація.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 сент. 10:30
ksh
Оголошення_кап_ремонт_пожежка_нова_редакція.doc

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 сент. 10:30
ksh
Оголошення_кап_ремонт_пожежка.doc

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 сент. 23:58
ksh
Оголошення_кап_ремонт_пожежка_нова_редакція.doc

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 сент. 10:31
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 сент. 10:32
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 сент. 23:59
Участники аукциона
Участник Предложение Статус

№:

1

Участник:

Имя:
Igor Мітла
E-mail:
pogmayster@gmail.com
Телефон:
+380952755557
ЕДРПОУ:
36326591
с ЭЦП/КЭП
Договор загружен и подписан заказчиком. Тендер завершен

Предложение:

157 480,10 грн. c НДС

Статус:

победитель

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Довідка з банку.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Витяг з реєстру платників податку (1).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Довідка про надання тендерного забезпечення.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
rar
МТБ.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Довідка про санкції.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:49
pdf
Гарантія від виробника_постачальника.PDF

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Витяг з ЕДР 16.09.2020.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Довідка про субпідрядника.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
БЖ.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Статут підприємства.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Графік виконання робіт.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Специфікація.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Проект договору.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Тендерна пропозиція.pdf

Тип документа:

Ценовое предложение

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Свідоцтво платника ПДВ.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Гарантійний лист про надання забезпечення договору.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
rar
Фін звіт.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Гарантійний лист про надання можливості перевірити МТБ.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Гарантійний лист про гарантійний термін.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Договір про надання послуг з утилізації відходів.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Довідка про захист довкілля.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
rar
кваліфіковані працівники.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
акт огляду.PDF

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Гарантійний лист про достовірність наданої інформації.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
обробка даних.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Лист-згода з проектом договору.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Довідка-гарантія ст. 17.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Довідка з контактними даними учасника.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
документи на обладнання.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Гарантійний лист про розрахунок ціни.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
rar
Відомомсті про виконання аналогічних договорів.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Кошторис Ромашка.pdf

Тип документа:

Смета

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Ліцензія.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Лист згода на обробку персональних даних.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Довідка про можливість надання послуг відповідно до техвимог.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
2020-09-18 Договір добровільного страхування АВАНГАРД.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Технічні вимоги.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
rar
Інформація про уповноважену особу Директора.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Довідка про санкції ст. 236.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Довідка про відсутність невиконаних зобов'язань перед Замовником.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Довідка про антикорупційну програму.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Гарантійний лист про відповідність виконаних робіт усім вимогам.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48
pdf
Лист-згода про вивезення сміття.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 окт. 09:48

Решение ответственного лица

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

9 окт. 23:53
ksh
Протокол_визнач_переможця_Профмастер_09_10_2020.doc

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

9 окт. 23:52
ksh
Повідомлення_визнач_переможця_Профмастер_09_10_2020.doc

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

9 окт. 23:52

Договор

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
ksh
Договір.PDF

Тип документа:

Подписанный договор

Конфиденциальность:

Дата размещения:

21 окт. 11:47
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

21 окт. 11:48
Основной контакт
Имя:
Торбенко Маргарита Олексіївна
Владение языком:
Телефон:
380969715292
E-mail:
Fax:

Вас может заинтересовать

«Капітальний ремонт вулиці комунальної власності Арань Яноша, в с.Баркасово, Мукачівського району, Закарпатської області»

«Капітальний ремонт вулиці комунальної власності Арань Яноша, в с.Баркасово, Мукачівського району, Закарпатської області»
Имя:
ЖИДИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
E-mail:
serne.s-r@meta.ua
Телефон:
+380313131711
ЕДРПОУ:
04350665
Все тендеры компании

200 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

«Капітальний ремонт вулиці комунальної власності Петефі Шандора в с.Серне, Мукачівського району, Закарпатської області»

«Капітальний ремонт вулиці комунальної власності Петефі Шандора в с.Серне, Мукачівського району, Закарпатської області»
Имя:
ЖИДИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
E-mail:
serne.s-r@meta.ua
Телефон:
+380313131711
ЕДРПОУ:
04350665
Все тендеры компании

295 500,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

«Капітальний ремонт вулиці комунальної власності Зріні Ілони в с.Серне, Мукачівського району, Закарпатської області»

«Капітальний ремонт вулиці комунальної власності Зріні Ілони в с.Серне, Мукачівського району, Закарпатської області»
Имя:
ЖИДИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
E-mail:
serne.s-r@meta.ua
Телефон:
+380313131711
ЕДРПОУ:
04350665
Все тендеры компании

295 500,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться