Завершена
1 708 692,00 грн. c НДС
Просмотреть

Заказчик: ДВНЗ "Національна академія внутрішніх справ"

Государственная закупка открытые торги
Внимание, пометка "КЭП" не определяет тип примененной подписи! Если применен устаревший тип ЭЦП, все равно в названии будет указано "КЭП"

Офісні меблі

Оголошення про проведення відкритих торгів 1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Національна академія внутрішніх справ; 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; 08751177 2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Офісні меблі (Код за ДК 021:2015 - 39130000-2 Офісні меблі) 3) кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: Місце поставки: - Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Віта Поштова, Відділ спеціальної та фізичної підготовки НАВС Кількість: № з/п Найменування предмету закупівлі відповідно до тендерної документації Од. виміру Кількість 1. Крісло для керівника шт. 9 2. Стілець на металевому каркасі шт. 176 3. Стіл комп’ютерний для викладача шт. 3 4. Стіл комп’ютерний шт. 84 5. Стіл комп’ютерний з внутрішнім радіусом шт. 6 6. Стіл комп’ютерний з зовнішнім радіусом шт. 6 7. Стіл трапеція на металевому каркасі шт. 192 8. Стіл для викладача на металевому каркасі шт. 6 4) очікувана вартість предмета закупівлі: 1708692,00 грн з ПДВ 5) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: До 25.12.2020 року 6) кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 30.11.2020 23:00 7) умови оплати: Розрахунок за поставлений Товар проводиться протягом 30 (тридцяти) днів, після підписання супровідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі) 8) мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова або російська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. 9) розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): 2.2.1. На підставі положень ст.25 Закону Учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції. 2.2.2. Вид забезпечення тендерної пропозиції: банківська гарантія з грошовим покриттям. 2.2.3. Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.), що не перевищує 3 % (відсотків) очікуваної вартості закупівлі Учасниками-нерезидентами банківська гарантія може бути надана у іноземній валюті, розмір якої еквівалентний вказаній вище сумі за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату видачі банківської гарантії. 2.2.4. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції: 120 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошені про проведення відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. 2.2.5. Банківська гарантія надана банком-резидентом України повинна бути оформлена відповідно до вимог постанови правління національного банку України від 15.12.2004 №639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» та обов’язково містити реквізити щодо назви закупівлі та/або її номеру на веб-порталі Уповноваженого органу. У разі посилання в тексті гарантії на договір про надання гарантії, укладений між банком - гарантом та принципалом, зазначений договір обов’язково надається учасником в складі тендерної пропозиції. Банківська гарантія надана банком-нерезидентом та долучена Учасником до своєї тендерної пропозиції, має бути оформлена відповідно до уніфікованих правил, які регулюють використання відповідного інструмента та офіційно видані Міжнародною Торгівельною Палатою (Uniform Rulesfor Demand Guarantees, ICC Publication 758 — URDG758 або International Standby Practices, ICC Publication 590 — ISP98). Банківська гарантія, надана банком-нерезидентом, повинна бути авізована через авізуючий банк, що є резидентом України. Учасник у складі тендерної пропозиції подає документ, що підтверджує авізування банківської гарантії, наданої банком-нерезидентом, проведене авізуючим банком-резидентом в електронній формі, з обов’язковим накладанням ЕЦП авізуючого банку. В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - зобов’язання банку-гаранта сплатити бенефіціару гарантійну суму єдиним платежем протягом 15 робочих днів з дати отримання вимоги бенефіціара без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; - умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою принципала, без згоди та погодження з бенефіціаром, після її передавання/надсилання бенефіціару; - відповідальність банку-гаранта перед бенефіціаром (Замовником), в разі порушення ним свого обов'язку, не обмежується сумою, на яку надано гарантію Банківська гарантія повинна бути з повним грошовим забезпеченням (покриттям) за гарантією. На підтвердження зазначеного, учасником в складі тендерної пропозиції надається інформація (довідка, банківська виписка тощо) від банку-гаранта, що свідчить про наявність повного грошового забезпечення (покриття) за гарантією. Умови банківської гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припиненою Банком-гарантом згідно із заявою Принципала без згоди та погодження з Бенефеціаром. Забезпечення тендерної пропозиції не повинно містити умов щодо необхідності подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов крім подачі письмової вимоги про сплату коштів Бенефіціару, у тому числі, але не виключно, не повинно містити умов щодо: нотаріального засвідчення зразків підписів уповноважених осіб, які підписали вимогу за Гарантією, та/чи відбитка печатки Бенефіціара; подання до Банку-Гаранта вимоги за гарантією через банк Бенефіціара. Разом із банківською гарантією, виданою банком-резидентом, Учасником надаються у електронному форматі оригінал або посвідчена банком-гарантом копія ліцензії, виданої банку-гаранту, оригінал або посвідчена банком-гарантом копія документа про повноваження особи, котра підписує банківську гарантію. У випадку надання банківської гарантії банком-нерезидентом, документи зазначені в даному абзаці надаються авізуючим банком-резидентом. Пропозиції, що не супроводжуються документальним підтвердженням надання забезпечення тендерної пропозиції, відхиляються Замовником відповідно до статті 31 Закону. 2.2.6. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо вони не повертаються Учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. До уваги учасників інформація для оформлення банківської гарантії: Національна академія внутрішніх з справ ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08751177; юридична адреса: 03035, м. Київ, Солом’янська площа, 1 банківські реквізити: р/р № UA618201720355169006000000175 в Державній казначейській службі України, м. Київ МФО 820172 Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.); Сума гарантії залишається незмінною. Електронна банківська гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис банку-гаранта. Застереження щодо випадків неповернення учасникові забезпечення тендерної пропозиції, вказані у пункті 3 цього Розділу. Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції, відхиляються Замовником відповідно до статті 31 Закону. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. 10) дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону: визначається автоматично 11) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – 1 відсоток від очікуваної вартості закупівлі. 12) математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%). Згідно ч. 1 ст. 28 Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критерію і методики оцінки, зазначених у цій тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника. Електронний аукціон здійснюється у відповідності з положеннями ст. 30 Закону. 1.3. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг.

Прием предложений
16 дней
с 14 нояб. 2020 22:13
до 30 нояб. 2020 23:00
Аукцион
21 минута
с 1 дек. 2020 12:10
до 1 дек. 2020 12:31
Квалификация
4 часа
с 1 дек. 2020 12:31
до 1 дек. 2020 17:28
Предложения рассмотрены
14 дней
с 1 дек. 2020 17:28
до 16 дек. 2020 17:26
Информация о заказчике
Наименование:
ДВНЗ "Національна академія внутрішніх справ"
Код ЕГРПОУ:
08751177
Веб сайт:
Адрес:
Україна, 03035, м. Київ, м. Київ, пл. Солом'янська, 1
О закупке
Ожидаемая стоимость:
1 708 692,00 грн. c НДС
Размер минимального шага понижения цены:
17 086,92 грн.
Обеспечение тендерного предложения:
50 000,00 грн.
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является продукция, объекты любого вида и назначения, в том числе сырье, изделия, оборудование, технологии, предметы в твердом, жидком и газообразном состоянии, а также услуги, связанные с поставкой таких товаров, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих товаров.
Идентификатор закупки:
UA-2020-11-14-000590-c
Важные даты
Период уточнений:
14 нояб. 2020 22:13 – 20 нояб. 2020 00:00
Подача предложений:
14 нояб. 2020 22:13 – 30 нояб. 2020 23:00
Начало аукциона:
1 дек. 2020 12:10 – 1 дек. 2020 12:31
Ответы на вопросы до:
25 нояб. 2020 00:00
Обжалование условий тендера:
14 нояб. 2020 22:13 – 26 нояб. 2020 00:00
Дата последних изменений условий тендера:
14 нояб. 2020 22:13
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

Крісло для керівника

Код ДК 021:2015: 39130000-2 Офісні меблі

Количество:

9 штуки

Период доставки:

до 25 дек. 2020

Место доставки:

Україна, , Відповідно до документації

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Стілець на металевому каркасі

Код ДК 021:2015: 39130000-2 Офісні меблі

Количество:

176 штуки

Период доставки:

до 25 дек. 2020

Место доставки:

Україна, , Відповідно до документації

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Стіл комп’ютерний для викладача

Код ДК 021:2015: 39134100-1 Комп’ютерні столи

Количество:

3 штуки

Период доставки:

до 25 дек. 2020

Место доставки:

Україна, , Відповідно до документації

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Стіл комп’ютерний

Код ДК 021:2015: 39134100-1 Комп’ютерні столи

Количество:

84 штуки

Период доставки:

до 25 дек. 2020

Место доставки:

Україна, , Відповідно до документації

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Стіл комп’ютерний з внутрішнім радіусом

Код ДК 021:2015: 39134100-1 Комп’ютерні столи

Количество:

6 штуки

Период доставки:

до 25 дек. 2020

Место доставки:

Україна, , Відповідно до документації

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Стіл комп’ютерний з зовнішнім радіусом

Код ДК 021:2015: 39134100-1 Комп’ютерні столи

Количество:

6 штуки

Период доставки:

до 25 дек. 2020

Место доставки:

Україна, , Відповідно до документації

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Стіл трапеція на металевому каркасі

Код ДК 021:2015: 39130000-2 Офісні меблі

Количество:

192 штуки

Период доставки:

до 25 дек. 2020

Место доставки:

Україна, , Відповідно до документації

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Стіл для викладача на металевому каркасі

Код ДК 021:2015: 39130000-2 Офісні меблі

Количество:

6 штуки

Период доставки:

до 25 дек. 2020

Место доставки:

Україна, , Відповідно до документації

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Условия оплаты
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
поставка товара
Тип оплаты:
послеоплата
Размер оплаты:
100%
Период (дней):
30 ( календарные )
Описание:
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
doc
Технічні_якісні_кількісні_характеристики.doc

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 нояб. 2020 22:13
doc
ВТ_меблі_офісні.doc

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 нояб. 2020 22:13
doc
Кваліфікаційні_вимоги.doc

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 нояб. 2020 22:13
brf
audit_44c91e5fdd164b2bab68fcfda2de3b26.yaml

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

1 дек. 2020 12:31
brf
audit_44c91e5fdd164b2bab68fcfda2de3b26.yaml

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

1 дек. 2020 12:31
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 нояб. 2020 22:13
doc
Проект_договору.doc

Тип документа:

Проект договора

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 нояб. 2020 22:13
doc
Оголошення про проведення відкритих торгів_офісні_меблі_в_навчальний_корпус.doc

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 нояб. 2020 22:13
https://auction.openprocurement.org/tenders/44c91e5fdd164b2bab68fcfda2de3b26

Данная ссылка предназначена только для просмотра истории аукциона.

Участники аукциона
Участник Предложение Статус

№:

1

Участник:

Имя:
Олександр Миколайович
E-mail:
ppreal@i.ua
Телефон:
+380730734424
ЕДРПОУ:
2757808850

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет
с КЭП
Договор загружен и подписан заказчиком. Тендер завершен

Предложение:

1 698 210,00 грн. c НДС

Статус:

победитель

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
jpg
33.2.Лист - згода (Письменний Сергій Анатолійович).jpg

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
8.Лист-відгук.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
15.Лист - гарантія щодо достовірної інформації.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
27.Витяг з реєстру платників єдиного податку.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
31.Довідка щодо санкцій (господарських).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
21.Паспорт Миколаєнко О.М.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
23.Довідка щодо постачання.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
Довіреність Воєводіна.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
24.Лист погодження з усіма умовами.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
rar
Банківська Ліцензія_Завірена копія_Троян_С_П.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
26.Довідка щодо ціни.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
7.1.Додаткова угода 1.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
Виписка.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
6.Довідка щодо аналгічного договору.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
17.Довідка щодо субпідрядника.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
rar
Довіреність_Троян_С_П_13_01_2020_Завірена копія.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
2.Довідка щодо МТБ.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
4.Довідка щодо працівників.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
7.Аналогічний договір.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
33.Лист - згода (ФОП).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
11.Довідки з банку.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
28.Довідка щодо санкцій.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
rar
22713_ФОП_МИКОЛАЄНКО_О_М_Гарантія_30_11_2020.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
5.Цивільно-правові договори та дипломи.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
Миколаeнко О.М..pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

9 дек. 2020 13:37
jpg
33.3.Лист - згода (Газалішвілі Макхаз).jpg

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
18.Загальні відомості про учасника.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
13.Технічна специфікація.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
12.Довідка щодо ст. 17.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
29.Довідка щодо довкілля (поставка).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
1.Форма тендерна пропозиція.pdf

Тип документа:

Ценовое предложение

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
32.Довідка - підтвердження (гарантія).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
25.Довідка щодо власника.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
20.ІПН Миколаєнко О.М..pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
22.Паспорт з якості.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
Довідка щодо спідстав ст 17.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

9 дек. 2020 13:37
pdf
34.Пояснювальна записка.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
19.Довідка - згода (істотні умови).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
35.Проект договору.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
30.Гарантійний лист МТБ.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
16.Довідка щодо довкілля.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
9.Сканкопії видаткових накладних.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
zip
14.Витяг з ЄДР.zip

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

9 дек. 2020 19:59
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

9 дек. 2020 13:38
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 18:50
zip
ДФС.zip

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

9 дек. 2020 19:59
pdf
36.Про відсутність негативного досвіду.PDF

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
10.Фін.Звіт (податкова декларація ФОП 2019 рік).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
jpg
33.1.Лист - згода (Стаховський Валентин Валентинович).jpg

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
jpg
37.Акт щодо зразків.jpg

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
36.1.Про відсутність негативного досвіду.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
3.Договір оренди МТБ.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33
pdf
Довідка щодо покриття.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 17:33

Решение ответственного лица

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
docx
повідомлення про намір уласти меблі.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

1 дек. 2020 17:28
brf
26590002426097J1603102100000068911220202659.KVT.p7s

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

1 дек. 2020 17:29
brf
26590002426097J1703102100000068911220202659.XML.p7s

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

2 дек. 2020 09:00
yaml
edr_identification.yaml

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

1 дек. 2020 12:32
yaml
edr_identification.yaml

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

1 дек. 2020 12:32
docx
протокол визначення переможця(1).docx

Тип документа:

Отчет об оценке

Конфиденциальность:

Дата размещения:

1 дек. 2020 17:28
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

1 дек. 2020 17:28

Договор

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
П-894.PDF

Тип документа:

Подписанный договор

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 дек. 2020 17:25
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 дек. 2020 17:25

№:

2

Участник:

Имя:
ФОП Магоня Андрій Валерійович
E-mail:
mebel-mag@meta.ua
Телефон:
+380443836227
ЕДРПОУ:
2925721354

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет
с КЭП

Предложение:

1 708 100,00 грн. c НДС

Статус:

не рассматривался

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
2,5. Фінансовий звіт ФОП.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 19:18
pdf
2,4. Диплом Магоня.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 19:18
pdf
Тендерна пропозиція.pdf

Тип документа:

Ценовое предложение

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 19:18
pdf
Технічна специфікація.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 19:18
pdf
2. Виписка Магоня.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 19:18
pdf
1,1. Аналогічний договір та видаткова.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 19:18
jpg
2,3. ІПН Магоня.jpg

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 19:18
pdf
2,2. Паспорт Магоня.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 19:18
pdf
Довідки-листи.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 19:36
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 нояб. 2020 20:16
Основной контакт
Имя:
Роман Міщенко
Владение языком:
Телефон:
+380675922308
E-mail:
Fax: