Государственная закупка упрощенная закупка
Внимание, пометка "КЭП" не определяет тип примененной подписи! Если применен устаревший тип ЭЦП, все равно в названии будет указано "КЭП"

Поточний ремонт об`єкту благоустрою - улаштування пішохідної доріжки в районі будинку №9 по проспекту М. Лушпи в м. Суми

ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: поточний ремонт об`єкту благоустрою - улаштування пішохідної доріжки в районі будинку №9 по проспекту М. Лушпи в м. Суми. • Код за Єдиним закупівельним словником: 50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги. • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: детально викладена в Додатку 2. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 24.12.2020 р. • Умови оплати: Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі-приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг. Форма розрахунків: за фактом наданих послуг Замовник оплачує надані за цим Договором послуги у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Взаєморозрахунки за надані послуги проводяться на підставі акту здачі-приймання наданих послуг по ф. № КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форма № КБ-3, підписаного та завіреного печатками Замовника та Виконавця, які готує Виконавець до 13 числа – за першу половину місяця ( при необхідності ) та до 25 числа кожного місяця після надання послуг, а Замовник оплачує надані послуги. Оплата за надані послуги здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Виконання послуг Виконавцем проводиться без авансування. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 119 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 01.12.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 04.12.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. • Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. • Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. • Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 595,00 грн. (0,5%). • Інша інформація: • Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. • Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника, - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність, - копія паспорту (для фізичних осіб); • Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. • Договірна ціна пропозиції та підтверджуючі розрахункі за статтями витрат у відповідності до Державних стандартів України, яка повинна бути розрахована відповідно до Додатку 2 за правилами визначення динамічної договірної ціни згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013:  Локальні кошториси;  Підсумкова відомість ресурсів;  Пояснювальна записка;  Розрахунок загально - виробничих витрат;  Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;  Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки). Ціна пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень та поточних цін на них. Ціна пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», з урахуванням змін та доповнень. Згідно рішення Сумської міської ради від 27.03.2019 №4871-МР, розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Суми, становить 9000 (дев’ять тисяч) грн., що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8. Розмір кошторисного прибутку приймається у розмірі 6,8 грн./люд.-год згідно додатку № Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (Таблиця Е.1) або менше. Кошти на покриття загальновиробничих та адміністративних витрат приймаються згідно з фактичними витратами Підрядника, але вони не повинні перевищувати вимоги встановлені ДСТУ Б Д.1.1-3:2013 «Постанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва». адміністративні витрати приймаються у розмірі не вище 1,23 грн/люд. год. згідно ДСТУ-НБД 1.1-3:2013 або менше. • Погоджений учасником проект договору про закупівлю (згідно Додатку № 1 до цієї документації); • Довідка в довільній формі щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт. • Довідка в довільній формі щодо наявності обладнання та техніки для виконання робіт, відповідно до Додатку № 2. Для власної техніки Учасника: надати копії свідоцтв про реєстрацію механізмів, транспортних засобів або копії технічних паспортів або бухгалтерські документи, що підтверджують облік, за підписом уповноваженої особи учасника та бухгалтера, для орендованої техніки - надати завірені копії договорів оренди (лізингу). • Документи, що підтверджують наявність досвіду Учасника у виконанні аналогічного за предметом закупівлі договору: - копії договору (ів); - позитивний лист – відгук замовника послуг за договором, про належне виконання учасником аналогічного договору (ів); - копії актів виконаних послуг згідно калькуляцій або форми КБ-2; - копії довідок про вартість виконаних послуг (форма КБ-3). * аналогічним договором вважається договір на виконання поточного ремонту тротуару, в якому учасник виступав в якості виконавця робіт. Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору на виконання робіт. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Уточнения
5 дней
с 25 нояб. 2020 10:41
до 1 дек. 2020 00:00
Прием предложений
3 дня
с 1 дек. 2020 00:00
до 4 дек. 2020 00:00
Аукцион
21 минута
с 4 дек. 2020 14:53
до 4 дек. 2020 15:14
Квалификация
2 дня
с 4 дек. 2020 15:14
до 7 дек. 2020 08:21
Предложения рассмотрены
14 дней
с 7 дек. 2020 08:21
до 21 дек. 2020 09:14
Информация о заказчике
Наименование:
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
Код ЕГРПОУ:
24013674
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 40004, Сумська область, Суми, вул. Горького, 21
О закупке
Ожидаемая стоимость:
119 000,00 грн. c НДС
Размер минимального шага понижения цены:
595,00 грн.
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является любой предмет закупки, кроме товаров и работ, в том числе транспортные услуги, освоение технологий, научные исследования, научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки, медицинское и бытовое обслуживание, лизинг, аренду (аренда), а также финансовые и консультационные услуги, текущий ремонт.
Идентификатор закупки:
UA-2020-11-25-003328-c
Важные даты
Период уточнений:
25 нояб. 2020 10:41 – 1 дек. 2020 00:00
Подача предложений:
1 дек. 2020 00:00 – 4 дек. 2020 00:00
Начало аукциона:
4 дек. 2020 14:53 – 4 дек. 2020 15:14
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

Поточний ремонт об`єкту благоустрою - улаштування пішохідної доріжки в районі будинку №9 по проспекту М. Лушпи в м. Суми

Код ДК 021:2015: 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги

Количество:

1 послуга

Период доставки:

до 24 дек. 2020

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Условия оплаты
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
предоставление услуг
Тип оплаты:
послеоплата
Размер оплаты:
100%
Период (дней):
5 ( банковские )
Описание:
Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі-приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг. Форма розрахунків: за фактом наданих послуг Замовник оплачує надані за цим Договором послуги у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Взаєморозрахунки за надані послуги проводяться на підставі акту здачі-приймання наданих послуг по ф. № КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форма № КБ-3, підписаного та завіреного печатками Замовника та Виконавця, які готує Виконавець до 13 числа – за першу половину місяця ( при необхідності ) та до 25 числа кожного місяця після надання послуг, а Замовник оплачує надані послуги. Оплата за надані послуги здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Виконання послуг Виконавцем проводиться без авансування.
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
srt
audit_c484369e490c4978b3e0cd9e34be2efe.yaml

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 дек. 2020 15:14
srt
audit_c484369e490c4978b3e0cd9e34be2efe.yaml

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 дек. 2020 15:14
srt
Оголошення.doc

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 нояб. 2020 10:42
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 нояб. 2020 10:43
srt
Додаток №1 Проект договору.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 нояб. 2020 10:42
srt
Додаток №2.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 нояб. 2020 10:42
https://auction.openprocurement.org/tenders/c484369e490c4978b3e0cd9e34be2efe

Данная ссылка предназначена только для просмотра истории аукциона.

Участники аукциона
Участник Предложение Статус

№:

1

Участник:

Имя:
Кумеда Руслана Петрівна
E-mail:
okoshko-S@i.ua
Телефон:
+380506234454
ЕДРПОУ:
2993215045

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет
с КЭП
Договор загружен и подписан заказчиком. Тендер завершен

Предложение:

110 928,00 грн. c НДС

Статус:

победитель

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
досвід дог.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 дек. 2020 15:23
pdf
паспорт_ уставновчі.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 дек. 2020 15:22
jpeg
погодження тз.jpg

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 дек. 2020 15:23
jpeg
повноваження підпис.jpg

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 дек. 2020 15:22
jpeg
персонал.jpg

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 дек. 2020 15:23
pdf
кошторис.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 дек. 2020 15:23
jpeg
досвід.jpg

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 дек. 2020 15:23
jpeg
повноваження договір.jpg

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 дек. 2020 15:22
pdf
персонал_page-0002.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 дек. 2020 15:23
pdf
мтб.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 дек. 2020 15:23
pdf
проект договору.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 дек. 2020 15:23
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 дек. 2020 15:30
jpeg
відгук.jpg

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 дек. 2020 15:23
jpeg
довкілля.jpg

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 дек. 2020 15:22
pdf
акт досвід.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 дек. 2020 15:23

Решение ответственного лица

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
srt
Протокол №740_0001.pdf

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 дек. 2020 08:20
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 дек. 2020 08:21

Договор

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
srt
Договір №1007-б_0001.pdf

Тип документа:

Подписанный договор

Конфиденциальность:

Дата размещения:

21 дек. 2020 09:13
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

21 дек. 2020 09:13

№:

2

Участник:

Имя:
Ольшанський Андрій Сергійович
E-mail:
progresbudservis@gmail.com
Телефон:
+380992766844
ЕДРПОУ:
41739042

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет
с КЭП

Предложение:

110 929,20 грн. c НДС

Статус:

не рассматривался

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Довідка про наявність досвіду вик аналог дог.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

2 дек. 2020 14:00
pdf
Погоджений проект договору Додаток 1.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

2 дек. 2020 14:00
pdf
Гарантійний лист про захист довкілля.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

2 дек. 2020 14:00
pdf
Довідка про працівників.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

2 дек. 2020 14:00
pdf
Документи що підтв повноваження посадової особи.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

2 дек. 2020 14:00
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

2 дек. 2020 14:02
pdf
Погодження Додатку 2.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

2 дек. 2020 14:00
pdf
Договірна ціна пропозиції.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

2 дек. 2020 14:00
pdf
Довідка про обладнання та техніку.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

2 дек. 2020 14:00
Основной контакт
Имя:
Чугай Наталя Миколаївна
Владение языком:
Телефон:
380542700595
E-mail:
Fax:
70-05-90

Вас может заинтересовать

Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення в межах Вінницької області 0-02-03-01 Вінниця-Гнівань-Тиврів, протяжністю 32,111 км, (обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення мосту через р.Південний Буг на км 16+027, довжиною 134,0 м у селі Селище, Тиврівського району)

Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення в межах Вінницької області 0-02-03-01 Вінниця-Гнівань-Тиврів, протяжністю 32,111 км, (обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення мосту через р.Південний Буг на км 16+027, довжиною 134,0 м у селі Селище, Тиврівського району)
Имя:
Руслан Миколайович
E-mail:
smadtender@gmail.com
Телефон:
+380432560707
ЕДРПОУ:
42434474
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

189 991,82 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться
Имя:
Тетяна Приймак
E-mail:
1may_ekonom@ukr.net
Телефон:
+380574834294
Веб сайт: ЕДРПОУ:
04396986
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

199 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

Технічне обслуговування та утримання в належному стані систем електричних мереж вуличного освітлення сіл Березанської об'єднаної територіальної громади

Технічне обслуговування та утримання в належному стані систем електричних мереж вуличного освітлення сіл Березанської об'єднаної територіальної громади
Имя:
Янута Ірина Юріївна
E-mail:
KP_BKKP@ukr.net
Телефон:
+380457664356
Факс:
+380457664356
ЕДРПОУ:
03803768
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

218 400,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться