Аккредитованный участник электронной системы публичных закупок Украины Prozorro
Не состоялась
3 335 475,00 грн. c НДС

Заказчик: КП ЖКС "Фонтанський"

Государственная закупка открытые торги
Внимание, пометка "КЭП" не определяет тип примененной подписи! Если применен устаревший тип ЭЦП, все равно в названии будет указано "КЭП"

Труби поліетиленові, труби металопластикові, труби поліпропіленові та супутні до них вироби. Труби каналізаційні, труби сталеві та супутні вироби. Поливальний шланг

1. Тендерна пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою. При цьому, проектна, технічна документація (технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості тощо, та/або скріншоти сторінок з офіційних сайтів, та/або сканкопії публікацій друкованих видань або письмових підтверджень), документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, а також установчі та правовстановлюючі документи, які викладені в оригіналі російською мовою, не потребують перекладу українською мовою. 2. Вид забезпечення тендерної пропозиції: банківська гарантія. Умови надання забезпечення тендерної пропозиції: вимоги та умови до забезпечення тендерної пропозиції зазначаються відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» (далі — вимоги), а саме: 1. Ці Вимоги визначають обов’язкові вимоги до гарантії, яка надається як забезпечення тендерної пропозиції, передбаченої пунктом 10 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — гарантія), банками (далі — гарант). 2. Терміни, зазначені у вимогах і формі забезпечення тендерної пропозиції (далі — форма), вживаються у значеннях, визначених Цивільним кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі», постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року № 5). 3. Реквізити гарантії, визначені у формі, яка є Додатком 1 до тендерної документації, є обов’язковими для складання гарантії. 4. У реквізитах гарантії: 1) щодо повного найменування гаранта зазначається інформація: — повне найменування гаранта, його ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія; — код банку (у разі наявності); — адреса місцезнаходження; поштова адреса для листування; — адреса електронної пошти гаранта, на яку отримуються документи; — SWIFT-адреса гаранта; 2) щодо повного найменування принципала, яким є учасник процедури закупівлі, зазначається інформація: — повне найменування — для юридичної особи; — прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) — для фізичної особи; — ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія — для принципала юридичної особи — резидента; — реєстраційний номер облікової картки платника податків — для принципала фізичної особи — резидента (у разі наявності); — серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) або індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (у разі відсутності паспорта); — адреса місцезнаходження; 3) щодо повного найменування бенефіціара, яким є замовник, зазначається інформація: — повне найменування юридичної особи; — ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія; — адреса місцезнаходження; 4) сума гарантії зазначається цифрами і словами, назва валюти — словами; 5) у назві валюти, у якій надається гарантія, зазначається валюта, у якій надається гарантія, та її цифровий і літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34; 6) датою початку строку дії гарантії зазначається дата видачі гарантії або дата набрання нею чинності; 7) зазначається дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане; 8) зазначаються унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X та назва і вебсайт інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»; 9) в інформації щодо тендерної документації зазначаються: — дата рішення замовника, яким затверджена тендерна документація; — назва предмета закупівлі згідно з оголошенням про проведення конкурентної процедури закупівлі; 10) строк сплати коштів за гарантією зазначається в робочих або банківських днях; 5. Гарантія та договір, який укладається між гарантом та принципалом, не може містити додаткових умов щодо: — вимог надання принципалом листів або інших документів (крім випадків надання принципалом повідомлення гаранту про настання обставин, за яких строк дії гарантії вважається закінченим, зазначених у абзаці четвертому пункту 4 форми, яка є зазначити, наприклад: додатком 2 до тендерної документації; — вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку; — можливості часткової сплати суми гарантії. 6. Гарантія, яка складається на паперовому носії, підписується уповноваженою(ими) особою(ами) гаранта та скріплюється печатками (у разі наявності). 7. Гарантія, яка надається в електронній формі, підписується шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно. 8. Зміни до гарантії можуть бути внесені в порядку, передбаченому законодавством України, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції: дорівнює або перевищує 120 (сто двадцять) днів із дати кінцевого строку подання пропозицій включно). 44163100-1 - Трyба п\е 20х2,0 питна (Ру=16) (200м); SDR 11 ПЕ 100 - 300 м 44163100-1 - Трyба п\е 25х2,0 питна (Ру=12,5) (200м); SDR 13,6; ПЕ 100 - 300 м 44163100-1 - Трyба п\е 32х2,0 питна (Ру=10) (200м); SDR 17; ПЕ 100 - 300 м 44163100-1 - Трyба п\е 40х2,4 питна (Ру=10) (200м); SDR 17; ПЕ 100 - 300 м 44163100-1 - Трyба п\е 50х3,0 питна (Ру=10)(200м); SDR 17; ПЕ 100 - 300 м 44163100-1 - Трyба п\е 63х3,8 питна (Ру=10)(200м); SDR 17; ПЕ 100 - 300 м 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 20х1" Unidelta Італія (80/380) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 20х1/2" Unidelta Італія (80/380) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 20х3/4" Unidelta Італія (80/380) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 25x1/2" Unidelta Італія (50/240) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 25x3/4" Unidelta Італія (50/240) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 25х1" Unidelta Італія (50/220) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 32x3/4" Unidelta Італія (30/160) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 32х1 1/2" Unidelta Італія (30/140) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 32х1 1/4" Unidelta Італія (30/150) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 32х1" Unidelta Італія (30/160) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 32х1/2" Unidelta Італія (30/160) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 40х1 1/2" Unidelta Італія (20/85) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 40х1 1/4" Unidelta Італія (20/85) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 40х1" Unidelta Італія (20/90) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 40х2" Unidelta Італія (20/85) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 50х1 1/2" Unidelta Італія (45) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 50х1 1/4" Unidelta Італія (50) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 50х1" Unidelta Італія (45) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 50х2" Unidelta Італія (45) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 63х1 1/2" Unidelta (28) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 63х1 1/4" Unidelta (28) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 63х2 1/2" Unidelta Італія (25) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 63х2" Unidelta Італія (28) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 75х2 1/2" Unidelta Італія (18) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 75х2" Unidelta Італія (18) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 75х3" Unidelta Італія (18) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 20х1" Unidelta Італія (80/320) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 20х1/2" Unidelta Італія (90/350) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 20х3/4" Unidelta Італія (90/350) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 25х1" Unidelta Італія (50/200) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 25х1/2" Unidelta Італія (50/220) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 25х3/4" Unidelta Італія (50/220) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 32x1/2" Unidelta Італія (30/150) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 32x3/4" Unidelta Італія (30/150) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 32х1 1/4" Unidelta Італія (30/140) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 32х1" Unidelta Італія (30/150) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 40х1 1/2" Unidelta Італія (20/85) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 40х1 1/4" Unidelta Італія (20/85) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 40х1" Unidelta Італія (20/85) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 50х1 1/2" Unidelta Італія (45) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 50х1 1/4" Unidelta Італія (45) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 50х2" Unidelta Італія (40 - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 63х1 1/2" Unidelta (28) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 63х1 1/4" Unidelta Італія (28) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 63х2 1/2" Unidelta (26) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта з внутр. різьбою Ду 63х2" Unidelta Італія (28) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта затискна Ду 20 Unidelta Італія (50/250) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта затискна Ду 25 Unidelta Італія (30/150) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта затискна Ду 32 Unidelta Італія (20/100) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта затискна Ду 40 Unidelta Італія (10/50) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта затискна Ду 50 Unidelta Італія (23) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта затискна Ду 63 Unidelta Італія (15) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта затискна Ду 75 Unidelta Італія (11) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 25х20 Unidelta Італія (40/170) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 32х20 Unidelta Італія (30/130) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 32х25 Unidelta Італія (25/110) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 40х25 Unidelta Італія (15/65) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 40х32 Unidelta Італія (15/65) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 50х25 Unidelta Італія (9/45) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 50х32 Unidelta Італія (9/37) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 50х40 Unidelta Італія (6/27) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 63х25 Unidelta (27) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 63х32 Unidelta (25) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 63х40 Unidelta Італія (25) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 63х50 Unidelta Італія (18) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 75х63 Unidelta Італія (12) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 90х63 Unidelta Італія (8) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 90х75 Unidelta Італія (7) - 10 шт 44167100-9 - ПЕ Муфта редукц. Ду 110х90 Unidelta Італія (4) - 10 шт 44167100-9 - Муфта унiверсальна редукцiйна (130/165)-(215/258) - 5 шт 44167100-9 - Муфта унiверсальна редукцiйна (190/230)-(310/355) - 5 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 20х1/2" (Ру16) Unidelta Італія (30) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 25х1/2" (Ру10) Unidelta Італія (180) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 25х3/4" (Ру10) Unidelta Італія (180) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 32х1" (Ру10) Unidelta Італія (140) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 32х1/2" (Ру10) Unidelta Італія (140) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 32х3/4" (Ру10) Unidelta Італія (140) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 40x1" (Ру10) Unidelta Італія (110) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 40x1/2" (Ру10) Unidelta Італія (110) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 40x3/4" (Ру10) Unidelta Італія (110) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 50x3/4" (Ру10) Unidelta Італія (80) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 50х1 1/4" (Ру10) Unidelta (80) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 50х1" (Ру10) Unidelta Італія (80) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 50х1/2" (Ру10) Unidelta Італія (80) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 63x1/2" (Ру10)Unidelta Італія (55) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 63х1 1/2" (Ру10) Unidelta Італія (55) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 63х1 1/4" (Ру10) Unidelta Італія (55) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 63х1" (Ру10) Unidelta Італія (55) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 63х3/4" (Ру10) Unidelta Італія (55) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 75х1 1/2" (Ру10) Unidelta Італія (40) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 75х1 1/4" (Ру10) Unidelta Італія (40) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 75х1" (Ру10) Unidelta Італія (40) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 75х1/2" (Ру10) Unidelta Італія (40) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 75х2" (Ру10) Unidelta Італія (40) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 75х3/4" (Ру10) Unidelta Італія (40) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 90x1/2" (Ру10) Unidelta (30) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 90x3/4" (Ру10) Unidelta Італія (30) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 90х1 1/2" (Ру10) Unidelta Італія (30) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 90х1 1/4" (Ру10)Unidelta Італія (30) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 90х1" (Ру10) Unidelta Італія (30) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 90х2" (Ру10) Unidelta Італія (30) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 110x3/4" (Ру10) Unidelta Італія (19) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 110x 1 1/4" (Ру10) Unidelta Італія (19) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 110х1 1/2" (Ру10) Unidelta Італія (19) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 110х1" (Ру10) Unidelta Італія (19) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 110х1/2" (Ру10) Unidelta Італія (19) - 8 шт 44163210-5 - ПЕ Хомут сідловий 110х2" (Ру10) Unidelta Італія (19) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 20х1/2" Unidelta Італія (40/180) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 20х3/4" Unidelta Італія (40/180) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 25х1" Unidelta Італія (25/100) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 25х1/2" Unidelta Італія (25/110) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 25х3/4" Unidelta Італія (25/100) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 32х1 1/4" Unidelta Італія (15/60) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 32х1" Unidelta Італія (15/65) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 32х1/2" Unidelta (15/70) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 32х3/4" Unidelta Італія (15/70) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 40х1 1/2" Unidelta Італія (8/35) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 40х1 1/4" Unidelta Італія (8/35) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 40х1" Unidelta Італія (8/35) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 50х1 1/2" Unidelta Італія (18) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 50х1 1/4" Unidelta Італія (18) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 50х2" Unidelta Італія (18) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 63х1 1/2" Unidelta Італія (12) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 63х1 1/4" Unidelta Італія (12) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 63х2 1/2" Unidelta Італія (12) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 63х2" Unidelta Італія (12) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 75х2 1/2" Unidelta Італія (7) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 75х2" Unidelta Італія (8) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з внутр. різьбою Ду 75х3" Unidelta Італія (7) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 20х1/2" Unidelta Італія (40/180) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 20х3/4" Unidelta Італія (40/180) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 25x3/4" Unidelta Італія (25/110) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 25х1" Unidelta Італія (25/100) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 25х1/2" Unidelta Італія (25/110) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 32x1/2" Unidelta (15/65) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 32x3/4" Unidelta Італія (15/65) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 32х1 1/4" Unidelta Італія (15/60) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 32х1" Unidelta Італія (15/65) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 40х1 1/2" Unidelta Італія (8/35) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 40х1 1/4" Unidelta Італія (8/35) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 40х1" Unidelta Італія (8/35) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 50х1 1/2" Unidelta Італія (20) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 50х1 1/4" Unidelta (17) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 50х2" Unidelta Італія (17) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 63х1 1/2" Unidelta Італія (10) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 63х2 1/2" Unidelta Італія (10) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 63х2" Unidelta Італія (10) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 75х2 1/2" Unidelta Італія (6) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 75х3" Unidelta Італія (6) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 90х3" Unidelta Італія (4) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 90х4" Unidelta Італія (4) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник з зовн. різьбою Ду 110х4" Unidelta Італія (2) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 20х1/2" Unidelta Італія (75/350) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 20х3/4" Unidelta Італія (75/350 - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 25х1" Unidelta Італія (50/200) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 25х1/2" Unidelta Італія (50/200) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 25х3/4" Unidelta Італія (50/220) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 32х1 1/4" Unidelta Італія (30/130) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 32х1" Unidelta Італія (30/130) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 32х1/2" Unidelta Італія (30/130) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 32х3/4" Unidelta Італія (30/130) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 40х1 1/2" Unidelta Італія (15/70) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 40х1 1/4" Unidelta Італія (15/70) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 40х1" Unidelta Італія (15/70) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 50х1 1/2" Unidelta Італія (36) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 50х1 1/4" Unidelta Італія (38) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 50х2" Unidelta Італія (36) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 63х1 1/2" Unidelta Італія (20) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 63х2 1/2" Unidelta Італія (20) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з зовн. різьбою Ду 63х2" Unidelta Італія (20) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 20х1/2" Unidelta Італія (60/350) - 30 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 20х3/4" Unidelta Італія (60/330) - 30 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 25х1/2" Unidelta Італія (35/210) - 30 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 25х3/4" Unidelta Італія (35/210) - 30 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 25х1" Unidelta Італія (35/200) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 32х1 1/4" Unidelta Італія (25/110) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 32х1" Unidelta Італія (25/130) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 32х1/2" Unidelta Італія (25/130) - 30 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 32х3/4" Unidelta Італія (25/130) - 30 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 40х1 1/2" Unidelta Італія (15/60) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 40х1 1/4" Unidelta Італія (15/60) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 40х3/4" Unidelta Італія (15/70) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 50х1 1/2" Unidelta Італія (29) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 50х1 1/4 Unidelta Італія (29) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 50х2" Unidelta Італія (29) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 63х1 1/2" Unidelta Італія (17) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 63х2 1/2" Unidelta Італія (17) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 63х2" Unidelta Італія (17) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 75х2 1/2" Unidelta Італія (10) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 75х2" Unidelta Італія (11) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 75х3" Unidelta (10) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 90х3" Unidelta Італія (6) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду 90х4" Unidelta Італія (6) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно з внутр. різьбою Ду110х3" Unidelta Італія (4) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно затискне Ду 20 Unidelta Італія (50/240) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно затискне Ду 25 Unidelta Італія (30/140) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно затискне Ду 32 Unidelta Італія (20/90) - 20 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно затискне Ду 40 Unidelta Італія (10/45) - 20 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно затискне Ду 50 Unidelta Італія (22) - 20 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно затискне Ду 63 Unidelta Італія (13) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно затискне Ду 75 Unidelta Італія (9) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно затискне Ду 90 Unidelta Італія (5) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Коліно затискне Ду 110 Unidelta Італія (4) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Заглушка кінцева Ду 20 Unidelta Італія (100/400) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Заглушка кінцева Ду 25 Unidelta Італія (50/250) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Заглушка кінцева Ду 32 Unidelta Італія (40/170) - 20 шт 44167300-1 - ПЕ Заглушка кінцева Ду 40 Unidelta Італія (20/100) - 20 шт 44167300-1 - ПЕ Заглушка кінцева Ду 50 Unidelta Італія (10/52) - 20 шт 44167300-1 - ПЕ Заглушка кінцева Ду 63 Unidelta Італія (30) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Заглушка кінцева Ду 75 Unidelta Італія (22) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Заглушка кінцева Ду 90 Unidelta Італія (12) - 5 шт 44167111-9 - ПЕ Перехід фланцевий Ду 40x1 1/2" Unidelta Італія (20) - 10 шт 44167111-9 - ПЕ Перехід фланцевий Ду 50x1 1/2" Unidelta Італія (14) - 10 шт 44167111-9 - ПЕ Перехід фланцевий Ду 50x2" Unidelta Італія (14) - 10 шт 44167111-9 - ПЕ Перехід фланцевий Ду 63х2 1/2" Unidelta Італія (13) - 5 шт 44167111-9 - ПЕ Перехід фланцевий Ду 63х2" Unidelta Італія (13) - 5 шт 44167111-9 - ПЕ Перехід фланцевий Ду 75х2 1/2" Unidelta Італія (8) - 5 шт 44167111-9 - ПЕ Перехід фланцевий Ду 75х3" Unidelta Італія (7) - 5 шт 44167111-9 - ПЕ Перехід фланцевий Ду 90х3" Unidelta Італія (6) - 5 шт 44167111-9 - ПЕ Перехід фланцевий Ду 90х4" Unidelta Італія (6) - 5 шт 44167111-9 - ПЕ Перехід фланцевий Ду 110х4" Unidelta Італія (4) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 20 Unidelta Італія (30/130) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 25 Unidelta Італія (15/80) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 32 Unidelta Італія (10/50) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 40 Unidelta Італія (6/27) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 50 Unidelta Італія (13 - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 63 Unidelta Італія (7) - 10 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 75 Unidelta Італія (4) - 3 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 90 Unidelta Італія (2) - 3 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 110 Unidelta Італія (2) - 3 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 20х25х20 Unidelta Італія (110) - 20 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 25х20 Unidelta Італія (20/80) - 20 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 25х32х25 Unidelta Італія (70) - 20 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 32х20 Unidelta Італія (15/60) - 20 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 32х25 Unidelta Італія (12/55) - 40 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 40х25 Unidelta Італія (6/32) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 40х32 Unidelta Італія (6/30) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 50х25 Unidelta Італія (20) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 50х32 Unidelta Італія (18) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 50х40 Unidelta Італія (17) - 8 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 63х25 Unidelta Італія (11) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 63х32 Unidelta Італія (11) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 63х40 Unidelta Італія (8) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 63х50 Unidelta Італія (8) - 5 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 75х63 Unidelta Італія (5) - 2 шт 44167300-1 - ПЕ Трійник затискний Ду 110х90 Unidelta Італія (2) - 2 шт 44163100-1 - Труба МП 16х2.0 Fado (100 м) - 2000 м 44163100-1 - Труба МП 20х2.0 FADO (100 м) - 800 м 44163100-1 - Труба МП 26х3.0 (100м) - 200 м 44163100-1 - Труба МП 32х3.0 (100 м) - 150 м 44167100-9 - Муфта МП 16х1/2" ВР - 150 шт 44167100-9 - Муфта МП 16х3/4" ВР - 15 шт 44167100-9 - Муфта МП 20х1/2" ВР - 30 шт 44167100-9 - Муфта МП 20х3/4" ВР - 15 шт 44167100-9 - Муфта МП 26x3/4" ВР - 20 шт 44167100-9 - Муфта МП 26х1" ВР FADO - 5 шт 44167100-9 - Муфта МП 32х1" ВР - 5 шт 44167100-9 - Муфта МП 32х1 1/4" ВР - 5 шт 44167100-9 - Муфта МП 16х1/2" ЗР - 150 шт 44167100-9 - Муфта МП 16х3/4" ЗР - 100 шт 44167100-9 - Муфта МП 20х1/2" ЗР - 30 шт 44167100-9 - Муфта МП 20х3/4" ЗР - 15 шт 44167100-9 - Муфта МП 26x3/4" ЗР - 10 шт 44167100-9 - Муфта МП 26х1" ЗР FADO - 5 шт 44167100-9 - Муфта МП 32х1 1/4" ЗР - 5 шт 44167100-9 - Муфта МП 32х1" ЗР - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 16х16 - 15 шт 44167300-1 - Кутник МП 20х20 - 25 шт 44167300-1 - Кутник МП 26х26 - 10 шт 44167300-1 - Кутник МП 32х32 - 3 шт 44167300-1 - Кутник МП 16х1/2" ВР - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 16х3/4" ВР - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 20х1/2" ВР - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 20х3/4" ВР - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 26х3/4" ВР - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 26х1" ВР - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 32х1" ВР - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 16х1/2" ЗР - 1 шт 44167300-1 - Кутник МП 16х3/4" ЗР - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 20х1/2" ЗР - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 20х3/4" ЗР - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 26х3/4" ЗР - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 26х1" ЗР - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 32х1" ЗР - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 16х1/2" ВР установочний - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 20х1/2" ВР установочний - 5 шт 44167300-1 - Кутник МП 20х3/4" ВР установочний - 5 шт 44167100-9 - Муфта МП 16х16 - 20 шт 44167100-9 - Муфта МП 20х20 - 20 шт 44167100-9 - Муфта МП 26х26 - 20 шт 44167100-9 - Муфта МП 32х32 - 20 шт 44167100-9 - Муфта МП 20х16 - 3 шт 44167100-9 - Муфта МП 26х16 - 3 шт 44167100-9 - Муфта МП 26х20 - 3 шт 44167100-9 - Муфта МП 32х20 - 3 шт 44167100-9 - Муфта МП 32х26 - 3 шт 44167300-1 - Трійник МП 16х16х16 - 15 шт 44167300-1 - Трійник МП 20х20х20 - 15 шт 44167300-1 - Трійник МП 26х26х26 - 15 шт 44167300-1 - Трійник МП 32х32х32 - 15 шт 44167300-1 - Трійник МП 16х1/2"х16 ВР - 8 шт 44167300-1 - Трійник МП 20х1/2"х20 ВР - 8 шт 44167300-1 - Трійник МП 20х3/4"х20 ВР - 8 шт 44167300-1 - Трійник МП 26х1"х26 ВР - 8 шт 44167300-1 - Трійник МП 26х3/4"х26 ВР - 8 шт 44167300-1 - Трійник МП 32х1"х32 ВР - 8 шт 44167300-1 - Трійник МП 16х1/2"х16 ЗР - 8 шт 44167300-1 - Трійник МП 20х1/2"х20 ЗР - 8 шт 44167300-1 - Трійник МП 20х3/4"х20 ЗР - 8 шт 44167300-1 - Трійник МП 26х1"х26 ЗР - 8 шт 44167300-1 - Трійник МП 26х3/4"х26 ЗР - 8 шт 44167300-1 - Трійник МП 32х1"х32 ЗР - 8 шт 44167300-1 - Трійник МП 16х20х16 - 15 шт 44167300-1 - Трійник МП 20х16х16 - 15 шт 44167300-1 - Трійник МП 20х16х20 - 15 шт 44167300-1 - Трійник МП 20х20х16 - 15 шт 44167300-1 - Трійник МП 26х16х20 - 15 шт 44167300-1 - Трійник МП 26х16х26 - 15 шт 44167300-1 - Трійник МП 26х20х16 - 15 шт 44167300-1 - Трійник МП 26х20х26 - 15 шт 44167300-1 - Трійник МП 32х16х32 - 15 шт 44167300-1 - Трійник МП 32х20х32 - 15 шт 44167300-1 - Трійник МП 32х26х32 - 15 шт 44167300-1 - Хрест МП 16х16х16х16 - 3 шт 44167300-1 - Хрест МП 20х20х20х20 - 3 шт 44167300-1 - Хрест МП 26х20х26х20 Valtec код 341 - 3 шт 44163100-1 - Труба ППР Дn 20х3,4 PN20 Georg Fischer (100) - 500 м 44163100-1 - Труба ППР Дn 25х4,2 PN20 Georg Fischer (/80) - 500 м 44163100-1 - Труба ППР Дn 32х5,4 PN20 Georg Fischer (60) - 500 м 44163100-1 - Труба ППР Дn 40х6,7 PN20 Georg Fischer (40) - 500 м 44163100-1 - Труба ППР Дn 50х8,3 PN20 Georg Fischer (20) - 200 м 44163100-1 - Труба ППР Дn 63х10,5 PN20 Georg Fischer (16) - 100 м 44163100-1 - Труба ППР Дn 75х12,5 PN20 Georg Fischer (12) - 50 м 44163100-1 - Труба ППР Дn 90х15 PN20 Georg Fischer (8) - 15 м 44163100-1 - Труба ППР Дn110х18,3 PN20 Georg Fischer (4) - 15 м 44163100-1 - Труба ППР Дn 20х2,8 скловолокно PN20 Georg Fischer (100) - 1500 м 44163100-1 - Труба ППР Дn 25х3,5 скловолокно PN20 Georg Fischer (80) - 2000 м 44163100-1 - Труба ППР Дn 32х4,4 скловолокно PN20 Georg Fischer (60) - 900 м 44163100-1 - Труба ППР Дn 40х5,5 скловолокно PN20 Georg Fischer (40) - 700 м 44163100-1 - Труба ППР Дn 50х6,9 скловолокно PN20 Georg Fischer (20) - 600 м 44163100-1 - Труба ППР Дn 63х8,6 скловолокно PN20 Georg Fischer (16) - 200 м 44163100-1 - Труба ППР Дn 75х10,3 скловолокно PN20 Georg Fischer (12) - 100 м 44163100-1 - Труба ППР Дn 90х12,3 скловолокно PN20 Georg Fischer (8) - 16 м 44163100-1 - Труба ППР Дn110х15,1 скловолокно PN20 Georg Fischer (4) - 16 м 44163100-1 - Труба ППР Дn125 скловолокно PN20 - 40 м 44163100-1 - Труба ППР Дn160 скловолокно PN20 - 32 м 44167300-1 - Коліно ППР Ду 20х90° Georg Fischer (50/400) - 150 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 25х90° Georg Fischer (50/250) - 150 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 32х90° Georg Fischer (25/125) - 100 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 40х90° Georg Fischer (15/75) - 100 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 50х90° Georg Fischer (5/40) - 100 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 63х90° Georg Fischer (4/20) - 100 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 75х90° Georg Fischer (4/16) - 5 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 90х90° Georg Fischer (1/8) - 5 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду110х90° Georg Fischer (1/3) - 4 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 125х90° - 4 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 160х90° - 4 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 20х90° (В-З) комбіноване Georg Fischer (50/350) - 10 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 25х90° (В-З) комбіноване Georg Fischer (40/200) - 10 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 32х90° (В-З) комбіноване Hakan (50/350) ** - 10 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 20х45° Georg Fischer (50/400) - 100 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 25х45° Georg Fischer (50/300) - 100 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 32х45° Georg Fischer (25/175) - 100 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 40х45° Georg Fischer (20/80) ** - 100 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 50х45° Georg Fischer (10/40) ** - 100 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 63х45° Georg Fischer (5/20) ** - 100 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 20 Georg Fischer (50/250) - 100 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 25 Georg Fischer (25/150) - 100 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 32 Georg Fischer (10/100) - 100 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 40 Georg Fischer (5/50) - 100 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 50 Georg Fischer (5/30) - 100 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 63 Georg Fischer (4/20) - 100 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 75 Georg Fischer (1/10) - 4 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 90 Georg Fischer (1/6) - 4 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду110 Georg Fischer (1/3) - 4 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 25х20х20 Georg Fischer (25/200) - 40 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 25х20х25 Georg Fischer (25/175) - 40 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 32х20х20 Georg Fischer (25/125) - 40 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 32х20х25 Georg Fischer (25/125) - 40 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 32х20х32 Georg Fischer (10/100) - 40 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 32х25х20 Georg Fischer (25/125) - 40 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 32х25х32 Georg Fischer (20/100) - 40 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 40х20х40 Georg Fischer (5/50) - 40 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 40х25х40 Georg Fischer (5/50) - 40 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 40х32х40 Georg Fischer (5/50) - 40 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 50х20х50 Georg Fischer (5/40) - 40 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 50х25х50 Georg Fischer (5/30) - 40 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 50х32х50 Georg Fischer (5/30) - 40 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 50х40х50 Georg Fischer (5/30) - 40 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 63х32х63 Georg Fischer (4/24) ** - 20 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 63х40х63 Georg Fischer (4/16) ** - 20 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 63х50х63 Georg Fischer (4/16) ** - 20 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 20х1/2" ЗР Georg Fischer (50/250) - 100 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 20х3/4" ЗР Georg Fischer (25/200) - 100 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 25х1/2" ЗР Georg Fischer (40/200) - 100 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 25х3/4" ЗР Georg Fischer (40/200) - 100 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 32х1" ЗР Georg Fischer (20/100) - 50 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 40х1 1/4" ЗР п./ключ Georg Fischer (10/50) - 50 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 50х1 1/2" ЗР п./ключ Georg Fischer (5/40) - 50 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 63х2" ЗР п./ключ Georg Fischer (5/20) - 15 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 75х2 1/2" ЗР п./ключ Georg Fischer (4/16) ** - 2 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 20х1/2" ВР Georg Fischer (25/325) - 100 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 20х3/4" ВР Georg Fischer (25/250) - 100 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 25х1/2" ВР Georg Fischer (25/225) - 100 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 25х3/4" ВР Georg Fischer (25/225) - 100 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 32х1" ВР Georg Fischer (25/125) - 50 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 40х1 1/4" ВР п./ключ Georg Fischer (10/50) - 50 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 50х1 1/2" ВР п./ключ Georg Fischer (5/40) - 50 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 63х2" ВР п./ключ Georg Fischer (5/20) - 20 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 75х2 1/2" ВР п./ключ Georg Fischer (1/4) ** - 3 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 20х1/2" з накидною гайкою Georg Fischer (50/300) - 5 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 25х3/4" з накидниою гайкою Georg Fischer (25/200) - 5 шт 44167300-1 - Перехід ППР Ду 32х1" з накидною гайкою - 5 шт 44167300-1 - Американка ППР Ду 20х1/2" ЗР Georg Fischer (50/300) - 50 шт 44167300-1 - Американка ППР Ду 20х3/4" ЗР Georg Fischer (50/150) - 50 шт 44167300-1 - Американка ППР Ду 25х3/4" ЗР Georg Fischer (30/150) - 50 шт 44167300-1 - Американка ППР Ду 32х1" ЗР Georg Fischer (25/125) - 50 шт 44167300-1 - Американка ППР Ду 40х1 1/4" ЗР Georg Fischer (10/50) - 50 шт 44167300-1 - Американка ППР Ду 50х1 1/2" ЗР Georg Fischer (5/30) - 15 шт 44167300-1 - Американка ППР Ду 63х2" ЗР Georg Fischer (2/20) ** - 2 шт 44167300-1 - Американка ППР Ду 20х1/2" ВР Georg Fischer (50/300) - 20 шт 44167300-1 - Американка ППР Ду 20х3/4" ВР Georg Fischer (50/150) - 15 шт 44167300-1 - Американка ППР Ду 25х3/4" ВР Georg Fischer (50/150) - 15 шт 44167300-1 - Американка ППР Ду 32х1" ВР Georg Fischer (25/150) - 20 шт 44167300-1 - Американка ППР Ду 40х1 1/4" ВР Georg Fischer (10/50) - 20 шт 44167300-1 - Американка ППР Ду 50х1 1/2" ВР Georg Fischer (5/30) - 5 шт 44167300-1 - Американка ППР Ду 63х2" ВР Georg Fischer (2/20) ** - 5 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 20х1/2" ЗР Georg Fischer (40/200) - 10 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 20х3/4" ЗР Georg Fischer (20/180) - 10 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 25х1/2" ЗР Georg Fischer (30/180) - 10 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 25х3/4" ЗР Georg Fischer (25/100) - 10 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 32х3/4" ЗР Georg Fischer (15/75) - 10 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 32х1" ЗР Georg Fischer (10/80) - 10 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 20х1/2" ВР Georg Fischer (50/200) - 15 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 25х1/2" ВР Georg Fischer (25/175) - 30 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 25х3/4" ВР Georg Fischer (35/140) - 15 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 32х3/4" ВР Georg Fischer (12/75) - 15 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 32х1" ВР Georg Fischer (15/75) - 15 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 20х1/2" ЗР Georg Fischer (30/150) - 15 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 20х3/4" ЗР - 15 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 20х1/2" ВР Georg Fischer (20/160) - 15 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 20х3/4" ВР Georg Fischer (20/160) - 15 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 25х1/2" ВР Georg Fischer (15/120) - 15 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 25х3/4" ВР Georg Fischer (20/120) - 15 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 32х3/4" ВР Georg Fischer (15/60) - 15 шт 44167300-1 - Трійник ППР Ду 32х1" ВР Georg Fischer (10/70) - 15 шт 44167300-1 - Заглушка ППР Ду 20 Georg Fischer (100/1000) - 30 шт 44167300-1 - Заглушка ППР Ду 25 Georg Fischer (100/600) - 30 шт 44167300-1 - Заглушка ППР Ду 32 Georg Fischer (50/300) - 30 шт 44167300-1 - Заглушка ППР Ду 40 Georg Fischer (25/175) - 30 шт 44167300-1 - Заглушка ППР Ду 50 Georg Fischer (20/100) - 30 шт 44167300-1 - Заглушка ППР Ду 63 Georg Fischer (10/50) ** - 30 шт 44167300-1 - Заглушка ППР Ду 75 Georg Fischer (5/25) ** - 15 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 20 Georg Fischer (100/500) - 100 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 25 Georg Fischer (50/350) - 100 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 32 Georg Fischer (40/200) - 100 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 40 Georg Fischer (25/125) - 100 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 50 Georg Fischer (10/70) - 100 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 63 Georg Fischer (9/45) - 100 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 75 Georg Fischer (5/30) - 5 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 90 Georg Fischer (4/20) - 10 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду110 Georg Fischer (1/10) - 5 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду125 - 5 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду160 - 5 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 25х20 З-В Georg Fischer (100/500) - 100 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 32х20 З-В Georg Fischer (50/400) - 100 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 32х25 З-В Georg Fischer (50/350) - 100 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 40х20 З-В Georg Fischer (50/250) - 100 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 40х25 З-В Georg Fischer (25/250) - 100 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 40х32 З-В Georg Fischer (25/175) - 100 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 50х20 З-В Georg Fischer (25/150) - 100 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 50х25 З-В Georg Fischer (25/150) - 80 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 50х32 З-В Georg Fischer (25/150) - 80 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 50х40 З-В Georg Fischer (20/100) - 50 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 63х25 З-В Georg Fischer (15/75) - 50 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 63х32 З-В Georg Fischer (15/75) - 50 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 63х40 З-В Georg Fischer (15/75) - 30 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 63х50 З-В Georg Fischer (10/50) - 30 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 75х50 З-В Georg Fischer (8/40) - 30 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 75х63 З-В Georg Fischer (8/40) - 30 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду 90х75 З-В Georg Fischer (4/16) ** - 15 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду110х90 З-В Georg Fischer (4/16) ** - 15 шт 44167100-9 - Муфта ППР Ду160х110 - 5 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 25х20х90° редукційне Georg Fischer (50/200) ** - 5 шт 44167300-1 - Коліно ППР Ду 32х25х90° редукційне Georg Fischer (25/150) ** - 5 шт 44167300-1 - Заглушка ППР Ду 20 (1/2") зовніш різьба Georg Fischer (100/700) - 10 шт 44167300-1 - Заглушка ППР Ду 25 (3/4") зовніш різьба Georg Fischer (100/500) - 10 шт 44167300-1 - Обведення коротке з муфтами ППР Дn 20 Georg Fischer (50/200) ** - 10 шт 44167300-1 - Обведення коротке з муфтами ППР Дn 25 Georg Fischer (25/125) ** - 10 шт 44167300-1 - Обведення коротке з муфтами ППР Дn 32 - 10 шт 44167300-1 - Обведення з муфтами ППР Дn 20 Georg Fischer (65/130) - 10 шт 44167300-1 - Обведення з муфтами ППР Дn 25 Georg Fischer (16/80) - 10 шт 44167300-1 - Кріплення ППР Ду 20 Georg Fischer (100/1000) - 40 шт 44167300-1 - Кріплення ППР Ду 25 Georg Fischer (100/700) - 40 шт 44167300-1 - Кріплення ППР Ду 32 Georg Fischer (100/500) - 40 шт 44167300-1 - Кріплення ППР Ду 40 Georg Fischer (50/800) - 30 шт 44167300-1 - Кріплення ППР Ду 50 Georg Fischer (1/100) - 30 шт 44167300-1 - Кріплення подвійне ППР Ду 20 Georg Fischer (50/400) - 15 шт 44167300-1 - Кріплення подвійне ППР Ду 25 Georg Fischer (50/250) - 15 шт 44167300-1 - Кріплення подвійне ППР Ду 32 Georg Fischer (50/200) - 15 шт 44163130-0 - Труба 40х1,8х 250 Htplus Magnaplast (20/960) - 5 шт 44163130-0 - Труба 40х1,8х 315 Htplus Magnaplast (20/960) - 5 шт 44163130-0 - Труба 40х1,8х 500 Htplus Magnaplast (20/320) - 10 шт 44163130-0 - Труба 40х1,8х1000 Htplus Magnaplast (10/260) - 5 шт 44163130-0 - Труба 40х1,8х2000 Htplus Magnaplast (10/260) - 5 шт 44163130-0 - Труба 50х1,8х 150 Htplus Magnaplast (20/480) - 40 шт 44163130-0 - Труба 50х1,8х 250 Htplus Magnaplast (20/480) - 30 шт 44163130-0 - Труба 50х1,8х 315 Htplus Magnaplast (20/400) - 40 шт 44163130-0 - Труба 50х1,8х 500 Htplus Magnaplast (20/320) - 40 шт 44163130-0 - Труба 50х1,8х 750 Htplus Magnaplast (10/200) - 20 шт 44163130-0 - Труба 50х1,8х1000 Htplus Magnaplast (10/200) - 120 шт 44163130-0 - Труба 50х1,8х1500 Htplus Magnaplast (10/200) - 60 шт 44163130-0 - Труба 50х1,8х2000 Htplus Magnaplast (10/200) - 60 шт 44163130-0 - Труба 50х1,8х3000 Htplus Magnaplast (10/200) - 15 шт 44163130-0 - Труба 75x1,9х 250 Htplus Magnaplast (20/320) - 10 шт 44163130-0 - Труба 75x1,9х 315 Htplus Magnaplast (20/320) - 10 шт 44163130-0 - Труба 75x1,9х 500 Htplus Magnaplast (20/160) - 10 шт 44163130-0 - Труба 75x1,9х1000 Htplus Magnaplast (6/120) - 10 шт 44163130-0 - Труба 75x1,9х2000 Htplus Magnaplast (6/120) - 10 шт 44163130-0 - Труба 110х2,7х 150 Htplus Magnaplast (20х240) - 30 шт 44163130-0 - Труба 110х2,7х 250 Htplus Magnaplast (20/160) - 60 шт 44163130-0 - Труба 110х2,7х 500 Htplus Magnaplast (10/80) - 200 шт 44163130-0 - Труба 110х2,7х 750 Htplus Magnaplast (4/60) - 10 шт 44163130-0 - Труба 110х2,7х1000 Htplus Magnaplast (4/60) - 150 шт 44163130-0 - Труба 110х2,7х1500 Htplus Magnaplast (4/60) - 70 шт 44163130-0 - Труба 110х2,7х2000 Htplus Magnaplast (4/60) - 200 шт 44167300-1 - Трійник 50х40/45 Htplus Magnaplast (20/480) - 50 шт 44167300-1 - Трійник 50х50/45 Htplus Magnaplast (20/480) - 50 шт 44167300-1 - Трійник 75х75/45 Htplus Magnaplast (20/240) - 50 шт 44167300-1 - Трійник 110х50/45 Htplus Magnaplast (20/240) - 50 шт 44167300-1 - Трійник 110х110/45 Htplus Magnaplast (20/80) - 100 шт 44167300-1 - Трійник 50х40/67 Htplus Magnaplast (20/480) - 50 шт 44167300-1 - Трійник 50х50/67 Htplus Magnaplast (20/480) - 50 шт 44167300-1 - Трійник 75х75/67 Htplus Magnaplast (20/240) - 50 шт 44167300-1 - Трійник 110х50/67 Htplus Magnaplast (20/240) - 50 шт 44167300-1 - Трійник 110х110/67 Htplus Magnaplast (10/120) - 50 шт 44167300-1 - Трійник 40х40/87 Htplus Magnaplast (20/960) - 50 шт 44167300-1 - Трійник 50х40/87 Htplus Magnaplast (20/480) - 50 шт 44167300-1 - Трійник 50х50/87 Htplus Magnaplast (20/480) - 50 шт 44167300-1 - Трійник 75х75/87 Htplus Magnaplast (20/240) - 50 шт 44167300-1 - Трійник 110х50/87 Htplus Magnaplast (20/240) - 50 шт 44167300-1 - Трійник 110х75/87 Htplus Magnaplast (20/160) - 50 шт 44167300-1 - Трійник 110х110/87 Htplus Magnaplast (10/120) - 50 шт 44167300-1 - Коліно 50/87 Htplus Magnaplast (20/960) - 50 шт 44167300-1 - Коліно 110/87 Htplus Magnaplast (20/160) - 50 шт 44167300-1 - Коліно 50/67 Htplus Magnaplast (20/960) - 50 шт 44167300-1 - Коліно 110/67 Htplus Magnaplast (20/160) - 50 шт 44167300-1 - Коліно 50/45 Htplus Magnaplast (20/960) - 50 шт 44167300-1 - Коліно 110/45 Htplus Magnaplast (20/240) - 320 шт 44167300-1 - Коліно 50/30 Htplus Magnaplast (20/960) - 50 шт 44167300-1 - Коліно 110/30 Htplus Magnaplast (20/240) - 50 шт 44167300-1 - Коліно 50/15 Htplus Magnaplast (20/960) - 50 шт 44167300-1 - Коліно 110/15 Htplus Magnaplast (20/240) - 50 шт 44167300-1 - Редукція 32х40 Htplus Magnaplast (30) - 10 шт 44167300-1 - Редукція 32х50 Htplus Magnaplast (20) - 50 шт 44167300-1 - Редукція 50х40 Htplus Magnaplast (20/960) - 10 шт 44167300-1 - Редукція 75х50 Htplus Magnaplast (20/960) - 25 шт 44167300-1 - Редукція 110х50 Htplus Magnaplast (20/480) - 60 шт 44167300-1 - Редукція 110х75 Htplus Magnaplast (20/480) - 50 шт 44167300-1 - Редукція 75х50 Htplus (коротка) Magnaplast (20/960) - 25 шт 44167300-1 - Редукція 110х50 Htplus (коротка) Magnaplast (20/480) - 50 шт 44167300-1 - Редукція 110х75 Htplus (коротка) Magnaplast (20/480) - 50 шт 44167300-1 - Хрестовина 50х50х50/67 Htplus Magnaplast (20/480) - 10 шт 44167300-1 - Хрестовина 75х75х75/67 Htplus Magnaplast (20/240) - 11 шт 44167300-1 - Хрестовина 110х50х50/67 Htplus Magnaplast (20/160) - 12 шт 44167300-1 - Хрестовина 110х110х110/67 Htplus Magnaplast (5/60) - 35 шт 44167300-1 - Хрестовина двохплоск. 110х110х110/67 Htplus Magnaplast (10/80) - 8 шт 44167100-9 - Муфта з'єднуюча 50 Htplus (с упором) Magnaplast (20/960) - 40 шт 44167100-9 - Муфта з'єднуюча 75 Htplus (с упором) Magnaplast (20/480) - 30 шт 44167100-9 - Муфта з'єднуюча 110 Htplus (с упором) Magnaplast (20/240) - 60 шт 44167400-2 - Патрубок компенсаційний 50 Htplus Magnaplast (20/480) - 50 шт 44167400-2 - Патрубок компенсаційний 75 Htplus Magnaplast (20/480) - 50 шт 44167400-2 - Патрубок компенсаційний 110 Htplus Magnaplast (20/160) - 150 шт 44167300-1 - Ревізія 50 Htplus Magnaplast (20/480) - 15 шт 44167300-1 - Ревізія 75 Htplus Magnaplast (20/480) - 5 шт 44167300-1 - Ревізія 110 Htplus Magnaplast (20/160) - 60 шт 44167300-1 - Заглушка 50 Htplus Magnaplast (20/2400) - 20 шт 44167300-1 - Заглушка 75 Htplus Magnaplast (20/2400) - 20 шт 44167300-1 - Заглушка 110 Htplus Magnaplast (20/960) - 20 шт 44167300-1 - Перехід на чавун 50 Htplus Magnaplast (20/960) - 80 шт 44167300-1 - Перехід на чавун 75 Htplus Magnaplast (20/480) - 50 шт 44167300-1 - Перехід на чавун 110 Htplus Magnaplast (20/480) - 150 шт 44167300-1 - Повітряний клапан 50 Htplus Magnaplast (10) - 10 шт 44167300-1 - Повітряний клапан 75 Htplus Magnaplast (10) - 5 шт 44167300-1 - Повітряний клапан 110 Htplus Magnaplast (5) - 10 шт 44167300-1 - Грибок вентиляційний 50 Htplus Magnaplast (5) - 5 шт 44167300-1 - Грибок вентиляційний 75 Htplus Magnaplast (5) - 5 шт 44167300-1 - Грибок вентиляційний 110 Htplus Magnaplast (5) - 15 шт 44167300-1 - Манжет чав-пластик 50 Htplus Magnaplast - 50 шт 44167300-1 - Манжет чав-пластик 110 Htplus Magnaplast - 300 шт 44167300-1 - Манжета для унітазу ORIO, пряма С-198 (ПВХ) - 20 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 110х3.2x 500 (зовн.) SN4 Magnaplast (96) - 30 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 110х3.2х1000 (зовн.) SN4 Magnaplast (86) - 70 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 110х3.2х2000 (зовн.) SN8 Magnaplast (86) - 100 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 110х3.2х3000 (зовн.) SN8 Magnaplast (86) - 50 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 110х3.2х6000 (зовн.) SN8 Magnaplast (86) - 50 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 160х4.0x1000 (зовн.) SN4 Magnaplast (40) - 50 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 160х4.0x2000 (зовн.) SN4 Magnaplast (40) - 50 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 160х4.0x3000 (зовн.) SN4 Magnaplast (40) - 30 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 160х4.0x6000 (зовн.) SN4 Magnaplast (40) - 30 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 200х4.9х1000 (зовн.) SN4 Magnaplast (20) - 30 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 200х4.9х2000 (зовн.) SN4 Magnaplast (20) - 30 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 200х4.9х3000 (зовн.) SN4 Magnaplast (20) - 5 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 200х4.9х6000 (зовн.) SN4 Magnaplast (20) - 5 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 250х6.2х2000 (зовн.) SN4 Magnaplast (16) - 5 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 250х6.2х3000 (зовн.) SN4 Magnaplast (16) - 5 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 250х6.2х6000 (зовн.) SN4 Magnaplast (16) - 5 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 315х9.2х6000 (зовн.) SN8 Magnaplast (9) - 5 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 400х11.7х6000 (зовн.) SN8 Magnaplast (6) - 5 шт 44163130-0 - Труба ПВХ 500х14.6х6000 (зовн.) SN8 Magnaplast (4) - 5 шт 44167300-1 - Трійник ПВХ 110х110-45° (зовн.) Magnaplast (100) - 10 шт 44167300-1 - Трійник ПВХ 160х110-45° (зовн.) Magnaplast (51) - 15 шт 44167300-1 - Трійник ПВХ 160х160-45° (зовн.) Magnaplast (36) - 10 шт 44167300-1 - Трійник ПВХ 200х160-45° (зовн.) Magnaplast (25) - 10 шт 44167300-1 - Трійник ПВХ 200х200-45° (зовн.) Magnaplast (20) - 10 шт 44167300-1 - Трійник ПВХ 250х160-45° (зовн.) Magnaplast (14) - 2 шт 44167300-1 - Трійник ПВХ 250х200-45° (зовн.) Magnaplast (12) - 2 шт 44167300-1 - Трійник ПВХ 110х110-87° (зовн.) Magnaplast (120) - 15 шт 44167300-1 - Трійник ПВХ 160х110-87° (зовн.) Magnaplast (60) - 20 шт 44167300-1 - Трійник ПВХ 160х160-87° (зовн.) Magnaplast (45) - 5 шт 44167300-1 - Трійник ПВХ 200х160-87° (зовн.) Magnaplast (32) - 2 шт 44167300-1 - Трійник ПВХ 200х200-87° (зовн.) Magnaplast (24) - 2 шт 44167300-1 - Трійник ПВХ 250х160-87° (зовн.) Magnaplast (16) - 2 шт 44167300-1 - Трійник ПВХ 250х200-87° (зовн.) Magnaplast (16) - 2 шт 44167100-9 - Муфта з”єднувальна ПВХ 110 (зовн.) Magnaplast (400) - 30 шт 44167100-9 - Муфта з”єднувальна ПВХ 160 (зовн.) Magnaplast (120) - 25 шт 44167100-9 - Муфта з”єднувальна ПВХ 200 (зовн.) Magnaplast (60) - 5 шт 44167100-9 - Муфта з”єднувальна ПВХ 250 (зовн.) Magnaplast (32) - 2 шт 44167100-9 - Муфта ковзаюча ПВХ 110 (зовн.) Magnaplast (400) - 24 шт 44167100-9 - Муфта ковзаюча ПВХ 160 (зовн.) Magnaplast (120) - 15 шт 44167100-9 - Муфта ковзаюча ПВХ 200 (зовн.) Magnaplast (60) - 5 шт 44167100-9 - Муфта ковзаюча ПВХ 250 (зовн.) Magnaplast (32) - 2 шт 44167300-1 - Заглушка ПВХ 110 (зовн.) Magnaplast (1000) - 15 шт 44167300-1 - Заглушка ПВХ 160 (зовн.) Magnaplast (320) - 10 шт 44167300-1 - Заглушка ПВХ 200 (зовн.) Magnaplast (180) - 5 шт 44167300-1 - Заглушка ПВХ 250 (зовн.) Magnaplast (120) - 2 шт 44167300-1 - Перехід ПВХ 160х110 (зовн.) Magnaplast (250) - 40 шт 44167300-1 - Перехід ПВХ 200х160 (зовн.) Magnaplast (120) - 25 шт 44167300-1 - Перехід ПВХ 250х200 (зовн.) Magnaplast (54) - 15 шт 44167300-1 - Ревізія з квадратним вікном ПВХ 110 (зовн.) Magnaplast (102) - 30 шт 44167300-1 - Ревізія з квадратним вікном ПВХ 160 (зовн.) Magnaplast (44) - 6 шт 44167300-1 - Ревізія з квадратним вікном ПВХ 200 (зовн.) Magnaplast (22) - 4 шт 44167300-1 - Ревізія з круглим вікном ПВХ 250 (зовн.) Magnaplast (10) - 4 шт 44167300-1 - Коліно ПВХ 110-87° (зовн.) Magnaplast (200) - 100 шт 44167300-1 - Коліно ПВХ 160-87° (зовн.) Magnaplast (70) - 30 шт 44167300-1 - Цанга обжимна Ду 15 РВ - 150 шт 44167300-1 - Цанга обжимна Ду 20 РВ - 150 шт 44167300-1 - Цанга обжимна Ду 25 РВ - 150 шт 44167300-1 - Цанга обжимна Ду 32 РВ - 150 шт 44167300-1 - Цанга обжимна Ду 40 РВ - 150 шт 44167300-1 - Цанга обжимна Ду 50 РВ - 150 шт 44163100-1 - Труба стальна Ду 15х2,5 ГОСТ 3262-75 - 200 м 44163100-1 - Труба стальна Ду 20х2,8 ГОСТ 3262-75 - 200 м 44163100-1 - Труба стальна Ду 25х2,8 ГОСТ 3262-75 - 200 м 44163100-1 - Труба стальна Ду 32х2,8 ГОСТ 3262-75 - 200 м 44163100-1 - Труба стальна Ду 40х3,0 ГОСТ 3262-75 - 200 м 44163100-1 - Труба стальна 57х3,5 ГОСТ 10705-80/10704-91 - 300 м 44163100-1 - Труба стальна 76х3,5 ГОСТ 10705-80/10704-91 - 200 м 44163100-1 - Труба стальна 89х4 ГОСТ 10705-80/10704-91 - 200 м 44163100-1 - Труба стальна 108х4 ГОСТ 10705-80/10704-91 - 200 м 44167300-1 - Відвід сталeвий 90° Ду 15х2,3 безшовний - 10 шт 44167300-1 - Відвід сталeвий 90° Ду 20х2,3 безшовний - 25 шт 44167300-1 - Відвід сталeвий 90° Ду 25х2,3 безшовний - 100 шт 44167300-1 - Відвід сталeвий 90° Ду 32х2,3 безшовний - 100 шт 44167300-1 - Відвід сталeвий 90° Ду 40х2,6 безшовний - 100 шт 44167300-1 - Відвід сталевий 90° Дн 57х3 безшовний - 100 шт 44167300-1 - Відвід сталевий 90° Дн 57х5 безшовний - 100 шт 44167300-1 - Відвід сталевий 90° Дн 76х3 безшовний - 100 шт 44167300-1 - Відвід сталевий 90° Дн 76х5 безшовний - 100 шт 44167300-1 - Відвід сталевий 90° Дн 89х3 безшовний - 10 шт 44167300-1 - Відвід сталевий 90° Дн 89х4 безшовний - 80 шт 44167300-1 - Відвід сталевий 90° Дн108х3,6 безшовний - 60 шт 44167300-1 - Відвід сталевий 90° Дн108х6 безшовний - 10 шт 44167110-2 - Фланець сталевий Ду 50 (Ру=16) імп. - 25 шт 44167110-2 - Фланець сталевий Ду 80 (Ру=16) імп. - 25 шт 44167110-2 - Фланець сталевий Ду 100 (Ру=16) - 20 шт 44167300-1 - Заглушка сталева еліптична 21 (15) - 15 шт 44167300-1 - Заглушка сталева еліптична 26 (20) - 15 шт 44167300-1 - Заглушка сталева еліптична 32 (25) - 15 шт 44167300-1 - Заглушка сталева еліптична 38 (32) - 15 шт 44167300-1 - Заглушка сталева еліптична 48 (40) - 15 шт 44167300-1 - Заглушка сталева еліптична 57 - 15 шт 44167300-1 - Заглушка сталева еліптична 76 - 15 шт 44167300-1 - Заглушка сталева еліптична 89 - 10 шт 44167300-1 - Заглушка сталева еліптична 108 - 10 шт 44167300-1 - Трійник сталевий 21х21 (15х15) - 35 шт 44167300-1 - Трійник сталевий 26х26 (20х20) - 35 шт 44167300-1 - Трійник сталевий 32х32 (25х25) - 35 шт 44167300-1 - Трійник сталевий 38х38 (32х32) - 35 шт 44167300-1 - Трійник сталевий 48х48 (40х40) - 35 шт 44167300-1 - Трійник сталевий 57х57 (50х50) - 35 шт 44167300-1 - Трійник сталевий 76х76 (65х65) - 35 шт 44167300-1 - Трійник сталевий 89х89 (80х80) - 35 шт 44167300-1 - Трійник сталевий 108х108 (100х100) - 35 шт 44167300-1 - Перехід сталевий 57х48 (50х40) - 35 шт 44167300-1 - Перехід сталевий 76х57 (65х50) - 35 шт 44167300-1 - Перехід сталевий 89х57 (80х50) - 25 шт 44167300-1 - Перехід сталевий 89х76 (80х65) - 25 шт 44167300-1 - Перехід сталевий 108х57 (100х50) - 5 шт 44167300-1 - Перехід сталевий 108х76 (100х65) - 5 шт 44167300-1 - Перехід сталевий 108х89 (100х80) - 5 шт 44167300-1 - Згін без комплекту Ду 15 К (імп.) - 15 шт 44167300-1 - Згін без комплекту Ду 20 К (імп.) - 50 шт 44167300-1 - Згін без комплекту Ду 25 К (імп.) - 50 шт 44167300-1 - Згін без комплекту Ду 32 К (імп.) - 50 шт 44167300-1 - Згін без комплекту Ду 40 К (імп.) - 50 шт 44167300-1 - Згін без комплекту Ду 50 К (імп.) - 50 шт 44167300-1 - Згін без комплекту Ду 65 К (імп.) - 30 шт 44167300-1 - Згін без комплекту Ду 80 К (імп.) - 10 шт 44167300-1 - Згін без комплекту Ду 100 К (імп.) - 5 шт 44167300-1 - Різьба сталева Ду 15 К (імп.) - 20 шт 44167300-1 - Різьба сталева Ду 20 К (імп.) - 50 шт 44167300-1 - Різьба сталева Ду 25 К (імп.) - 50 шт 44167300-1 - Різьба сталева Ду 32 К (імп.) - 50 шт 44167300-1 - Різьба сталева Ду 40 К (імп.) - 50 шт 44167300-1 - Різьба сталева Ду 50 К (імп.) - 50 шт 44167300-1 - Різьба сталева Ду 65 К (імп.) - 30 шт 44167300-1 - Різьба сталева Ду 80 К (імп.) - 10 шт 44167300-1 - Різьба сталева Ду100 К (імп.) - 5 шт 44167300-1 - Бочонок сталевий Ду 15 - 40 шт 44167300-1 - Бочонок сталевий Ду 20 К(імп.) - 40 шт 44167300-1 - Бочонок сталевий Ду 25 К(імп.) - 40 шт 44167300-1 - Бочонок сталевий Ду 32 К(імп.) - 40 шт 44167300-1 - Бочонок сталевий Ду 40 К(імп.) - 40 шт 44167300-1 - Бочонок сталевий Ду 50 К(імп.) - 40 шт 44167300-1 - Бочонок сталевий Ду 65 К(імп.) - 25 шт 44167300-1 - Бочонок сталевий Ду 80 К(імп.) - 10 шт 44167300-1 - Бочонок сталевий Ду100 К(імп.) - 10 шт 44167100-9 - Муфта cталева Ду15(імп.) - 30 шт 44167100-9 - Муфта сталева Ду 20 - 30 шт 44167100-9 - Муфта cталева Ду 25(імп.) - 30 шт 44167100-9 - Муфта cталева Ду 32(імп.) - 30 шт 44167100-9 - Муфта сталева Ду 40 - 30 шт 44167100-9 - Муфта cталева Ду 50(імп.) - 30 шт 44167100-9 - Муфта cталева Ду 65(імп.) - 30 шт 44167100-9 - Муфта cталева Ду 80(імп.) - 30 шт 44167100-9 - Муфта cталева Ду 100(імп.) - 15 шт 44167300-1 - Контргайка сталева Ду 15 - 40 шт 44167300-1 - Контргайка сталева Ду 20 - 40 шт 44167300-1 - Контргайка сталева Ду 25 - 40 шт 44167300-1 - Контргайка сталева Ду 32 - 40 шт 44167300-1 - Контргайка сталева Ду 40 - 40 шт 44167300-1 - Контргайка сталева Ду 50 - 40 шт 44167300-1 - Контргайка сталева Ду 65 - 40 шт 44167300-1 - Контргайка сталева Ду 80 круглая - 40 шт 44167300-1 - Ніпель латунний 15x15 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель латунний 20х20 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель латунний 25х25 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель латунний 32х32 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель латунний 40х40 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель латунний 50х50 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель перех латун 15х3/8" посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель перех латун 20х15 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель перех латун 25х15 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель перех латун 25х20 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель перех латун 32х15 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель перех латун 32х20 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель перех латун 32х25 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель перех латун 40х20 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель перех латун 40х25 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель перех латун 40х32 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель перех латун 50х25 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель перех латун 50х32 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Ніпель перех латун 50х40 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Заглушка з зов. різьбою Ду 15 лат. посилен. - 40 шт 44167300-1 - Заглушка з зов. різьбою Ду 20 лат. посилен. - 40 шт 44167300-1 - Заглушка з ЗР Ду 25 лат. з контр. отв. посилен. - 40 шт 44167300-1 - Заглушка з внутр. різьбою Ду 15 лат. посилен. - 40 шт 44167300-1 - Заглушка з внутр. різьбою Ду 20 лат. посилен. - 40 шт 44167300-1 - Заглушка з BР Ду 25 лат. посилен. - 40 шт 44167300-1 - Контргайка латунна Ду 15 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Контргайка латунна Ду 20 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Контргайка латунна Ду 25 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Контргайка латунна Ду 32 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латунна Ду 15 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латунна Ду 20 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латунна Ду 25 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латунна Ду 32 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латунна Ду 40 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латунна Ду 50 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латун. перехід. 20х15 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латун. перехід. 25х15 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латун. перехід. 25х20 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латун. перехід. 32х20 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латун. перехід. 32х25 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латун. перехід. 40х20 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латун. перехід. 40х25 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латун перехід 40х32 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латун. перехід. 50х25 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латун перехід 50х32 посилен. - 40 шт 44167100-9 - Муфта латун перехід 50х40 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Футорка латунна 20х15 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Футорка латунна 25х15 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Футорка латунна 25х20 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Футорка латунна 32х15 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Футорка латунна 32х20 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Футорка латунна 32х25 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Футорка латунна 40х25 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Футорка латунна 40х32 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Футорка латунна 50х25 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Футорка латунна 50х32 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Футорка латунна 50х40 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Кутник латунний Ду 15 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Кутник латунний Ду 20 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Кутник латунний Ду 25 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Кутник латунний Ду 32 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Кутник латунний Ду 40 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Кутник латунний Ду 50 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Трійник латунний Ду 15 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Трійник латунний Ду 20 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Трійник латунний Ду 25 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Трійник латунний Ду 32 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Трійник латунний Ду 40 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Трійник латунний Ду 50 посилен. - 40 шт 44167300-1 - Перехідник 20Вх15З посилен. - 40 шт 44167300-1 - Перехідник 25Вх20З посилен. - 40 шт 44167300-1 - Перехідник 32Вх20З посилен. - 40 шт 44167300-1 - Перехідник 40Вх32З посилен. - 40 шт 44167300-1 - Перехідник 50Вх40З посилен. - 40 шт 44167300-1 - Різьбове з'єднання "американка" 15 латунна - 20 шт 44167300-1 - Різьбове з'єднання "американка" 20 латунна - 70 шт 44167300-1 - Різьбове з'єднання "американка" 25 латунна - 70 шт 44167300-1 - Різьбове з'єднання "американка" 32 латунна - 70 шт 44167300-1 - Різьбове з'єднання "американка" 40 латунна - 70 шт 44167300-1 - Різьбове з'єднання "американка" 50 латунна - 70 шт 44162100-4 - Теплоізоляція 22/9 (250м.) IZOflex - 500 м 44162100-4 - Теплоізоляція 28/9 (160м.) IZOflex - 500 м 44162100-4 - Теплоізоляція 42/9 (100м.) IZOflex - 700 м 44162100-4 - Теплоізоляція 65/9 (Украина) - 700 м 44162100-4 - Теплоізоляція 89/13 (30м) IZOflex - 400 м 44162100-4 - Теплоізоляція 114/13 (Україна) - 200 м 44167200-0 - Ремонтний комплект д/труб Ду 15 - 100 шт 44167200-0 - Ремонтний комплект д/труб Ду 20 - 100 шт 44167200-0 - Ремонтний комплект д/труб Ду 25 - 100 шт 44167200-0 - Ремонтний комплект д/труб Ду 32 - 100 шт 44167200-0 - Ремонтний комплект д/труб Ду 40 - 100 шт 44167200-0 - Ремонтний комплект д/труб Ду 50 - 100 шт 44167200-0 - Ремонтний комплект д/труб Ду 65 - 100 шт 44167200-0 - Ремонтний комплект д/труб Ду 80 - 20 шт 44167200-0 - Ремонтний комплект д/труб Ду100 - 20 шт 44165100-5 - WMS1/250 Шланг городній SUNFLEX 1/2" - 50м - 800 м 44165100-5 - WMS3/450 Шланг городній SUNFLEX 3/4" - 50м - 800 м 44165100-5 - WMS1/50 Шланг городній SUNFLEX 1" - 50м - 400 м

Прием предложений
15 дней
с 5 апр. 18:28
до 20 апр. 23:59
Аукцион
не было
Квалификация
не было
Предложения рассмотрены
не было
Информация о заказчике
Наименование:
КП ЖКС "Фонтанський"
Код ЕГРПОУ:
35302819
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 65044, Одеська область, Одеса, Французький бульвар 12А
О закупке
Ожидаемая стоимость:
3 335 475,00 грн. c НДС
Размер минимального шага понижения цены:
16 677,38 грн.
Обеспечение тендерного предложения:
40 000,00 грн.
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является продукция, объекты любого вида и назначения, в том числе сырье, изделия, оборудование, технологии, предметы в твердом, жидком и газообразном состоянии, а также услуги, связанные с поставкой таких товаров, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих товаров.
Идентификатор закупки:
UA-2021-04-05-007437-a

Электронная тендерная документация

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Общая информация

Описание

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.5

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

17.1.6

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Способ подтверждения соответствия

Название

Описание

Довідка в довільній формі

Форма подачи подтверждения

Заявление

Название требования

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Способ подтверждения соответствия

Название

Описание

Довідка в довільній формі

Форма подачи подтверждения

Заявление

Вчинення економічних правопорушень

Общая информация

Описание

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.4

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

6.2.4

Редакция

2020-02-13

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

2210-III

Название правового акта

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Статья

50.1

Редакция

2020-02-13

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

2210-III

Название правового акта

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Группы требований

Название требования

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Вчинення корупційних правопорушень

Общая информация

Описание

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.2

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

17.1.3

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Общая информация

Описание

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.12

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Способ подтверждения соответствия

Название

Описание

Довідка в довільній формі

Форма подачи подтверждения

Заявление

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Общая информация

Описание

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.13

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Способ подтверждения соответствия

Название

Описание

Довідка в довільній формі

Форма подачи подтверждения

Заявление

Название требования

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Сума існуючої заборгованості

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Характер існуючої заборгованості

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Причина виникнення існуючої заборгованості

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Порушення справ про банкрутство

Общая информация

Описание

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.8

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

Общая информация

Описание

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Кто подтверждает

заказчик

Правовые обоснования

Статья

17.1.7

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

Общая информация

Описание

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Кто подтверждает

заказчик

Правовые обоснования

Статья

17.1.1

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Общая информация

Описание

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.9

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

9.2.9

Редакция

2020-03-16

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

755-IV

Название правового акта

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Статья

17.1.10

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

17.1.11

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

1644-VII

Название правового акта

Закон України "Про санкції"

Группы требований

Название требования

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Общая информация

Описание

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

21.2.8

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Мова тендерної пропозиції українська

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Важные даты
Период уточнений:
5 апр. 18:28 – 10 апр. 23:59
Подача предложений:
5 апр. 18:28 – 20 апр. 23:59
Ответы на вопросы до:
14 апр. 23:59
Обжалование условий тендера:
5 апр. 18:28 – 16 апр. 23:59
Дата последних изменений условий тендера:
5 апр. 18:32
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

Труби поліетиленові, труби металопластикові, труби поліпропіленові та супутні до них вироби. Труби каналізаційні, труби сталеві та супутні вироби. Поливальний шланг

Код ДК 021:2015: 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

Количество:

44 120 од

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65044, Одеська область, м. Одеса, Французький бульвар, буд. 12, корпус А

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Условия оплаты
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
поставка товара
Тип оплаты:
послеоплата
Размер оплаты:
100%
Период (дней):
180 ( календарные )
Описание:
Оплата за поставлений ТОВАР по даному Договору в сумі вартості кожної партії ТОВАРУ, у відповідності з рахунком на дану партію, обумовлену згідно з п.5.2.- 5.4. Договору, проводиться ПОКУПЦЕМ протягом 180 (сто вісімдесят) календарних днів з дати поставки відповідної партії Товару.
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
docx
ТД 05.04.21.docx

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

5 апр. 18:31
xlsx
Додаток 4.xlsx

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

5 апр. 18:31
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

5 апр. 18:32
Участники аукциона
Участник Предложение Статус

№:

1

Участник:

Имя:
Тендерний відділ СТК
E-mail:
santehkomplekt.tender@gmail.com
Телефон:
+380675631751
ЕДРПОУ:
20038832

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет
с КЭП

Предложение:

3 150 453,90 грн. c НДС

Статус:

ожидает рассмотрения

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
zip
6-3 Копії видаткових накладних та податкові накладні разом з квитанціями про їх реєстрацію.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
5-3 Договори оренди м. Одеса 2021.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
11 Проект договору.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
5-1 Довідка щодо запасів товару.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
3 Довідка щодо ціни.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
8-2 Довідка щодо товару.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
НАКАЗ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПРАТ САНТЕХКОМПЛЕКТ 2015.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
2 Щодо права підписання договору.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
30.06.2015 Протокол зборів1.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
Наказ Зубар О.Ж..pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
7 Довідка ст. 17.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
Статут з описом 2020.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
pdf
Довіреність Кривошея А.С._05.01.2021р-3 роки.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
13 Лист про код доступу до реєстр до Статуту.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
ВИТЯГ ПДВ З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ З ОФІСУ ПВП 10,01,2017.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
6 Довідка про аналогічні договори.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
8-1 Копії документів щодо якості товару.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
8-3 Гарантійний лист на поставку товару.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
Фінансова звітність за 2020 рік.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
6-1 Копія аналогічного договору.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
12 Гарантійний лист про забезпечення договору.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
pdf
Licence.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
Наказ про оновлення антикорупційної програми2021.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
Антикорупційна програма 2021.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
Відомості про підприємство.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
Довіреність Кривобок Г.Д. із Зразком підпису.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
Відомості з ЄДРПОУ 2021.03.24.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
14 Довідка про те, що Учасник не є ТОВ.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
ДОВІДКА про взяття на облік форма 4-ОПП.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
11-1 Лист погодження щодо проекту договору.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
Витяг із Статуту про діяльність.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
8-4 Гарантійний лист про довкілля.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
5-3 Договір оренди Київ 2021 р..pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:19
zip
Довіреність Зубар О.Ж. 2021.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
Наказ про затвердження антикорупційної програми.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
Витяг з ЄДР 2021.03.18.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
8-6 Довідка щодо ремкомплекту.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
8-5 Довідка щодо цанги.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
РІШЕННЯ про призначення першого заступника ген.директора.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
5-2 Довідка щодо уповноваженого.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
Наказ про призначення уповноваженого з антикорупційної програми.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
1 Щодо права підпису пропозиції.pdf.p7s (6).zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
ВИПИСКА З ЄДР на 04,05,2017.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
10 Листи згоди на обробку персональних даних.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
9 Довідка щодо субпідрядника.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
5 Довідка про МТБ та відстань до Замовника.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
8-7 Довідка щодо сертифікації.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
pdf
4 Пропозиція.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
pdf
20042021_Gtee_UAH40000.00.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
6-2 Лист-відгук.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
РІШЕННЯ про призначення генерального директора.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
НАКАЗ про призначння першого заступника Генерального директора 2015.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
8 Технічні вимоги підтвердження.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16
zip
Завірені копії паспортів та ІПН уповноважених осіб.pdf.p7s.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

20 апр. 17:16

Ответы на требования по критериям закупки

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Требование заказчика о подтверждении информации

None

Заявление

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Требование заказчика о подтверждении информации

None

Заявление

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Требование заказчика о подтверждении информации

None

Заявление

Учасник не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Основной контакт
Имя:
Деде Дмитро Борисович (Bershov Dmitriy Yurievich)
Владение языком:
Телефон:
+380487407262
E-mail:
Fax:
+380487407262

Вас может заинтересовать

(труба ВГП, відвід сталевий, труба профільна квадратна, труба профільна прямокутна, труба металопластикова, труба ПВД синя, коліно зажимне, муфта МРВ для труби ПВД, труба трьохслойна зелена ПП, коліно, тройник, труба поліпропіленова для опалення, кут поліпропіленовий, тройник поліпропіленовий, муфта поліпропіленова)

(труба ВГП, відвід сталевий, труба профільна квадратна, труба профільна прямокутна, труба металопластикова, труба ПВД синя, коліно зажимне, муфта МРВ для труби ПВД, труба трьохслойна зелена ПП, коліно, тройник, труба поліпропіленова для опалення, кут поліпропіленовий, тройник поліпропіленовий, муфта поліпропіленова)
Имя:
Ліхачов Костянтин Вікторович
E-mail:
izyumkpb@ukr.net
Телефон:
+380574328965
Факс:
+380574328965
ЕДРПОУ:
34978610
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

1 800 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

код ДК 021:2015 44160000-9 – Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труба ст.10 ꝋ 51*2,5 ГОСТ 8732-78; труба ст. 3 ꝋ 76*4 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 57*4 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 25*2,5 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 89*4 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 108*4 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 325*4 ГОСТ10704-91; труба ст. 3 ꝋ 159*6 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 127*5 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 42*2,5 ГОСТ 10704-91;труба ст. 3 ꝋ 108*5 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 530*8 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 273*8 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 219*6 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 20*2,5 ГОСТ 10704-91; труба ст. 20 ꝋ 60*3 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 133*5 ГОСТ 10704-91; труба 03Х18Н10 ꝋ 57*3 ГОСТ 9941-81; труба Ду 15*3 ГОСТ3262-70; труба Ду 20*4 ГОСТ3262-70; труба Ду 25*4 ГОСТ3262-70; труба Ду 32*5 ГОСТ3262-70;труба Ду40*5 ГОСТ3262-70; труба Ø57*4 Ст.3 сп ГОСТ 10704-78; труба Ø76*4 Ст.3 сп ГОСТ 10704-78; труба Ø89*4 Ст.3 сп ГОСТ 10704-78; труба Ø108*5 Ст.3 сп ГОСТ 10704-78; труба Ø125*5 Ст.3 сп ГОСТ 10704-78; труба Ø159*6 Ст.3 сп ГОСТ 10704-78; труба Ø219*6 Ст.3 сп ГОСТ 10704-78; труба Ø273*7 Ст.3 сп ГОСТ 10704-78; труба Ø325*7 Ст.3 сп ГОСТ 10704-78; труба Ø426*8 Ст.3 сп ГОСТ 10704-78; труба Ø530*8 Ст.3 сп ГОСТ 10704-78; труба Ø51*3 Ст.10 ГОСТ 8732-78; труба Ø60*3 Ст.20 ГОСТ 8732-78; труба Ø76*4 Ст.20 ГОСТ 8732-78; труба Ø83*4 Ст.20 ГОСТ 8732-78; труба Ø102*4,5 Ст.20 ГОСТ 8732-78.

код ДК 021:2015 44160000-9 – Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труба ст.10 ꝋ 51*2,5 ГОСТ 8732-78; труба ст. 3 ꝋ 76*4 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 57*4 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 25*2,5 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 89*4 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 108*4 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 325*4 ГОСТ10704-91; труба ст. 3 ꝋ 159*6 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ 127*5 ГОСТ 10704-91; труба ст. 3 ꝋ ...
Имя:
Марина Володимирівна
E-mail:
snabteplo1@gmail.com
Телефон:
+380953317019
ЕДРПОУ:
03342250
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

3 447 499,50 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться
Имя:
Пархомик Роман
E-mail:
tender_LVK@ukr.net
Телефон:
380322255068
ЕДРПОУ:
03348471
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

5 500 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться