Аккредитованный участник электронной системы публичных закупок Украины Prozorro
Преквалификация
719 904,85 грн. без НДС

Заказчик: Південна філія ДП "АМПУ"

Государственная закупка открытые торги с публикацией на английском языке
Внимание, пометка "КЭП" не определяет тип примененной подписи! Если применен устаревший тип ЭЦП, все равно в названии будет указано "КЭП"

Офісне устаткування та приладдя різне

1. Найменування замовника: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі Південної філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту Південний). 2. Місцезнаходження замовника: вул. Берегова, буд. 11, м. Южне, Одеська обл., 65481. 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: ДП «АМПУ» - 38727770, Південна філія ДП «АМПУ» - 38728549. 4. Категорія замовника: згідно пункту 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» - юридична особа та/або суб’єкт господарювання, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання. 5. Вид закупівлі: товари. 6. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Офісне устаткування та приладдя різне за кодом ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне. 7. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг: 9504 шт., 324 рул., 1738 пач.; 514 пак.. 8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 65481, Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, 11, cклад ПФ ДП "АМПУ" (адміністрація МП Південний). 9. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2021 року. 10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 719 904,85 грн. без ПДВ / 863 885,82 грн. з ПДВ. 11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07.06.2021 о 15-00 год. 12. Умови оплати: протягом 15 банківських днів з дати поставки конкретної партії Товару на підставі виставленого Постачальником рахунку та підписаної видаткової накладної. 13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі повинні бути складені українською мовою. Документи або копії документів, що надаються учасниками процедури закупівлі у складі їх тендерних пропозицій, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову, у відповідності до вимог Тендерної документації. При цьому, проектна, технічна документація, документи, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, а також установчі та правовстановлюючі документи, які викладені в оригіналі російською мовою, не потребують перекладу українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов'язана з товарами (послугами, роботами) що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. 14. Розмір, забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 15. Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: 07.06.2021 о 15-00 год. 17. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 0,5 %. 18. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується.

Various office equipment and supplies

1. Name of the Customer: State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” acting through Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority). 2. Location of the Customer: 11 Berehova Str., Yuzhne, Odesa Region, 65481. 3. Identification code of the Customer in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations: State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” – 38727770, Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” – 38728549. 4. Category of the Customer: According to Paragraph 4 of the First Part of Article 2 of the Law of Ukraine “On Public Procurement” – legal entity and/or business entity, that operates in one or several separate spheres of management. 5. Type of procurement: goods. 6. Name of procurement item with the code under Unified Procurement Dictionary (in the case of division into lots, such information shall be specified for each lot) and names of the corresponding classifier of procurement item, and parts of procurement item (lots) (if available): Various office equipment and supplies under the code DK 021:2015 - 30190000-7 Various office equipment and supplies. 7. Quantity of Goods, scope of Works performed or Services rendered: 9 504 pieces; 324 roll; 1 738 pack, 514 package 8. Place of supplying Goods, performing Works or rendering Services: 65481, Odesa Region, Yuzhne, 11 Berehova Str., warehouse of Pivdennyi Branch of SE “USPA” (Pivdennyi Sea Port Authority). 9. Term of supplying Goods, performing Works or rendering Services: to 31.12.2021. 10. Expected cost of the procurement item: UAH 719 904,85 excluding VAT / UAH 863 885,82 including VAT. 11. Deadline for submission of tender bids: 07.06.2021 at 3:00 p.m. 12. Payment term: within 15 banking days from the date of supplying of a specific batch of Goods on the basis of the invoice received from the Supplier and signing of the disbursement bill of lading for the Goods. 13. The language (s) to be used for preparing tender bids: During procurement procedures, all documents prepared by the Customer shall be set forth in Ukrainian. Tender bids of participants in the procurement procedure should be made in Ukrainian. Documents or copies of documents provided by participants in the procurement procedure as part of their tender bids, set out forth in other languages, should be provided together with their authentic translation into Ukrainian, in accordance with the requirements of the Tender Documentation. At the same time, project, technical documentation, documents confirming the compliance of the participant in the procurement procedure with the qualification criteria, as well as constituent and entitling documents, set forth in the original in Russian, should not require translation into Ukrainian. The determining factor is the text set forth in Ukrainian. Standard characteristics, requirements, abbreviations and terminology related to the goods (services, works) that are procured, stipulated by existing international or national standards, norms and rules, are set out in the language of their generally accepted application. 14. Amount of tender security (if required by the Customer): not required. 15. Type and terms for providing tender security (if required by the Customer): not required. 16. Date and time of disclosure of tender bids, if the announcement on conducting open bidding is made public in accordance with Article 10 (3) of the Law of Ukraine “On Public Procurement”: 07.06.2021 at 3:00 p.m. 17. Amount of minimum step of price reduction during an electronic auction within the range of 0,5 percent to 3 percent of the expected purchase price or in monetary units: 0,5%. 18. Mathematical formula to calculate the present price (in case of application): not applicable.

Прием предложений
31 день
с 7 мая 11:17
до 7 июн. 15:00
Преквалификация
проводится
с 7 июн. 15:03
Аукцион
ожидается
с 13 июл. 13:16
Квалификация
ожидается
Предложения рассмотрены
ожидается
Информация о заказчике
Наименование:
Південна філія ДП "АМПУ"
Код ЕГРПОУ:
38728549
Веб сайт:
Адрес:
Україна, 65481, Одеська область, Южне, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 11
О закупке
Ожидаемая стоимость:
719 904,85 грн. без НДС
Размер минимального шага понижения цены:
3 599,52 грн.
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является продукция, объекты любого вида и назначения, в том числе сырье, изделия, оборудование, технологии, предметы в твердом, жидком и газообразном состоянии, а также услуги, связанные с поставкой таких товаров, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих товаров.
Идентификатор закупки:
UA-2021-05-07-002009-b

Электронная тендерная документация

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Общая информация

Описание

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.13

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Причина виникнення існуючої заборгованості

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Характер існуючої заборгованості

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Сума існуючої заборгованості

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Общая информация

Описание

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.6

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

17.1.5

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Способ подтверждения соответствия

Название

Описание

довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктм 6 частини першої статті 17 Закону

Форма подачи подтверждения

Документ

Название требования

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Способ подтверждения соответствия

Название

Описание

довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 5 частини першої статті 17 Закону

Форма подачи подтверждения

Документ

Вчинення економічних правопорушень

Общая информация

Описание

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

50.1

Редакция

2020-02-13

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

2210-III

Название правового акта

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Статья

6.2.4

Редакция

2020-02-13

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

2210-III

Название правового акта

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Статья

17.1.4

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Вчинення корупційних правопорушень

Общая информация

Описание

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.3

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

17.1.2

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Общая информация

Описание

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.12

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Способ подтверждения соответствия

Название

Описание

довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 12 частини першої статті 17 Закону

Форма подачи подтверждения

Документ

Порушення справ про банкрутство

Общая информация

Описание

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.8

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

Общая информация

Описание

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Кто подтверждает

заказчик

Правовые обоснования

Статья

17.1.7

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

Общая информация

Описание

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Кто подтверждает

заказчик

Правовые обоснования

Статья

17.1.1

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Общая информация

Описание

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

1644-VII

Название правового акта

Закон України "Про санкції"

Статья

17.1.11

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

17.1.10

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

9.2.9

Редакция

2020-03-16

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

755-IV

Название правового акта

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Статья

17.1.9

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Способ подтверждения соответствия

Название

Описание

довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про наявність/відсутність в учасника процедури закупівлі антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Форма подачи подтверждения

Документ

Название требования

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Способ подтверждения соответствия

Название

Описание

довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Форма подачи подтверждения

Документ

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Общая информация

Описание

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Мова тендерної пропозиції українська

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Важные даты
Период уточнений:
7 мая 11:17 – 27 мая 23:59
Подача предложений:
7 мая 11:17 – 7 июн. 15:00
Начало аукциона:
13 июл. 13:16
Ответы на вопросы до:
1 июн. 23:59
Обжалование условий тендера:
7 мая 11:17 – 2 июн. 23:59
Дата последних изменений условий тендера:
7 мая 11:15
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

Папір А4, 80 г/м2, 500 аркушів

Paper A4, 80 g/m², 500 sheets

Код ДК 021:2015: 30197630-1 Папір для друку

Количество:

1 400 пач.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Папір А4, 75 г/м2, 500 аркушів

Paper A4, 75 g/m², 500 sheets

Код ДК 021:2015: 30197630-1 Папір для друку

Количество:

100 пач.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Папір А4, 70 г/м2, 500 аркушів

Paper A4, 70 g/m², 500 sheets

Код ДК 021:2015: 30197630-1 Папір для друку

Количество:

20 пач.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Папір A4, 80 г/м2, 500 аркушів, 100% вторинна сировина

Paper A4, 80 g/m², 500 sheets, 100% secondary raw materials

Код ДК 021:2015: 30197630-1 Папір для друку

Количество:

50 пач.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Дестеплер

Destapler

Код ДК 021:2015: 30197321-2 Антистеплери

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Архіватор 100мм картонний

Archive 100 mm cardboard box

Код ДК 021:2015: 30193700-5 Коробки для паперів

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Архіватор 150мм картонний

Archive 150 mm cardboard box

Код ДК 021:2015: 30193700-5 Коробки для паперів

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Блок паперу з клейким шаром 38*51 мм, 100арк.

Block of paper with adhesive layer 38*51 mm, 100 sheets

Код ДК 021:2015: 30199410-7 Самоклейний папір

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Блок паперу з клейким шаром 76*76мм, 100арк

Block of paper with adhesive layer 76*76 mm, 100 sheets

Код ДК 021:2015: 30199410-7 Самоклейний папір

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Губка для дошки

Board sponge

Код ДК 021:2015: 30195400-6 Маркерні дошки чи приладдя

Количество:

5 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Біндер металевий 19мм

Metal binder 19 mm

Код ДК 021:2015: 30193800-6 Затискачі для папірців-записок

Количество:

480 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Біндер металевий 25мм

Metal binder 25 mm

Код ДК 021:2015: 30193800-6 Затискачі для папірців-записок

Количество:

480 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Біндер металевий 32мм

Metal binder 32 mm

Код ДК 021:2015: 30193800-6 Затискачі для папірців-записок

Количество:

480 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Кнопки - цвяхи

Nail buttons

Код ДК 021:2015: 30197120-3 Кнопки

Количество:

30 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Короб для архівних боксів

Archive box

Код ДК 021:2015: 30193700-5 Коробки для паперів

Количество:

30 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Коригуюча рідина 20мл

Correction fluid 20 ml

Код ДК 021:2015: 30192920-6 Корегувальна рідина

Количество:

70 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Коректор стрічковий 5мм х10м

Tape Corrector 5 mm x 10 m

Код ДК 021:2015: 30192910-3 Корегувальна плівка чи стрічка

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Коректор-ручка 8 мл

Concealer pen 8 ml

Код ДК 021:2015: 30192930-9 Ручки-коректори

Количество:

50 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Леза для канцелярських ножів 18мм

Office knife blades 18 mm

Код ДК 021:2015: 30197310-2 Канцелярські ножі

Количество:

10 пак

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Комплект магнітів для дошки 8шт х 20мм

Board magnet set 8 pcs x 20 mm

Код ДК 021:2015: 30195400-6 Маркерні дошки чи приладдя

Количество:

40 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Маркер водостійкий для CD-DVD чорний круглий

Water-resistant marker for CD-DVD, black round

Код ДК 021:2015: 30192125-3 Маркери

Количество:

20 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Маркер водостійкий, чорний круглий

Water-resistant marker, black round

Код ДК 021:2015: 30192125-3 Маркери

Количество:

60 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Календар настільний перекидний 2022р.

Desktop flip calendar 2022

Код ДК 021:2015: 30199792-8 Календарі

Количество:

27 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Набір маркерів для магнітних дошок, 4шт

Set of markers for magnetic boards, 4 pcs

Код ДК 021:2015: 30192125-3 Маркери

Количество:

12 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Ніж канцелярський для паперу великий з фіксатором

Stationery knife for paper, large with a lock

Код ДК 021:2015: 30197310-2 Канцелярські ножі

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Папка реєстратор А3/70мм горизонтальна

Folder logger A3 / 70 mm, horizontal

Код ДК 021:2015: 30197210-1 Теки-реєстратори

Количество:

50 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Папка реєстратор А4/50мм

Folder logger A4 / 50 mm

Код ДК 021:2015: 30197210-1 Теки-реєстратори

Количество:

400 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Папка реєстратор А4/70мм

Folder logger A4 / 70 mm

Код ДК 021:2015: 30197210-1 Теки-реєстратори

Количество:

600 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Гумка для грошей 500 гр.

Elastic band for money 500 gr.

Код ДК 021:2015: 30192100-2 Гумки

Количество:

4 пак

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Скоби №24/6 металеві 1000шт/пак.

Staples No. 24/6, metal, 1000 pcs / pack.

Код ДК 021:2015: 30197110-0 Скоби

Количество:

200 пак

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Скріпки 28мм металеві 100шт/пак.

Paper clips 28 mm, metal, 100 pcs / pack.

Код ДК 021:2015: 30197220-4 Канцелярські скріпки

Количество:

300 пак

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Степлер (скоби №10) до 15арк.

Stapler (staples # 10) up to 15 sheets.

Код ДК 021:2015: 30197320-5 Степлери

Количество:

20 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Органайзер настільний офісний металева сітка

Desktop office organizer, metal mesh

Код ДК 021:2015: 30193000-8 Органайзери та приладдя до них

Количество:

15 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Підставка для ручок металева

Metal pen holder

Код ДК 021:2015: 30192127-7 Підставки для ручок

Количество:

15 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Бокс для паперу металевий

Metal paper box

Код ДК 021:2015: 30193200-0 Настільні лотки та органайзери

Количество:

15 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Грифель 0,5мм-HB

Pencil lead 0.5 mm-HB

Код ДК 021:2015: 30192132-5 Змінні грифелі для олівців

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Ручка гелева 0,7мм червона

0.7 mm red gel pen

Код ДК 021:2015: 30192000-1 Офісне приладдя

Количество:

20 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Ручка гелева 0,7мм синя

0.7 mm blue gel pen

Код ДК 021:2015: 30192000-1 Офісне приладдя

Количество:

400 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Ручка гелева 0,7мм чорна

0.7 mm black gel pen

Код ДК 021:2015: 30192000-1 Офісне приладдя

Количество:

80 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Ручка ролер 0,8мм синя

Roller pen 0.8 mm, blue

Код ДК 021:2015: 30192000-1 Офісне приладдя

Количество:

200 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Ручка ролер 0,5мм чорна

Roller pen 0.5 mm, black

Код ДК 021:2015: 30192000-1 Офісне приладдя

Количество:

40 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Ручка ролер 0,5 мм синя

Roller pen 0.5 mm, blue

Код ДК 021:2015: 30192000-1 Офісне приладдя

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Ручка ролер 0,5мм червона

Roller pen 0.5 mm, red

Код ДК 021:2015: 30192000-1 Офісне приладдя

Количество:

50 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Розділювач сторінок A4/12шт, пластиковий

A4 / 12 pcs page divider, plastic

Код ДК 021:2015: 30199600-6 Розділювачі сторінок

Количество:

60 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Біндер металевий 41мм

Metal binder 41 mm

Код ДК 021:2015: 30193800-6 Затискачі для папірців-записок

Количество:

360 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Олівець графітний з гумкою

Graphite pencil with elastic band

Код ДК 021:2015: 30192130-1 Олівці

Количество:

700 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Олівець механічний 0,5мм

Mechanical pencil 0.5 mm

Код ДК 021:2015: 30192130-1 Олівці

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Маркер лаковий круглий білий

Round white lacquer marker

Код ДК 021:2015: 30192125-3 Маркери

Количество:

40 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Маркер текстовий синій

Blue text marker

Код ДК 021:2015: 30192125-3 Маркери

Количество:

80 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Маркер текстовий зелений

Green text marker

Код ДК 021:2015: 30192125-3 Маркери

Количество:

80 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Маркер текстовий жовтий

Yellow text marker

Код ДК 021:2015: 30192125-3 Маркери

Количество:

80 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Маркер текстовий рожевий

Pink text marker

Код ДК 021:2015: 30192125-3 Маркери

Количество:

80 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Гумка канцелярська

Stationery elastic band

Код ДК 021:2015: 30192100-2 Гумки

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Ручка кулькова 0,7мм синя

0.7 mm blue ballpoint pen

Код ДК 021:2015: 30192121-5 Кулькові ручки

Количество:

1 000 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Ручка кулькова 0,7мм чорна

0.7 mm black ballpoint pen

Код ДК 021:2015: 30192121-5 Кулькові ручки

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Ручка кулькова 0,7мм червона

0.7 mm red ballpoint pen

Код ДК 021:2015: 30192121-5 Кулькові ручки

Количество:

60 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Чинка для олівця з контейнером

Pencil sharpener with a container

Код ДК 021:2015: 30192133-2 Точила для олівців

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Степлер №24/6, 26/6 на 30арк.

Stapler # 24/6,26/6 for 30 sheets.

Код ДК 021:2015: 30197320-5 Степлери

Количество:

10 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Папір кольоровий А4 80г/м2; 250арк./пач. Асорті

A4 color paper 80 g/ m2; 250 sh./pack. Assorted

Код ДК 021:2015: 30197630-1 Папір для друку

Количество:

5 пач.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Папір A4 300г/м2 125арк/пач.

A4 paper 300 g/m2, 125 sh. / pack.

Код ДК 021:2015: 30197630-1 Папір для друку

Количество:

10 пач.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Конверт Е65 самоклеючий з відривною стрічкою

E65 self-adhesive envelope with tear-off tape

Код ДК 021:2015: 30199230-1 Конверти

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Пакет В4 самоклеючий з відривною стрічкою зi стороною 40 мм. (крафт)

Package B4 self-adhesive with tear-off tape, with a side of 40 mm. (crafting)

Код ДК 021:2015: 30199230-1 Конверти

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Буклетниця настільна об`ємна А4 вертикальна

Table booklet holder, three-dimensional, A4, vertical

Код ДК 021:2015: 30193200-0 Настільні лотки та органайзери

Количество:

25 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Буклетниця настільна об`ємна А4 горизонтальна

Table booklet holder, three-dimensional, A4, horizontal

Код ДК 021:2015: 30193200-0 Настільні лотки та органайзери

Количество:

25 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Буклетниця настільна об`ємна Єврофлаер

Booklet holder, desktop, three-dimensional, Euro-flyer

Код ДК 021:2015: 30193200-0 Настільні лотки та органайзери

Количество:

10 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Карман настінний об`ємний А4 вертикальний

Wall pocket, three-dimensional, A4, vertical

Код ДК 021:2015: 30193300-1 Підвісні органайзери

Количество:

30 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Карман настінний об`ємний А4 горизонтальний

Wall pocket, three dimensional, A4, horizontal

Код ДК 021:2015: 30193300-1 Підвісні органайзери

Количество:

30 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Автоматична оснастка для прямокутного штампу 60*40мм

Automatic tooling for rectangular stamp, 60*40 mm

Код ДК 021:2015: 30192153-8 Штампи

Количество:

1 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Датер з вільним полем для прямокутного штампу 50*30мм.

Free field dater for rectangular stamp, 50*30 mm

Код ДК 021:2015: 30192150-7 Датери

Количество:

3 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Автоматична оснастка для прямокутного штампу 50*30мм

Automatic tooling for rectangular stamp, 50*30 mm

Код ДК 021:2015: 30192153-8 Штампи

Количество:

2 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Автоматична оснастка для круглої печатки 42мм

Automatic tooling for 42 mm round seal

Код ДК 021:2015: 30192153-8 Штампи

Количество:

2 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Пломбір під пластилін з гравуванням

Sealer for plasticine with engraving

Код ДК 021:2015: 30192151-4 Пломбіратори

Количество:

4 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Термострічка для касового апарату 57,5мм *19м

Thermal tape for cash register 57.5 mm *19 m

Код ДК 021:2015: 30192350-9 Касова стрічка

Количество:

300 рул

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Папір для плотера 620мм*30м*вт50мм щільність150г/м2

Plotter paper 620 mm*30 m * w50 mm, density 150 g/m2

Код ДК 021:2015: 30197630-1 Папір для друку

Количество:

16 рул

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Папір 841мм*30м щільність 150г/м2

Paper 841 mm * 30 m, density 150 g / m2

Код ДК 021:2015: 30197630-1 Папір для друку

Количество:

4 рул

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Папір 841мм*45м щільність 100г/м2

Paper 841 mm * 45 m, density 100 g / m2

Код ДК 021:2015: 30197630-1 Папір для друку

Количество:

4 рул

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Ручка кулькова металева з логотипом

Metal ballpoint pen with logo

Код ДК 021:2015: 30192121-5 Кулькові ручки

Количество:

50 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Календарний блок для металевого настільного календаря, 90 * 130мм.

Calendar block for metal desktop calendar, 90 * 130 mm.

Код ДК 021:2015: 30199792-8 Календарі

Количество:

50 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Настільний металевий календар з магнітним курсором

Desktop metal calendar with magnetic cursor

Код ДК 021:2015: 30199792-8 Календарі

Количество:

50 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Календарь настільний + планінг з логотипом

Desktop calendar + planning with logo

Код ДК 021:2015: 30199792-8 Календарі

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Візитки з дизайнерського картону

Business cards made of designer cardboard

Код ДК 021:2015: 30199730-6 Візитні картки

Количество:

200 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Календар настінний квартальний на трьох пружинах з логотипом

Wall-mounted quarterly calendar on three springs with a logo

Код ДК 021:2015: 30199792-8 Календарі

Количество:

500 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Планінг настільний датований на пружині з логотипом

Dated desktop planning, on a spring with a logo

Код ДК 021:2015: 30199792-8 Календарі

Количество:

60 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Планінг настільний недатований з логотипом

Undated desktop planning with a logo

Код ДК 021:2015: 30199792-8 Календарі

Количество:

23 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Календар настільний горизонтальний «шалаш» з логотипом

Horizontal desktop calendar, "hut" with logo

Код ДК 021:2015: 30199792-8 Календарі

Количество:

400 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Олівець графітний з логотипом

Graphite pencil with logo

Код ДК 021:2015: 30192130-1 Олівці

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Дизайнерський картон А4, 20шт/пач.

Designer A4 cardboard, 20 pcs/pack.

Код ДК 021:2015: 30197600-2 Оброблені папір і картон

Количество:

3 пач.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Календар настінний на пружині з логотипом філії, формат 400*700 мм.

Wall calendar on a spring with the branch logo, 400*700 mm format.

Код ДК 021:2015: 30199792-8 Календарі

Количество:

100 шт.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Папір А3 80 г/м2, пачка 500 аркушів

A3 paper 80 g/m2, 500 sheets pack

Код ДК 021:2015: 30197630-1 Папір для друку

Количество:

100 пач.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Папір А5, 80 г/м2, пачка 500 аркушів

A5 paper 80 g/m2, 500 sheets pack

Код ДК 021:2015: 30197630-1 Папір для друку

Количество:

50 пач.

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Условия оплаты
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
другое событие
Тип оплаты:
послеоплата
Размер оплаты:
100%
Период (дней):
15 ( банковские )
Описание:
протягом 15 банківських днів з дати поставки конкретної партії Товару на підставі виставленого Постачальником рахунку та підписаної видаткової накладної
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
docx
ТД офісне устаткування та приладдя різне.docx

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 11:14
docx
Оголошення про проведення відкритих торгів.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 11:14
docx
announcement of open bidding.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 11:14
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 11:15
docx
проект договору.docx

Тип документа:

Проект договора

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 11:14
Преквалификация участников
Участник Статус

№:

1

Участник:

Имя:
Галина Іванова
E-mail:
op5@klyaksa.biz
Телефон:
+380674883455
ЕДРПОУ:
38295925

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

Статус:

ожидает решения

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
rar
документи, що підтверджують кваліфікацію, додаток 2 (аналогічні договори).rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
rar
Позиція 3.rar

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
pdf
відповідність вимогам п.10 ч.1 ст 17 Закону.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
rar
Позиція 4.rar

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
rar
документи що, підтверджують відповідність додаток 2 п.3.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
pdf
відповідність вимогам п.6 ч.1 ст 17 Закону.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
rar
документи, що підтверджують кваліфікацію, додаток 2 (мтб).rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
rar
Позиція 2.rar

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
rar
Позиція 1.rar

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
rar
документи, що підтверджують відповідність.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
pdf
відповідність вимогам п.11 ч.1 ст 17 Закону.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
pdf
відповідність вимогам п.12 ч.1 ст 17 Закону.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
rar
документи що, підтверджують відповідність додаток 2 п.3 ч.2.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
rar
технічні вимоги.rar

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:49

Протокол доступа к торгам

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
yaml
edr_identification.yaml

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 июн. 15:04

Ответы на требования по критериям закупки

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Требование заказчика о подтверждении информации

None

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
відповідність вимогам п.6 ч.1 ст 17 Закону.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Требование заказчика о подтверждении информации

None

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
відповідність вимогам п.12 ч.1 ст 17 Закону.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Требование заказчика о подтверждении информации

None

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
відповідність вимогам п.10 ч.1 ст 17 Закону.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Требование заказчика о подтверждении информации

None

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
відповідність вимогам п.11 ч.1 ст 17 Закону.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

3 июн. 13:47
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

2

Участник:

Имя:
Світлана Житнікова
E-mail:
ukrkanctorg@gmail.com
Телефон:
+380504137427
ЕДРПОУ:
42227163

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

Статус:

ожидает решения

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
rar
Кваліфікація_2.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 июн. 20:36
rar
технічні вимоги (якість п.1).rar

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 июн. 20:36
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 июн. 20:39
pdf
Page1 (14).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 июн. 20:36
rar
технічні вимоги (якість п.3.rar

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 июн. 20:36
rar
технічні вимоги (якість п.2).rar

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 июн. 20:36
pdf
Page1 (2).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 июн. 20:36
pdf
Page1 (15).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 июн. 20:36
rar
Кваліфікація_1.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 июн. 20:36
pdf
Page1 (9).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 июн. 20:36
rar
Технічні п.4.rar

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 июн. 20:36

Протокол доступа к торгам

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
yaml
edr_identification.yaml

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 июн. 15:04

Ответы на требования по критериям закупки

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Требование заказчика о подтверждении информации

None

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Page1 (14).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 июн. 20:36
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Требование заказчика о подтверждении информации

None

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Page1 (9).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 июн. 20:36
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Требование заказчика о подтверждении информации

None

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Page1 (2).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 июн. 20:36
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Требование заказчика о подтверждении информации

None

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Page1 (15).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

4 июн. 20:36
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Основной контакт
Имя:
Волошанюк Наталія Романівна (Moshun Natalia Volodymyrivna)
Владение языком:
українська
Телефон:
048-738-17-86
E-mail:
Fax:
Дополнительные контакты
Имя:
Волошанюк Наталія Романівна (Voloshaniuk Nataliia Romanivna)
Владение языком:
українська
Телефон:
(048) 738-17-86
E-mail:
Fax:
Имя:
Мошун Наталія Володимирівна (Moshun Nataliia Volodimirivna)
Владение языком:
українська
Телефон:
(048) 738-17-19
E-mail:
Fax:
Имя:
Поліщук Віта Володимирівна (Polishchuk Vita Volodymyrivna)
Владение языком:
українська
Телефон:
(048)738-17-22
E-mail:
Fax:
Имя:
Зубкова Ольга Леонідівна (Zubkova Olha Leonidovna)
Владение языком:
українська
Телефон:
(048) 738-18-08
E-mail:
Fax:
Полезные ссылки
Список государственных закупок в регионе Одесская область
Список государственных закупок в категории Папір для друку
Список государственных закупок в категории Антистеплери
Список государственных закупок в категории Коробки для паперів
Список государственных закупок в категории Самоклейний папір
Список государственных закупок в категории Маркерні дошки чи приладдя
Список государственных закупок в категории Затискачі для папірців-записок
Список государственных закупок в категории Кнопки
Список государственных закупок в категории Корегувальна рідина
Список государственных закупок в категории Корегувальна плівка чи стрічка
Список государственных закупок в категории Ручки-коректори
Список государственных закупок в категории Канцелярські ножі
Список государственных закупок в категории Маркери
Список государственных закупок в категории Календарі
Список государственных закупок в категории Теки-реєстратори
Список государственных закупок в категории Гумки
Список государственных закупок в категории Скоби
Список государственных закупок в категории Канцелярські скріпки
Список государственных закупок в категории Степлери
Список государственных закупок в категории Органайзери та приладдя до них
Список государственных закупок в категории Підставки для ручок
Список государственных закупок в категории Настільні лотки та органайзери
Список государственных закупок в категории Змінні грифелі для олівців
Список государственных закупок в категории Офісне приладдя
Список государственных закупок в категории Розділювачі сторінок
Список государственных закупок в категории Олівці
Список государственных закупок в категории Кулькові ручки
Список государственных закупок в категории Точила для олівців
Список государственных закупок в категории Конверти
Список государственных закупок в категории Підвісні органайзери
Список государственных закупок в категории Штампи
Список государственных закупок в категории Датери
Список государственных закупок в категории Пломбіратори
Список государственных закупок в категории Касова стрічка
Список государственных закупок в категории Візитні картки
Список государственных закупок в категории Оброблені папір і картон
Список госзакупок заказчика Південна філія ДП "АМПУ"

Вас может заинтересовать

Имя:
Руслан Стасюк
E-mail:
zakupky@hoe.com.ua
Телефон:
+30382787872
Веб сайт: ЕДРПОУ:
22767506
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

410 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться
Имя:
КНУ КНУ
E-mail:
knu_prozorro@ukr.net
Телефон:
+380442393482,+380442393180,+380445213247
Веб сайт: ЕДРПОУ:
02070944
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

575 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться
Имя:
Побережець Ірина Георгіївна
E-mail:
poberezhets@nik.uspa.gov.ua
Телефон:
+380512507357
ЕДРПОУ:
38728444
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

512 175,00 грн. без НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться