Аккредитованный участник электронной системы публичных закупок Украины Prozorro
Завершена
1 406 317,00 грн. c НДС

Заказчик: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Государственная закупка упрощенная закупка
Внимание, пометка "КЭП" не определяет тип примененной подписи! Если применен устаревший тип ЭЦП, все равно в названии будет указано "КЭП"

Капітальний ремонт тротуару від буд. №18 до буд. №8 по вул. Троїцька в м. Суми

ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: капітальний ремонт тротуару від буд. №18 до буд. №8 по вул. Троїцька в м. Суми. • ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: детально викладена в Додатку 2. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 01.09.2021 р. • Умови оплати: Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. Виконання робіт Підрядником проводиться без авансування. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 1 406 317,00 грн. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 17.06.2021 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 23.06.2021 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. • Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. • Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. • Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 7 031,59 грн. (0,5%). • Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. • Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". • Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника; - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника; - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність; - копія паспорту (для фізичних осіб). • надати посилання на відкриті єдині державні реєстри або публічну інформацію, що є доступною в електронній системі закупівель щодо наявності ліцензії або документу дозвільного характеру (у разі наявності) на провадження виду господарської діяльності, який є предметом даної закупівлі, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Якщо не передбачено – надати лист роз»яснення з посиланням на чинне законодавство України. • Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. • Договірна ціна пропозиції та підтверджуючі розрахункі за статтями витрат у відповідності до Державних стандартів України, яка повинна бути розрахована відповідно до Додатку 2 згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013:  Локальні кошториси;  Підсумкова відомість ресурсів;  Пояснювальна записка;  Розрахунок загально - виробничих витрат;  Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;  Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки). Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», з урахуванням змін та доповнень. Розмір кошторисної заробітної плати робітників визначається відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 року №281 (у редакції наказу Мінрегіону від 27.07.2018 року № 196). Розмір кошторисного прибутку приймається у розмірі 6,8 грн./люд-год згідно додатку №Е ДСТУ - Н Б Д.1.1-3:2013 (Таблиця Е.1) або менше. Кошти на покриття загальновиробничих та адміністративних витрат приймаються згідно з фактичними витратами Виконавця, розрахованих згідно вимог ДСТУ Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва». Ціна тендерної пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення робіт по об`єкту замовлення та діючих цін на них. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до Технічної специфікації щодо використання конкретних матеріалів і конструкцій; якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. • Погоджений учасником проєкт договору про закупівлю (згідно Додатку № 1 до цієї документації). • Календарний графік. • Довідку в довільній формі щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт. Учасник в складі пропозиції документально підтверджує відомості про кваліфікацію та досвід основних спеціалістів, що будуть залучені до виконання робіт для надання послуг, інформацією та документами у довільної форми. При поданні пропозиції учасник враховує, що для інженерно-технічних працівників (інженерів, майстрів, виконробів) обов’язковим є наявність вищої або неповної вищої освіти з кваліфікацією будівельник, на підтвердження кваліфікації/освіти інженерно-технічних працівників, учасником в складі тендерної пропозиції надаються копії дипломів (сторона на якій міститься інформація щодо кваліфікації). Крім того, для інженерно-технічних працівників, наведених в переліку інженерно-технічних працівників, досвід роботи в дорожній галузі повинен бути не менше 2-х років. • Довідку в довільній формі щодо наявності обладнання та техніки для виконання робіт, відповідно до Додатку № 2. (Довідка повинна містити інформацію про наявність у учасника обладнання та техніки, яке буде використовуватися при виконанні робіт, які є предметом закупівлі). Для власної техніки Учасника: надати копії свідоцтв про реєстрацію механізмів, транспортних засобів або копії технічних паспортів або бухгалтерські документи, що підтверджують облік, за підписом уповноваженої особи учасника та бухгалтера, для орендованої техніки - надати завірені копії договорів оренди (лізингу). • Інформаційну довідку щодо наявності обладнання для виготовлення гарячих асфальтобетонних сумішей необхідних для виконання робіт, а також : - документи про право власності на обладнання для виготовлення суміші; - документи на поставку (придбання) гарячих асфальтобетонних сумішей: - копія договору (купівлі-продажу, поставки, тощо) щодо відвантаження виробником асфальтобетонної суміші на користь Учасника, із зазначенням у в тому числі марки суміші передбаченої у технічному завдані оголошення та в кількості не меншій визначеної технічним завданням даної закупівлі; - атестат виробництва суміші; - гарантійний лист від виробника асфальтобетонної суміші щодо готовності на відвантаження асфальтобетонної суміші відповідної марки на користь Учасника протягом строку виконання робіт/надання послуг у кількості та з якісними показниками, передбаченими оголошенням з зазначенням номеру закупівлі; - копія дозвільного документу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; - копія чинного документу, що підтверджує визначення вимірювальних можливостей власної або залученої лабораторії Учасника (свідоцтво з додатками, договір). • У разі закупівлі асфальтобетонної суміші, учасник повинен надати лист – згоду виробника / постачальника на виробництво / постачання асфальтобетоної суміші. • З метою своєчасного виконання робіт та уникнення випадків недобросовісної конкуренції, учасники у складі своєї пропозиції повинні надати інформаційну довідку, складену в довільній формі, щодо можливості місцезнаходження машин та механізмів, в межах м. Суми на час виконання послуг із зазначенням адреси та підтверджуючі документи (договори оренди, свідоцтва про право власності або інші документи). • Інформаційна довідка із зазначенням замовника (ів), з яким (и) укладалися аналогічний (і) договір (договори). Аналогічним договором вважається договір на виконання капітального ремонту тротуару з асфальтобетонного покриття, в якому учасник виступав в якості виконавця робіт. • Копії аналогічного (их), виконаного (их) в повному обсязі, договору (ів), зазначених в довідці. • Документи, які підтверджують виконання аналогічного (их) договору (ів) (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма- КБ-3), акти здавання-приймання виконаних робіт (форми – КБ-2В). Додатки до документації: Додаток № 1 – Проєкт договору на виконання робіт. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Период уточнений
5 дней
с 11 июн. 14:30
до 16 июн. 23:59
Прием предложений
6 дней
с 17 июн. 00:00
до 22 июн. 23:59
Аукцион
23 минуты
с 24 июн. 14:12
до 24 июн. 14:35
Квалификация
18 дней
с 24 июн. 14:35
до 12 июл. 18:18
Предложения рассмотрены
3 дня
с 12 июл. 18:18
до 16 июл. 09:11
Информация о заказчике
Наименование:
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
Код ЕГРПОУ:
24013674
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 40004, Сумська область, Суми, вул. Горького, 21
О закупке
Ожидаемая стоимость:
1 406 317,00 грн. c НДС
Размер минимального шага понижения цены:
7 031,59 грн.
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является проектирование, строительство новых, расширение, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения, работы по нормированию в строительстве, геологоразведочные работы, техническое переоснащение действующих предприятий и сопроводительные работам услуги, в том числе геодезические работы, бурение, сейсмические исследования, аэро- и спутниковая фотосъемка и другие услуги, включаемые в сметную стоимость работ, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих работ.
Идентификатор закупки:
UA-2021-06-11-009208-b
Важные даты
Период уточнений:
11 июн. 14:30 – 16 июн. 23:59
Подача предложений:
17 июн. 00:00 – 22 июн. 23:59
Начало аукциона:
24 июн. 14:12 – 24 июн. 14:35
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

Капітальний ремонт тротуару від буд. №18 до буд. №8 по вул. Троїцька в м. Суми

Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

Количество:

1 роботи

Период доставки:

до 1 сент.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Условия оплаты
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
выполнение работ
Тип оплаты:
послеоплата
Размер оплаты:
100%
Период (дней):
30 ( рабочие )
Описание:
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

11 июн. 14:33
srt
Додаток №2.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

11 июн. 14:30
srt
Додаток №1 Проект договору.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

11 июн. 14:30
srt
Оголошення.doc

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

11 июн. 14:30
dll
audit_519c5299efdc48bfac4546fbc567e9d2.yaml

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 июн. 14:35
https://auctions.prozorro.gov.ua/tenders/519c5299efdc48bfac4546fbc567e9d2

Данная ссылка предназначена только для просмотра истории аукциона.

Участники аукциона
Участник Предложение Статус

№:

1

Участник:

Имя:
Щербаков Олександр
E-mail:
sherbakovo@ukr.net
Телефон:
380507087983, 380507087983
ЕДРПОУ:
3090020270

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет
с КЭП

Предложение:

843 790,20 грн. c НДС

Статус:

дисквалифицировано

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
srt
Довідка про спрощену форму бухгалтерського обліку.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Гарантійний лист захист довкілля.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Склад працівників.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Довідка по наявність обладнання.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Довідка аналогічні договори.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Договір поставки.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Договір Ільїнська.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Довідка про ліцензування.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Довідка обладнання асфальтобетону.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Дорогвір оренди земельної ділянки.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Склад інженерно-технічних працівників.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Договір Троїцька.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Договір МЛушпи.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
проект Договора.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Договір Н. Холодногірська.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Договірна ціна.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Договір науково-технічні послуги.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Договір І Сірка.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Календарний графік .pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 20:03
srt
відгук.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56
srt
Інформаційна довідка ФОП Щербаков О В.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 19:56

Решение ответственного лица

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

12 июл. 18:13
srt
Протокол №555_0001.pdf

Тип документа:

Отчет об оценке

Конфиденциальность:

Дата размещения:

12 июл. 18:13

№:

2

Участник:

Имя:
Донцова Тетяна
E-mail:
tn2806@ukr.net
Телефон:
380542700126,
ЕДРПОУ:
05433057

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет
с КЭП
Договор загружен и подписан заказчиком. Тендер завершен

Предложение:

1 149 999,00 грн. c НДС

Статус:

победитель

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
srt
Погоджений проект договору.PDF

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 18:14
srt
Договірна ціна.PDF

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 18:14
srt
Наявність АБЗ.PDF

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 18:14
srt
Довідка про захист довкілля.PDF

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 18:14
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 18:17
srt
Довідка про місцезнаходження машин та механізмів.PDF

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 18:14
srt
Наявність працівників.PDF

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 18:14
srt
Інформаційна довідка аналогічні договори.PDF

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 18:14
srt
Матеріально_технічна_база_.PDF

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 18:14
srt
Посилання на відкриті ЄДР, щодо ліцензії.PDF

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 18:14
srt
Повноваження посадової особи.PDF

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

22 июн. 18:14

Решение ответственного лица

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

12 июл. 18:18
srt
Протокол №556_0001.pdf

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

12 июл. 18:17

Договор

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
srt
Договір №486-б_0001.pdf

Тип документа:

Подписанный договор

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 июл. 09:10
srt
Додаток №1_0001.pdf

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 июл. 09:10
srt
Додаток №3_0001.pdf

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 июл. 09:10
srt
Додаток №2_0001.pdf

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 июл. 09:10
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 июл. 09:10
Основной контакт
Имя:
Чугай Наталя Миколаївна
Владение языком:
Телефон:
380542700595
E-mail:
Fax:
70-05-90

Вас может заинтересовать

Капітальний ремонт даху житлового будинку по вул. Центральна, 76 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування)

Капітальний ремонт даху житлового будинку по вул. Центральна, 76 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування)
Имя:
Бадічко Юлія Василівна
E-mail:
ykb43979138@ukr.net
Телефон:
+380962401164
ЕДРПОУ:
43979138
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

1 266 933,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

Капітальний ремонт будівлі ФАП по вул. Бориспільська, 2 в с. Мартусівка, Бориспільського району, Київської області

Капітальний ремонт будівлі ФАП по вул. Бориспільська, 2 в с. Мартусівка, Бориспільського району, Київської області
Имя:
Нерубайська Ірина
E-mail:
ugkgkbgsr@ukr.net
Телефон:
+30976600185
Веб сайт: ЕДРПОУ:
44094449
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

1 633 176,60 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 2 по вул. Лагунової Марії в м. Бровари Київської області ОСББ «Травневий» (за кодом CPV ДК021:2015 – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 2 по вул. Лагунової Марії в м. Бровари Київської області ОСББ «Травневий» (за кодом CPV ДК021:2015 – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)
Имя:
Агеєв Євген Валерійович
E-mail:
zakypkitravnevuy@ukr.net
Телефон:
+380506919278
ЕДРПОУ:
22209195
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

1 946 158,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться