Аккредитованный участник электронной системы публичных закупок Украины Prozorro
Завершена
372 388,80 грн. c НДС

Заказчик: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Государственная закупка упрощенная закупка
Внимание, пометка "КЭП" не определяет тип примененной подписи! Если применен устаревший тип ЭЦП, все равно в названии будет указано "КЭП"

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт шатрової покрівлі житлового будинку №5Г по вул. Шкільна м. Суми

ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: капітальний ремонт житлового фонду: капремонт шатрової покрівлі житлового будинку №5Г по вул. Шкільна м. Суми. • Класифікатор та його відповідний код: ДК 021-2015: 45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація. • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: шатрова покрівля житлового будинку №5Г по вул. Шкільна м. Суми. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 30.09.2021 р. • Умови оплати: Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо робіт, виконання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує аванс Підряднику протягом 30 календарних днів з моменту надання Підрядником рахунку-фактури. Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 372 388,80 грн. (з ПДВ). Сума фінансування, передбачена у 2021 р. 250 006,00 грн. • Період уточненя інформації про закупівлю: 23.06.2021 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 29.06.2021 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. • Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. • Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. • Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 1 861,95 грн. (0,5%). • Інша інформація: • Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. • Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника, - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність, - копія паспорту (для фізичних осіб); • Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. • Договірна ціна пропозиції та підтверджуючі розрахункі за статтями витрат у відповідності до Державних стандартів України, яка повинна бути розрахована відповідно до Додатку 2 за правилами визначення динамічної договірної ціни згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 на повну суму та суму фінансування робіт у 2021 р.:  Пояснювальна записка;  Локальні кошториси;  Підсумкова відомість ресурсів;  Розрахунок загально - виробничих витрат;  Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;  Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки). Згідно рішення Сумської міської ради від 27.03.2019 №4871-МР розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Суми, становить 9000,00 (дев’ять тисяч) грн., що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8. Розмір кошторисного прибутку приймається у розмірі 6,80 грн./люд.-год згідно додатку № Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (Таблиця Е.1) встановлений на час укладання Договору. Кошти на покриття загальновиробничих та адміністративних витрат приймаються згідно з фактичними витратами Підрядника, але вони не повинні перевищувати вимоги встановлені ДСТУ Б Д.1.1-3:2013 «Постанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва». адміністративні витрати приймаються у розмірі не вище 1,23 грн/люд. год. згідно ДСТУ-НБД 1.1-3:2013. • Календарний графік виконання робіт. • Погоджений учасником проект договору про закупівлю (згідно Додатку № 1 до цієї документації); • Довідка в довільній формі щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт. Для підтвердження кваліфікації та досвіду працівників мають бути надані наступні документи на кожну особу зазначену в довідці: - для штатних працівників - копії наказів про призначення на посаду або копії трудових книжок; - для працівників залучених по цивільно-правовим угодам (або іншим договорам) – копії відповідних документів. Копії відповідних посвідчень: - копії дипломів для інженерних професій та керівного складу; - свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, відповідно до технологічної спрямованості предмету закупівлі; - дозвіл на експлуатацію посудин, що працюють під тиском; - дозвіл на проведення газополум’яних робіт, зведення та монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин. • Документи, що підтверджують наявність досвіду Учасника у виконанні аналогічного договору: - копія (ї) договору (ів) зазначеного(-них) в гарантійному листі; - копії довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3); - копії актів виконаних робіт (форма КБ-2). * аналогічним договором вважається договір, предметом якого були роботи по капітальному ремонту покрівлі.

Период уточнений
6 дней
с 16 июн. 13:29
до 22 июн. 23:59
Прием предложений
6 дней
с 23 июн. 00:00
до 28 июн. 23:59
Аукцион
не проводился
Квалификация
14 часов
с 29 июн. 00:01
до 29 июн. 14:47
Предложения рассмотрены
13 дней
с 29 июн. 14:47
до 12 июл. 16:18
Информация о заказчике
Наименование:
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
Код ЕГРПОУ:
24013674
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 40004, Сумська область, Суми, вул. Горького, 21
О закупке
Ожидаемая стоимость:
372 388,80 грн. c НДС
Размер минимального шага понижения цены:
1 861,95 грн.
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является проектирование, строительство новых, расширение, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения, работы по нормированию в строительстве, геологоразведочные работы, техническое переоснащение действующих предприятий и сопроводительные работам услуги, в том числе геодезические работы, бурение, сейсмические исследования, аэро- и спутниковая фотосъемка и другие услуги, включаемые в сметную стоимость работ, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих работ.
Идентификатор закупки:
UA-2021-06-16-007869-b
Важные даты
Период уточнений:
16 июн. 13:29 – 22 июн. 23:59
Подача предложений:
23 июн. 00:00 – 28 июн. 23:59
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт шатрової покрівлі житлового будинку №5Г по вул. Шкільна м. Суми

Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

Количество:

1 роботи

Период доставки:

до 30 сент.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Условия оплаты
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
другое событие
Тип оплаты:
аванс
Размер оплаты:
30%
Период (дней):
30 ( календарные )
Описание:
Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо робіт, виконання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує аванс Підряднику протягом 30 календарних днів з моменту надання Підрядником рахунку-фактури.
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
выполнение работ
Тип оплаты:
послеоплата
Размер оплаты:
70%
Период (дней):
30 ( рабочие )
Описание:
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pot
Додаток №2.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 июн. 13:30
pot
Додаток №1 Проект договору.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 июн. 13:30
pot
Оголошення.doc

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 июн. 13:30
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

16 июн. 13:30
Участники аукциона
Участник Предложение Статус

№:

1

Участник:

Имя:
Григорій Кривич
E-mail:
krivich.mebel@ukr.net
Телефон:
+380509098963
ЕДРПОУ:
2860214031

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет
с КЭП
Договор загружен и подписан заказчиком. Тендер завершен

Предложение:

372 147,94 грн. c НДС

Статус:

победитель

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Дозвіл1.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 июн. 11:47
pdf
Проект договору.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 июн. 11:47
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 июн. 11:48
pdf
Декларация.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 июн. 11:47
pdf
Посвідчення.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 июн. 11:47
pdf
Аналог.договір.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 июн. 11:47
pdf
Аналог.договір 1.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 июн. 11:47
pdf
Декларация2.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 июн. 11:47
pdf
Лист екологія.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 июн. 11:47
zip
Шкільна.zip

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 июн. 11:47
pdf
Дозвіл 2.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 июн. 11:47
pdf
Трудові договори та дипломи.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 июн. 11:47
pdf
Графік робіт.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 июн. 11:47
pdf
Довідка про робітників.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

28 июн. 11:47

Решение ответственного лица

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 14:46
pot
Протокол №512_0001.pdf

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 14:46

Договор

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pot
Додаток №3_0001.pdf

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

12 июл. 16:18
pot
Додаток №1_0001.pdf

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

12 июл. 16:18
pot
Додаток №2а_0001.pdf

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

12 июл. 16:18
pot
Додаток №2_0001.pdf

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

12 июл. 16:18
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

12 июл. 16:18
pot
Договір №465-к_0001.pdf

Тип документа:

Подписанный договор

Конфиденциальность:

Дата размещения:

12 июл. 16:18
pot
Додаток №2б_0001.pdf

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

12 июл. 16:18
Основной контакт
Имя:
Чугай Наталя Миколаївна
Владение языком:
Телефон:
380542700597
E-mail:
Fax:
70-05-90

Вас может заинтересовать

Капітальний ремонт туалетних приміщень будівлі початкової школи Слобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області за адресою село Слобода, вулиця Буковинська, будинок 2 відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»

Капітальний ремонт туалетних приміщень будівлі початкової школи Слобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області за адресою село Слобода, вулиця Буковинська, будинок 2 відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»
Имя:
Берегеч Кароліна Григорівна
E-mail:
novosvita.zakupivli@ukr.net
Телефон:
+380373351098
Веб сайт: ЕДРПОУ:
44047954
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

250 229,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

Капітальний ремонт вуличного освітлення пл.Єдності смт.Новий Яричів Львівського району Львівської області

Капітальний ремонт вуличного освітлення пл.Єдності смт.Новий Яричів Львівського району Львівської області
Имя:
Тис Ольга Федорівна
E-mail:
n.yarychiv_rada@ukr.net
Телефон:
080680100319
ЕДРПОУ:
04374134
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

486 500,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

На Капітальний ремонт (заміна вікон) Ременівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Жовтанецької сільської ради Львівської області

На Капітальний ремонт (заміна вікон) Ременівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Жовтанецької сільської ради Львівської області
Имя:
Токар Лілія Ярославівна
E-mail:
ZAKUPIVLI.OSVITA@GMAIL.COM
Телефон:
0965193780
ЕДРПОУ:
41420942
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

601 158,60 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться