Аккредитованный участник электронной системы публичных закупок Украины Prozorro
Завершена
150 000,00 грн. c НДС

Заказчик: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Государственная закупка упрощенная закупка
Внимание, пометка "КЭП" не определяет тип примененной подписи! Если применен устаревший тип ЭЦП, все равно в названии будет указано "КЭП"

Надання послуг по поточному ремонту об’єкту благоустрою – дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: м. Суми, вул. Новомістенська, 35

ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: надання послуг по поточному ремонту об’єкту благоустрою – дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: м. Суми, вул. Новомістенська, 35. • ДК 021:2015 - 50870000-4: Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків. • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: детально викладена в Додатку 2. • Строк виконання робіт (надання послуг): 31.08.2021. • Умови оплати: Оплата за надані послуги здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Виконання послуг Виконавцем проводиться без авансування. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 150 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 24.06.2021 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 30.06.2021 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 11.Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. 12.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. 13.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 750,00 грн. (0,5%). 14.Інша інформація: І4.1 Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. • Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника, - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність, - копія паспорту (для фізичних осіб); • надати посилання на відкриті єдині державні реєстри або публічну інформацію, що є доступною в електронній системі закупівель щодо наявності у учасника ліцензії або документу дозвільного характеру (у разі наявності) на провадження виду господарської діяльності, який є предметом даної закупівлі, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Якщо не передбачено – надати лист роз»яснення з посиланням на чинне законодавство України. • Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. • Договірна ціна, яка розрахована на підставі калькуляцій або інших видів розрахунків із урахуванням виконаних обсягів послуг та їх вартості. Учасник надає у складі пропозиції розрахунок адміністративних витрат, розрахунок загальновиробничих витрат та розрахунок заробітної плати (складові). Вартість послуг, визначається по усіх складових вартості послуг, розрахованих у договірній ціні яка розрахована на підставі калькуляцій або інших видів розрахунків, в тому числі: вартість прямих витрат визначається на основі діючих на момент складання актів здачі-приймання наданих послуг з урахуванням вартості машин, механізмів та матеріалів, розрахованих по калькуляціям на підприємстві. Розмір кошторисної заробітної плати робітників визначається відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 року №281 (у редакції наказу Мінрегіону від 27.07.2018 року № 196). Кошти на покриття загальновиробничих та адміністративних витрат приймаються згідно з фактичними витратами Виконавця за попередній рік. Розмір кошторисного прибутку визначається на рівні, не вищому ніж встановлений місцевими органами самоврядування, але в будь-якому випадку не вище середнього по галузі згідно до Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 154 від 23.09.2003 року. Учасник визначає ціну пропозиції з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на транспортування до місця улаштування, розвантажування, монтаж, установку. • Погоджений учасником проект договору про закупівлю (згідно Додатку 1 до цієї документації); • Для підтвердження відповідності запропонованого обладнання Учасник має надати в пропозиції на кожний запропонований елемент: паспорт, перелік комплектації елементу, схему збірки, спосіб монтажу та встановлення, розмітку фундаментів для бетонування, необхідні зони безпеки та гарантійний талон. • Учасники повинні надати в складі пропозиції: - оригінал/копію діючого Сертифікату ISO на виробництво дитячого ігрового обладнання; - діючий висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками про відповідність обладнання дитячого майданчику медичним показникам безпеки та можливість його використання в заявленій сфері; - технічні умови; - Сертифікат відповідності обладнання нормам безпеки ДСТУ EN 1176-1:2018, що підтверджує безпеку та якість обладнання дитячого майданчику. • Обладнання повинне відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 110 від 01.03.2006 р. Учасник в складі пропозиції надає: - лист-гарантію про відповідність пропонованого ним предмету закупівлі вимогам вищевказаних Правил. • Запропоноване Учасником у складі пропозиції ігрове обладнання повинно мати експлуатаційну документацію. • Документи, що підтверджують наявність досвіду Учасника у виконанні аналогічного за предметом закупівлі договору: - копію(ї) договору (ів); - позитивний лист – відгук замовника послуг за договором, про належне виконання учасником аналогічного договору (ів); - копії актів виконаних послуг згідно калькуляцій або форми КБ-2; - копії довідок про вартість виконаних послуг (форма КБ-3). * аналогічним договором вважається договір на виконання поточного ремонту дитячого майданчику, в якому учасник виступав в якості виконавця послуг. Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Период уточнений
6 дней
с 17 июн. 16:24
до 23 июн. 23:59
Прием предложений
6 дней
с 24 июн. 00:00
до 29 июн. 23:59
Аукцион
не проводился
Квалификация
16 часов
с 30 июн. 00:00
до 30 июн. 16:33
Предложения рассмотрены
13 дней
с 30 июн. 16:33
до 14 июл. 08:40
Информация о заказчике
Наименование:
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
Код ЕГРПОУ:
24013674
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 40004, Сумська область, Суми, вул. Горького, 21
О закупке
Ожидаемая стоимость:
150 000,00 грн. c НДС
Размер минимального шага понижения цены:
750,00 грн.
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является любой предмет закупки, кроме товаров и работ, в том числе транспортные услуги, освоение технологий, научные исследования, научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки, медицинское и бытовое обслуживание, лизинг, аренду (аренда), а также финансовые и консультационные услуги, текущий ремонт.
Идентификатор закупки:
UA-2021-06-17-009146-b
Важные даты
Период уточнений:
17 июн. 16:24 – 23 июн. 23:59
Подача предложений:
24 июн. 00:00 – 29 июн. 23:59
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

Надання послуг по поточному ремонту об’єкту благоустрою – дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: м. Суми, вул. Новомістенська, 35

Код ДК 021:2015: 50870000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків

Количество:

4 послуга

Период доставки:

до 31 авг.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунтів 1

Код ДК 021:2015: 50870000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків

Количество:

3 метри кубічні

Период доставки:

до 31 авг.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3

Код ДК 021:2015: 50870000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків

Количество:

3 метри кубічні

Период доставки:

до 31 авг.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т

Код ДК 021:2015: 50870000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків

Количество:

0,789 тони

Период доставки:

до 31 авг.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань до 331 км

Код ДК 021:2015: 50870000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків

Количество:

0,789 тони

Период доставки:

до 31 авг.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Условия оплаты
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
предоставление услуг
Тип оплаты:
послеоплата
Размер оплаты:
100%
Период (дней):
5 ( рабочие )
Описание:
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
bat
Додаток №1 Проект договору.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 июн. 16:24
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 июн. 16:24
bat
Додаток №2.doc

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 июн. 16:24
bat
Оголошення.doc

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 июн. 16:24
Участники аукциона
Участник Предложение Статус

№:

1

Участник:

Имя:
Остапенко Сергій Анатолійович
E-mail:
loozik90@ukr.net
Телефон:
+380509426727
ЕДРПОУ:
2800907977

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет
с КЭП
Договор загружен и подписан заказчиком. Тендер завершен

Предложение:

149 981,25 грн. c НДС

Статус:

победитель

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Документація Карусель.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 11:54
pdf
цінова пропозиція.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 11:54
pdf
Повноваження посадової особи.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 11:54
pdf
Сертифікат ІСО_ ДСТУ_ висновок СЕЕ.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 11:54
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 14:53
pdf
погоджений проект договору.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 11:54
pdf
про наявність досвіду.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 11:54
pdf
Документація гойдалки подвійної.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 11:54
pdf
Документація Гномик.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 11:54
pdf
відповідність запропонованого обладнання.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 11:54
pdf
Лист-погодження з технічними_ якісними та іншими характеристиками.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 11:54
pdf
Документація гойдалки-балансир.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 11:54
pdf
Документація пісочниця середня.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 11:54
pdf
довідка про відсутність ліцензії та захист довкілля.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 11:54

Решение ответственного лица

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
bat
Протокол №528_0001.pdf

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 июн. 16:33
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

30 июн. 16:33

Договор

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 июл. 08:40
bat
Додаток №2_0001.pdf

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 июл. 08:39
bat
Додаток №1_0001.pdf

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 июл. 08:39
bat
Договір №474-б_0001.pdf

Тип документа:

Подписанный договор

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 июл. 08:39
Основной контакт
Имя:
Чугай Наталя Миколаївна
Владение языком:
Телефон:
380542700597
E-mail:
Fax:
70-05-90

Вас может заинтересовать

ДК 021:2015 - 50870000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків (Поточний ремонт дитячого майданчика по вул. Привокзальна, 3б в м. Бориспіль Київської області)

ДК 021:2015 - 50870000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків (Поточний ремонт дитячого майданчика по вул. Привокзальна, 3б в м. Бориспіль Київської області)
Имя:
Гопкало Тетяна Володимирівна
E-mail:
gugkgv@gmail.com
Телефон:
+380459555037
Факс:
+380459561828
ЕДРПОУ:
36359583
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

100 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

Послуги з установки та кріплення павільйонів\альтанок, установка та кріплення дитячих тренажерів, установка гумового покриття на виконання громадського бюджету «Країна дитячих мрій» в ДНЗ №202

Послуги з установки та кріплення павільйонів\альтанок, установка та кріплення дитячих тренажерів, установка гумового покриття на виконання громадського бюджету «Країна дитячих мрій» в ДНЗ №202
Имя:
Анна Кормич Костянтинівна
E-mail:
upov@i.ua
Телефон:
097-894-21-89
ЕДРПОУ:
02124781
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

76 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування елементів благоустрою дитячих та спортивних майданчиків

Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування елементів благоустрою дитячих та спортивних майданчиків
Имя:
Білякова Тетяна Олександрівна
E-mail:
ingzakupki314@gmail.com
Телефон:
0564948012
ЕДРПОУ:
04052548
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

150 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться