Аккредитованный участник электронной системы публичных закупок Украины Prozorro
Не состоялась
290 000,00 грн. c НДС

Заказчик: ДВНЗ "Національна академія внутрішніх справ"

Государственная закупка открытые торги
Внимание, пометка "КЭП" не определяет тип примененной подписи! Если применен устаревший тип ЭЦП, все равно в названии будет указано "КЭП"

Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Національна академія внутрішніх справ; 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; ЄДРПОУ 08751177 2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (Код за ДК 021:2015 - 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки) 3) кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: Місце поставки : - м. Київ, пл. Солом’янська, 1 Кількість: 3 найменування № з/п Найменування товарів згідно додатку №5 до тендерної документації Од. виміру Кількість 1. Туалетний папір рул 3000 2. Рушники паперові уп 2000 3. Папір туалетний "Обухов 65" (або еквівалент) рул 10000 4) очікувана вартість предмета закупівлі: 290000,00 грн з ПДВ 5) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: До 31.08.2021 року 6) кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 07.07.2021 00:00 7) умови оплати: Розрахунки за поставлений Товар проводяться Покупцем шляхом перерахування суми коштів за відповідною заявкою протягом 90 днів з дати прийняття Товару 8) мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова або російська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. 9) розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): 2.2.1. На підставі положень ст.25 Закону Учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції. 2.2.2. Вид забезпечення тендерної пропозиції: банківська гарантія з грошовим покриттям. 2.2.3. Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 8000,00 грн. (вісім тисяч гривень 00 коп.), що не перевищує 3 % (відсотків) очікуваної вартості закупівлі Учасниками-нерезидентами банківська гарантія може бути надана у іноземній валюті, розмір якої еквівалентний вказаній вище сумі за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату видачі банківської гарантії. 2.2.4. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції: 120 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошені про проведення відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. 2.2.5. Банківська гарантія надана банком-резидентом України повинна бути оформлена відповідно до вимог постанови правління національного банку України від 15.12.2004 №639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» та обов’язково містити реквізити щодо назви закупівлі та/або її номеру на веб-порталі Уповноваженого органу. У разі посилання в тексті гарантії на договір про надання гарантії, укладений між банком - гарантом та принципалом, зазначений договір обов’язково надається учасником в складі тендерної пропозиції. Банківська гарантія надана банком-нерезидентом та долучена Учасником до своєї тендерної пропозиції, має бути оформлена відповідно до уніфікованих правил, які регулюють використання відповідного інструмента та офіційно видані Міжнародною Торгівельною Палатою (Uniform Rulesfor Demand Guarantees, ICC Publication 758 — URDG758 або International Standby Practices, ICC Publication 590 — ISP98). Банківська гарантія, надана банком-нерезидентом, повинна бути авізована через авізуючий банк, що є резидентом України. Учасник у складі тендерної пропозиції подає документ, що підтверджує авізування банківської гарантії, наданої банком-нерезидентом, проведене авізуючим банком-резидентом в електронній формі, з обов’язковим накладанням КЕП авізуючого банку. В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - зобов’язання банку-гаранта сплатити бенефіціару гарантійну суму єдиним платежем протягом 5 робочих днів з дати отримання вимоги бенефіціара без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; - умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою принципала, без згоди та погодження з бенефіціаром, після її передавання/надсилання бенефіціару; - відповідальність банку-гаранта перед бенефіціаром (Замовником), в разі порушення ним свого обов'язку, не обмежується сумою, на яку надано гарантію Банківська гарантія повинна бути з повним грошовим забезпеченням (покриттям) за гарантією. На підтвердження зазначеного, учасником в складі тендерної пропозиції надається інформація (довідка, банківська виписка тощо) від банку-гаранта, що свідчить про наявність повного грошового забезпечення (покриття) за гарантією. Умови банківської гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припиненою Банком-гарантом згідно із заявою Принципала без згоди та погодження з Бенефеціаром. Забезпечення тендерної пропозиції не повинно містити умов щодо необхідності подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов крім подачі письмової вимоги про сплату коштів Бенефіціару, у тому числі, але не виключно, не повинно містити умов щодо: нотаріального засвідчення зразків підписів уповноважених осіб, які підписали вимогу за Гарантією, та/чи відбитка печатки Бенефіціара; подання до Банку-Гаранта вимоги за гарантією через банк Бенефіціара. Разом із банківською гарантією, виданою банком-резидентом, Учасником надаються у електронному форматі оригінал або посвідчена банком-гарантом копія ліцензії, виданої банку-гаранту, оригінал або посвідчена банком-гарантом копія документа про повноваження особи, котра підписує банківську гарантію. У випадку надання банківської гарантії банком-нерезидентом, документи зазначені в даному абзаці надаються авізуючим банком-резидентом. Пропозиції, що не супроводжуються документальним підтвердженням надання забезпечення тендерної пропозиції, відхиляються Замовником відповідно до статті 31 Закону. 2.2.6. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо вони не повертаються Учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. До уваги учасників інформація для оформлення банківської гарантії: Національна академія внутрішніх з справ ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08751177; юридична адреса: 03035, м. Київ, Солом’янська площа, 1 банківські реквізити: р/р № UA618201720355169006000000175 в Державній казначейській службі України, м. Київ МФО 820172 Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 8000,00 грн. (вісім тисяч гривень 00 коп.); Сума гарантії залишається незмінною. Електронна банківська гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити КЕП банку-гаранта. Застереження щодо випадків неповернення учасникові забезпечення тендерної пропозиції, вказані у пункті 3 цього Розділу. Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції, відхиляються Замовником відповідно до статті 31 Закону. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. 10) дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону: визначається автоматично 11) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – 1 відсоток від очікуваної вартості закупівлі. 12) математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%). Згідно ч. 1 ст. 28 Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критерію і методики оцінки, зазначених у цій тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника. Електронний аукціон здійснюється у відповідності з положеннями ст. 30 Закону. 1.3. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг.

Прием предложений
17 дней
с 19 июн. 23:28
до 6 июл. 23:59
Аукцион
не было
Квалификация
не было
Предложения рассмотрены
не было
Информация о заказчике
Наименование:
ДВНЗ "Національна академія внутрішніх справ"
Код ЕГРПОУ:
08751177
Веб сайт:
Адрес:
Україна, 03035, м. Київ, м. Київ, пл. Солом'янська, 1
О закупке
Ожидаемая стоимость:
290 000,00 грн. c НДС
Размер минимального шага понижения цены:
2 900,00 грн.
Обеспечение тендерного предложения:
8 000,00 грн.
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является продукция, объекты любого вида и назначения, в том числе сырье, изделия, оборудование, технологии, предметы в твердом, жидком и газообразном состоянии, а также услуги, связанные с поставкой таких товаров, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих товаров.
Идентификатор закупки:
UA-2021-06-19-000435-c

Электронная тендерная документация

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Общая информация

Описание

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.5

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

17.1.6

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Вчинення економічних правопорушень

Общая информация

Описание

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.4

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

6.2.4

Редакция

2020-02-13

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

2210-III

Название правового акта

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Статья

50.1

Редакция

2020-02-13

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

2210-III

Название правового акта

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Группы требований

Название требования

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Вчинення корупційних правопорушень

Общая информация

Описание

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.2

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

17.1.3

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Общая информация

Описание

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.12

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Общая информация

Описание

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.13

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Сума існуючої заборгованості

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Характер існуючої заборгованості

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Причина виникнення існуючої заборгованості

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Порушення справ про банкрутство

Общая информация

Описание

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.8

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

Общая информация

Описание

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Кто подтверждает

заказчик

Правовые обоснования

Статья

17.1.7

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

Общая информация

Описание

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Кто подтверждает

заказчик

Правовые обоснования

Статья

17.1.1

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Общая информация

Описание

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.9

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

9.2.9

Редакция

2020-03-16

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

755-IV

Название правового акта

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Статья

17.1.10

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

17.1.11

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

1644-VII

Название правового акта

Закон України "Про санкції"

Группы требований

Название требования

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Общая информация

Описание

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

21.2.8

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Мова тендерної пропозиції українська

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Общая информация

Описание

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

21.2.9

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Способ подтверждения соответствия

Название

Описание

Форма подачи подтверждения

Документ

Забезпечення виконання договору

Общая информация

Описание

Кто подтверждает

победитель

Правовые обоснования

Группы требований

Название требования

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Способ подтверждения соответствия

Название

Описание

Форма подачи подтверждения

Документ

Важные даты
Период уточнений:
19 июн. 23:28 – 26 июн. 23:59
Подача предложений:
19 июн. 23:28 – 6 июл. 23:59
Ответы на вопросы до:
1 июл. 23:59
Обжалование условий тендера:
19 июн. 23:28 – 2 июл. 23:59
Дата последних изменений условий тендера:
29 июн. 15:08
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

Туалетний папір

Код ДК 021:2015: 33761000-2 Туалетний папір

Количество:

3 000 рулон

Период доставки:

до 31 авг.

Место доставки:

Україна, , Відповідно до документації

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Рушники паперові

Код ДК 021:2015: 33763000-6 Паперові рушники для рук

Количество:

2 000 упаковка

Период доставки:

до 31 авг.

Место доставки:

Україна, , Відповідно до документації

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Папір туалетний "Обухов 65" (або еквівалент)

Код ДК 021:2015: 33761000-2 Туалетний папір

Количество:

10 000 рулон

Период доставки:

до 31 авг.

Место доставки:

Україна, , Відповідно до документації

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Условия оплаты
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
поставка товара
Тип оплаты:
послеоплата
Размер оплаты:
100%
Период (дней):
90 ( календарные )
Описание:
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
doc
Кваліфікаційні_вимоги.doc

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

19 июн. 23:29
doc
Перелік змін, що вносяться до тенденої документації_таулетний папір_29_06_2021.doc

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 15:07
doc
Оголошення про проведення відкритих торгів_туалетний папір_нова_редакція.doc

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 15:07
doc
Оголошення про проведення відкритих торгів_туалетний папір.doc

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

19 июн. 23:29
doc
Проект_договору.doc

Тип документа:

Проект договора

Конфиденциальность:

Дата размещения:

19 июн. 23:29
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 15:08
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

19 июн. 23:29
doc
Технічні_якісні_кількісні_характеристики_нова_редакція.doc

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 15:07
doc
Технічні_якісні_кількісні_характеристики.doc

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

19 июн. 23:29
doc
ВТ_туалетний папір_нова_редакція.doc

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

29 июн. 15:07
doc
ВТ_туалетний папір.doc

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

19 июн. 23:29
Участники аукциона
Участник Предложение Статус

№:

1

Участник:

Имя:
БОРЕЙ ТРЕЙД
E-mail:
e.moroz@cleanpoint.ua
Телефон:
+380675772428,+380675627571
ЕДРПОУ:
40840299

Для формирования рейтинга недостаточно отзывов

2
Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет
с КЭП

Предложение:

191 400,00 грн. c НДС

Статус:

ожидает рассмотрения

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
18. Гарантійний лист щодо вчасної та якісної поставки.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
108 Копія витягу з реєстру платників ПДВ.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
27. Довідка щодо не обов’язкової сертифікації товару.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
zip
Гарантія.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
8 Довідка щодо відсутності підстав, передбачених частиною 2 статті 17.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
zip
Гарантія.zip

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
109 Наказ про призначення.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
7. 2 Аналогічний договір_Констянтинівка.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
40. Лист-погодження щодо згоду з умовами договору.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
22. витяг НДС.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
106 Витяг з ЄДРПОУ.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
9. Довідка про санкції ст236 ГКУ.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
20. Витяг з ЕДР 01.03.2021.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
19 Виписка ЄДРПОУ.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
6.2 Листи згоди на обробку персональних даних.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
24. Про підприємство.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
30 Технічні_якісні_кількісні_характеристики_.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
21. Відомості з ЄДРПОУ (держстат).pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
25. Протокол про правочин.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
12 Гарантійний лист щодо відсутності негативного досвіду.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
7.3 Податкова накладна договір Довгінець.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
110 протокол зборів.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
16. Довідка про захист довкілля.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
13 Лист-погодження з умовами тендерної докум.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
16.1 Довідка про відповідність товару захисту довкілля.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
32. Довідка про персональні дані.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
37.Гарантійний лист щодо актуальної інформації.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
31 Пропозиція тендерна.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:28
pdf
6. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
5.2 Довідки з банку 23.06.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
15 Довідка про відсутність економічних санкцій.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
8.1 Довідка ст .17 Додаток 2.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
5 Баланс 2020 Борей-трейд + квитанція.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
28 Довідкащодо постачання товару..pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
2 Договір про транспортні послуги.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
6.1 Документи про освіту.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
14 Довідка щодо відсутності ліцензії.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
7.6 Повідомлення до податкової накладної.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
zip
До гарантії.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
11. Гарантійний лист про включення в ціну пропозиції.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
33. Гарантійний лист про зменшення цін.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
7. Довідка про виконання аналогічних договорів.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
38. ДОВІДКА ПРО НЕОБЄДНАННЯ.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
107 Відомості з ЄДРПОУ.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
105 Виписка.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
29 Проект_договору.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
5.1 Довідка про ненадання документів форми 3,2 звітності.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
34. Довідка про суму забезпечення договору.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
2.1Техпаспорт МАксимнко повний.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
17. Довідка щодо бенефіціарних власників.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
23 Статут+опис.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
26.Гарантійний лист щодо лабараторних досліджень.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
39 Довідка про тех характеристики.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
41. Погодження з технічними вимогами замовника.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
7.5 Податкова накладна до договору Констянтинівка.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
03_Договір оренди2021+ акт.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
7. 1Аналогічний договір_Довгінець (1).pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
4Договір оренди_Вацлава Гавела.PDF

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
zip
Висновки СЕЕ на товар, довідка.zip

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
36.Гарантійний лист про надання забезпечення договору.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
7.4 повідомлення до податкової накладної.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
10 Довідка щодо повноваження директора.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
111 паспорт Курчавов Д..С..pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
35. ДОВІДКА про відсутність співпраці з НАВС.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
1. Дов_дка про наявн_сть обладнання та матер_ально-техн_чної бази.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
Пояснювальна записка До додатку 7.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
104 Копія статуту.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
pdf
103 опис.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23

Ответы на требования по критериям закупки

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Требование заказчика о подтверждении информации

None

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
zip
Гарантія.zip

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

6 июл. 18:23
Забезпечення виконання договору
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю
Основной контакт
Имя:
Роман Міщенко
Владение языком:
Телефон:
+380675922308
E-mail:
Fax:

Вас может заинтересовать

Код ДК 021:2015 - 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (Папір туалеиний, рушник паперовий, серветки паперові)

Код ДК 021:2015 - 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (Папір туалеиний, рушник паперовий, серветки паперові)
Имя:
Абрамова Ганна Анатоліївна
E-mail:
abramova.a@uz.gov.ua
Телефон:
380444069178
ЕДРПОУ:
40081352
Все тендеры компании

Для формирования рейтинга недостаточно отзывов

1
Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

181 828,39 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться
Имя:
Берестовська Ольга Іллівна
E-mail:
o.berestovskaya@tender.sumdu.edu.ua
Телефон:
380542687825
ЕДРПОУ:
05408289
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

150 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

Паперові товари; код ДК 021:2015 – 33760000-5 - "Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки"

Паперові товари; код ДК 021:2015 – 33760000-5 - "Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки"
Имя:
Наталія Тарануха
E-mail:
n.taranukha@pk-ukraina.gov.ua
Телефон:
+380444810262
Веб сайт: ЕДРПОУ:
16286441
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

388 671,90 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться