Аккредитованный участник электронной системы публичных закупок Украины Prozorro
Отменена
14 028,00 грн c НДС

Заказчик: ПрАТ "АК "Київводоканал"

Государственная закупка упрощенная закупка
Внимание, пометка "КЭП" не определяет тип примененной подписи! Если применен устаревший тип ЭЦП, все равно в названии будет указано "КЭП"

виконання робіт з проходження експертизи проєкту будівництва по об'єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (71319000 – 7 «Експертні послуги» ДК 021:2015)

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі 1. Найменування замовника: ПрАТ «АК «Київводоканал» 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03327664 3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а, 01015 4. Категорія замовника: згідно абз. 1,3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі» юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, зазначені у пункті 4 частини першої статті 2;юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, зазначені у пункті 4 частини першої статті 2: наявність спеціальних або ексклюзивних прав - прав, наданих у межах повноважень органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, що обмежують провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах 5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): виконання робіт з проходження експертизи проєкту будівництва по об'єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (71319000 – 7 «Експертні послуги» ДК 021:2015) 6. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: визначені в Договорі (Додаток 2 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі), чинному законодавстві України щодо виконання робіт з проходження експертизи проекту будівництва по об’єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» 7. Кількість. 1 робота 8. Місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг. за місцем знаходження виконавця робіт, замовника - м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а, 01015 9. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг – 30 календарних днів відповідно до умов договору 10. Умови оплати: Оплата вартості Експертизи проводиться в національній валюті України на поточний рахунок Виконавця на підставі Акту, підписаного Сторонами відповідно до умов договору. 11. Очікувана вартість предмета закупівлі: 14 028,00 грн з ПДВ. 12. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель): - 23.09.2021 13. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю): - 28.09.2021. 14. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: Критерії та методика оцінки пропозицій визначається відповідно до статті 29 Закону. Оцінка пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та шляхом застосування електронного аукціону. Єдиним критерієм оцінки є ціна, питома вага – 100 %. 15. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників: не вимагається. 16. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: Учасник-переможець не пізніше 2 робочого дня з дати укладення договору про закупівлю повинен внести забезпечення виконання договору про закупівлю у вигляді депозиту, який сплачується учасником на рахунок Замовника. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 5 (п'ять) відсотків вартості договору (суми, що встановлена як остаточна цінова пропозиція учасника-переможця за результатами електронного аукціону). Реквізити замовника для зарахування коштів: р/р UA 393057490000002600030998102 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749 , код ЄДРПОУ 14352406 вул. Жилянська, буд. 32, м.Київ, 01033, одержувач - Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал», код ЄДРПОУ 03327664, призначення платежу - забезпечення виконання договору про закупівлю. Валютою забезпечення виконання договору про закупівлю є гривня. 17. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає 0.5 % від очікуваної вартості закупівлі 18. Відхилення пропозицій: Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; 4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 19. Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження. Учасник повинен завантажити через електронну систему закупівель в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи (оригінали або завірені учасником належним чином копії документів): зазначені у Додатку 1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі «Вимоги до учасника та перелік документів, що надаються учасником у складі цінової пропозиції на електронні торги». 20. Листи/довідки/будь-які документи, які готує безпосередньо Учасник, повинні містити підпис уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом уповноваженої особи учасника не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису (за наявності) на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію). Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про публічні закупівлі» створення та подання учасником тендерної пропозиції повинно бути здійснено з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також Закону України «Про електронні довірчі послуги» шляхом накладення на неї кваліфікованого електронного підпису (за наявності). У випадках, коли в тендерній документації наявна вимога замовника щодо надання копії документу або належним чином засвідченої копії документу – це означає, що має бути надана копія, яка повинна містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі, зазначення прізвища, ініціалів та посади особи, яка підписує тендерну пропозицію, дати підпису. Копії документів повинні містити надпис «Згідно з оригіналом», «З оригіналом згідно», «Копія» або «Копія вірна». У всіх інших випадках замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного документу. У разі надання оригіналу та/або нотаріально посвідченої копії документа замість нотаріально посвідченої копії та/або копії документа, що вимагались замовником, будуть вважатись належним чином виконаною вимогою щодо надання нотаріально посвідченої копії та/або копії документа. Сторінки тендерної пропозиції, які є оригіналами, що видані Учаснику іншими установами, організаціями, підприємствами або посвідчені нотаріально, можуть не містити власноручного підпису уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі. Всі сторінки тендерної пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, засвідчуються власноручним підписом уповноваженої особи учасника. Відповідальність за помилки друку у документах тендерної пропозиції несе учасник. У разі надання довідок у вигляді роздрукованого електронного документу, такі довідки повинні містити обов’язкові атрибути (QR-код або № документа, запиту тощо) за допомогою яких можна перевірити автентичність цих документів. 21. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися пропозиції - пропозиція та всі документи, що стосуються її, складаються учасниками українською мовою.

Период уточнений
отменена
с 17 сент. 12:17
до 23 сент. 08:00
Прием предложений
не было
с 23 сент. 08:00
до 28 сент. 11:00
Аукцион
не было
Квалификация
не было
Предложения рассмотрены
не было
Информация о заказчике
Наименование:
ПрАТ "АК "Київводоканал"
Код ЕГРПОУ:
03327664
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 01015, м. Київ, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а
О закупке
Ожидаемая стоимость:
14 028,00 грн c НДС
Размер минимального шага понижения цены:
70,14 грн
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является проектирование, строительство новых, расширение, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения, работы по нормированию в строительстве, геологоразведочные работы, техническое переоснащение действующих предприятий и сопроводительные работам услуги, в том числе геодезические работы, бурение, сейсмические исследования, аэро- и спутниковая фотосъемка и другие услуги, включаемые в сметную стоимость работ, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих работ.
Идентификатор закупки:
UA-2021-09-17-005216-b

Электронная тендерная документация

Забезпечення виконання договору

Общая информация

Описание

Кто подтверждает

победитель

Правовые обоснования

Статья

14.2.12

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Способ подтверждения соответствия

Название

документ

Описание

Учасник повинен завантажити через електронну систему закупівель в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи (оригінали або завірені учасником належним чином копії документів): зазначені у Додатку 1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі «Вимоги до учасника та перелік документів, що надаються учасником у складі цінової пропозиції на електронні торги».

Форма подачи подтверждения

Документ

Важные даты
Период уточнений:
17 сент. 12:17 – 23 сент. 08:00
Подача предложений:
23 сент. 08:00 – 28 сент. 11:00
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

виконання робіт з проходження експертизи проєкту будівництва по об'єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва»

Код ДК 021:2015: 71319000-7 Експертні послуги

Количество:

1 роботи

Период доставки:

до 30 нояб.

Место доставки:

Україна, 01015, м. Київ, Київ, вул. Лейпцизька, 1а

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Условия оплаты
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
выполнение работ
Тип оплаты:
послеоплата
Размер оплаты:
100%
Период (дней):
60 ( календарные )
Описание:
відповідно до умов договору 2.3. Замовник здійснює оплату вартості Експертизи за цим Договором протягом 60 банківських днів від дати підписання Сторонами Акту здачі-приймання робіт (далі – Акт), з урахуванням умов п 2.8. Договору, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. 2.4. Оплата вартості Експертизи проводиться в національній валюті України на поточний рахунок Виконавця на підставі Акту, підписаного Сторонами. 2.5. У випадку зміни системи оподаткування, встановленої чинним законодавством України, вартість робіт по Договору змінюється з набранням юридичної сили відповідним Законом України. 2.6. Якщо Виконавець не попередив письмово Замовника про перевищення вартості робіт по Договору (Кошторису), він зобов’язаний виконати роботу, не вимагаючи відшкодування понесених додаткових витрат. 2.7. До Акту може додаватись: проєкт позитивного Експертного звіту. 2.8. Не отримання позитивного Експертного звіту є підставою не підписувати зі сторони Замовника Акт.
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Договор_освно_спр_експертиза_власні_ автозаводська_кош_17_w новий.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 сент. 12:17
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 сент. 12:19
pdf
Оголошення _17_w.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 сент. 12:17
pdf
Додаток_1_до_оголошення_експертиза_17_ w.pdf

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 сент. 12:17
Причина отмены закупки

отсутствие дальнейшей потребности в закупке товаров, работ и услуг

на підставі п.1 ч. 17 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

21 сент. 15:07
docx
Повідомлення_про_відміну.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

21 сент. 15:06
Основной контакт
Имя:
Андрій Брюханов
Владение языком:
Телефон:
+380442007308
E-mail:
Fax:

Вас может заинтересовать

Имя:
Зайцева Аліна Анатолійовна
E-mail:
favorit-stat@ukr.net
Телефон:
+380503165350
ЕДРПОУ:
35303974
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

10 000,00 грн c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

Послуги з проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки

Послуги з проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки
Имя:
Берестовська Ольга Іллівна
E-mail:
o.berestovskaya@tender.sumdu.edu.ua
Телефон:
380542687825
ЕДРПОУ:
05408289
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

20 880,00 грн c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

Послуги з визначення вартості та виконання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, на якій розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать покупцю земельної ділянки

Послуги з визначення вартості та виконання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, на якій розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать покупцю земельної ділянки
Имя:
Яна Петрова
E-mail:
kom.vlasnist@gmail.com
Телефон:
+380954382210
ЕДРПОУ:
24063287
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

10 000,00 грн c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться